Acasă Actualitate Descarcă aici modelul adeverinţei de la angajator și noua declarație pe propria...

Descarcă aici modelul adeverinţei de la angajator și noua declarație pe propria răspundere

3285
DISTRIBUIȚI

Grupul de Comunicare Strategică a publicat, sâmbătă, modelul declarației pe proprie răspundere, dar și al adeverinței de angajator pe care le vom folosi începând de luni.

Documentele pot fi descărcate de pe site-ul special pus la dispoziție în perioada pandemiei de autorități, stirioficiale.ro, declarația pe propria răspundere de aici, iar adeverința de aici.

Potrivit informațiilor furnizate pe formulare, declarația pe propria răspundere poate fi scrisă și de mână, cu condiția preluării tuturor elementelor prezentate în documentul oficial.

De asemenea, aceasta poate fi stocată și prezentată pentru control pe dispozitive electronice mobile, cu condiția ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă a persoanei care folosește Declarația și data pentru care este valabilă declarația.

Și adeverința de la angajator poate fi stocată și prezentată pentru control pe dispozitive electronice mobile, cu condiția ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă a reprezentantului legal al angajatorului și data la care a fost redactată.

Vineri au fost prezentate noile reguli pe care vor trebui să le respecte românii, începând de luni, 9 noiembrie, subliniind-o pe cea care impune purtarea măştii atât în spaţii închise, cât şi în cele deschise, în toată ţara. De asemenea, şcolile trec în online, însă creşele şi after-school-urile pot rămâne deschise. Totodată, se închid toate pieţele şi târgurile agroalimentare, cu excepţia celor care funcţionează în spaţii deschise.

DESCARCĂ NOUA DECLARAȚIE

Grupul de Comunicare Strategică a publicat modelul declaraţiei pe propria răspundere pentru deplasarea în afara locuinţei în intervalul orar 23.00-05.00 şi modelul adeverinţei de la angajator pot fi descărcate de pe site-ul stirioficiale.ro.

Art. 4 –

(1) În toate localităţile din România, se propune interzicerea circulaţiei persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00 – 05.00 pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

Art. 5

(1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere;

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;

(3) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura. Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat următoarele măsuri:

• instituirea obligaţiei purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, la nivel naţional, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise şi închise, indiferent de valoarea ratei de incidenţă cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile.

• toate instituţiile publice, precum şi toţi operatorii economici publici sau privaţi să aibă obligaţia organizării activităţii şi desfăşurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, iar acolo unde specificul activităţii nu permite acest lucru, să se organizeze programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în cel puţin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin 2 ore. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de prefecţi şi de către Inspecţia Muncii.

• în toate localităţile, activităţile didactice care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ să se desfăşoare în sistem online.

• în toate localităţile din România, să fie interzisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00. Deplasarea în acest interval va fi permisă doar în următoarele situaţii, pe baza legitimaţiei de serviciu, a adeverinţei eliberate de angajator sau a declaraţiei pe propria răspundere, în funcţie de situaţie:

• deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

• deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

• deplasări în afara localităţilor a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

• deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie

DESCARCĂ CU MODELUL ADEVERINȚEI DE LA ANGAJATOR

Comentarii

comentarii