Acasă Actualitate CJAS Timiş a amendat Spitalul Judeţean Timişoara

CJAS Timiş a amendat Spitalul Judeţean Timişoara

349
DISTRIBUIȚI

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Timiş a efectuat, în perioada 11-21 ianuarie, un control la Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă din Timişoara. Tematica controlului a vizat verificarea modului de respectare de către furnizor a condiţiilor existente la momentul evaluării şi a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract, verificarea modului de respectare de către furnizor a clauzelor contractuale cu privire la calitatea serviciului medical, concordanţa dintre serviciile medicale contractate şi raportate de către furnizor şi decontate de CJAS Timiş, precum şi alte aspecte. În urma verificărilor s-a constatat că, la unele secţii verificate, foile de observaţie nu au fost completate cu toate datele prevăzute în formular şi nu s-a regăsit recomandarea medicală a asiguraţilor pentru servicii de înaltă performanţă. De asemenea, s-a omis în unele foi de observaţie trecerea rezultatelor unor examene solicitate altor specialităţi medicale. Au existat situaţii în care medicaţia prescrisă nu era în concordanţă cu medicaţia prescrisă pe condica de medicamente. o altă neregulă constatată de către CJAS Timiş a fost faotul că furnizorul nu a întocmit evidenţe şi nu a raportat lunar investigaţiile paraclinice pentru bolnavii internaţi, efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau ambulatorii de specialitate, iar numărul cazurilor prezentate la structurile UPU nu a fost raportat lunar cu evidenţierea cazurilor internate. “În urma constatărilor echipa de control a CJAS a dispus următoarele măsuri: reţinerea unui procent de 1% din valoarea de contract aferentă lunii august 2009 şi august 2010, (aproximativ 100.000 lei), restituirea sumelor decontate de CJAS pentru pacienţii cu accidente şi de la care au fost recuperaţi banii în anii 2008, 2009, 2010, precum şi respectarea de către structura UPU a prevederilor convenţiei privind concediile medicale”, a precizat Mariana Mocioalcă, PR, CJAS Timiş. Perioada verificată de echipa de control a CJAS Timiş a vizat luna august, din anii 2008, 2009 şi 2010.

Comentarii

comentarii