Acasă Economic Femeile manager sunt așteptate la cursuri

Femeile manager sunt așteptate la cursuri

DISTRIBUIȚI

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Timişoara, demarează implementarea „Programului pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”. Începând cu data de 2 mai, ora 10.00, cele care care doresc să participe la cursul de educaţie antreprenorială pot completa şi transmite on-line formularul de înscriere pentru a II-a etapă, conform aplicaţiei software care va fi disponibilă pe pagina web a AIPPIMM, la adresa www.aippimm.ro. 

Perioada şi locaţiile de desfăşurare ale cursurilor de pregătire antreprenorială, precum şi tematica acestora, se vor publica pe pagina de web a Agenţiei, pe site-urile O.T.I.M.M.C. După expirarea perioadei de înscriere, Agenţia va publica lista beneficiarelor eligibile pe pagina de site www.aippimm.ro. Aplicantele eligibile vor depune la sediul O.T.I.M.M.C. sau prin  e-mail, documentele justificative în termen de 5 zile de la publicarea listei cu participantele eligibile, după cum urmează: fotocopie a buletinului/cărţii de identitate a solicitantei; fotocopie a diplomei de bacalaureat sau a ultimei diplome de studii, sau după caz, adeverinţa de liceu sau facultate care să ateste absolvirea; angajament (Anexa nr. 5). Obiectivul Programului naţional multianual pe perioada 2005 – 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, îl constituie promovarea unui sistem de informare şi instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local. Programul urmăreşte stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri, dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor, îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente, conduse de femei, prin creşterea gradului de pregătire a personalului acestora, ca urmare a educaţiei antreprenoriale, accesul egal al femeilor la economia bazată pe cunoaştere şi dezvoltarea abilităţilor inovative pentru consolidarea unui mediu economic competitiv, schimburi de experienţă între femei de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale și creşterea standardului de viaţă şi a veniturilor proprii.

Comentarii

comentarii