Acasă Economic Fonduri europene în valoare de 13 milioane de euro pentru proiecte transfrontaliere...

Fonduri europene în valoare de 13 milioane de euro pentru proiecte transfrontaliere româno-maghiare

383
DISTRIBUIȚI

Au fost selectate primele proiecte în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România pentru perioada de programare 2007-2013. În cadrul primului apel  de proiecte au fost selectate 90 de proiecte, cărora li se va acorda finanţare comunitară în valoare de aproximativ 13 milioane de euro (54,6 milioane lei). În cadrul celui de-al doilea apel de proiecte au fost invitate pentru a fi dezvoltate în proiecte complete 120 de Note Conceptuale (concepte de proiecte).
Prin intermediul celor două apeluri de proiecte lansate anul trecut (în lunile octombrie şi decembrie), peste 122 de milioane de euro (504 milioane lei) au devenit disponibili pentru dezvoltarea în comun a regiunii transfrontaliere româno-ungare. Interesul faţă de cooperarea transfrontalieră s-a dovedit a fi intens în ambele ţări participante în program. „Am remarcat cu plăcere faptul că majoritatea aplicanţilor au reuşit să abordeze cu succes sarcinile aferente pregătirii unor proiecte, de multe ori cu un grad de complexitate ridicat, şi că există un adevărat interes pentru cooperarea transfrontalieră în cele 8 judeţe vecine” a subliniat Zicherman Mikulás Brigitta, directoarea Autorităţii de Management din Ungaria. „Sunt create toate premisele pentru o muncă pragmatică şi eficientă în vederea contractării cât mai rapide a proiectelor selectate,” completează Iuliu Bara, şeful Autorităţii Naţionale din România, punctând importanţa etapei actuale de implementare a Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria- România.
Primul apel de proiecte s-a adresat în special proiectelor care pregătesc investiţii de amploare (realizarea de studii, planuri), dar şi proiectelor care vizează activităţi de stimulare a cooperării, a schimbului de experienţe şi parteneriatelor în domenii precum transportul, comunicaţiile, protecţia mediului, piaţa forţei de muncă, cercetarea-dezvoltarea, inovaţia, educaţia, sănătatea şi cooperarea între comunităţi. Din cele 196 proiecte depuse, 90 au fost selectate de Comitetul Comun de Selecţie în vederea finanţării. Acestea vor primi finanţare din fonduri UE în valoare de 13 milioane de euro. Fiecare proiect va fi implementat în cooperare de către parteneri români şi maghiari. Demararea implementării primelor proiecte, precum şi semnarea primelor contracte de finanţare urmează a avea loc începând cu luna septembrie. Cea mai mare concurenţă s-a înregistrat în domeniul cooperării între comunităţi, dar s-au bucurat de un interes deosebit şi măsurile care vizează cercetarea-dezvoltarea, dezvoltarea turismului sau sprijinirea cooperării în afaceri. 
În ceea ce priveşte cel de-al doilea apel de proiecte, Comitetul Comun de Selecţie a propus spre a fi elaborate în detaliu 120 de Note Conceptuale (concepte de proiecte), însă decizia finală privind acordarea finanţării va putea fi luată doar după încheierea celei de a doua etape a selecţiei. Pentru această solicitare de propuneri sunt disponibili peste 104 milioane de euro (fonduri FEDR), iar finanţarea solicitată de către notele conceptuale selectate atinge 185,5 milioane de euro. Acest al doilea apel de proiecte oferă oportunităţi de finanţare pentru proiecte concrete de infrastructură dar şi pentru proiecte de investiţii la scară redusă în aria eligibilă: se preconizează construcţia/ reabilitarea mai multor drumuri de legătură şi a unor rute de biciclete, înfiinţarea mai multor centre de dezvoltare a afacerilor şi a unor centre de cercetare. Printre altele, vor putea fi demarate mai multe proiecte care vizează protecţia mediului, dezvoltarea în comun a sistemului de apărare împotriva inundaţiilor şi de gospodărire a apelor, modernizarea tehnologiilor regionale de management a deşeurilor şi a serviciilor medicale, precum şi prevenirea şi tratamentul diferitelor boli şi afecţiuni în zona de frontieră româno-maghiară.
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România, care vine în continuarea programelor comunitare anterioare INTERREG IIIA – Phare CBC 2004-2006, oferă sprijin financiar pentru dezvoltarea comună a zonei de frontieră româno-maghiare în intervalul 2007-2013. Zona de frontieră eligibilă cuprinde judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés  şi Csongrád pe partea ungară şi judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş pe partea română.
„Următorul apel de proiecte din cadrul Programului se preconizează a fi lansat în luna septembrie”, a declarat Szávics Petra, directoarea Secretariatului Tehnic Comun. Lista proiectelor câştigătoare precum şi cea a notelor conceptuale invitate în a doua etapă poate fi accesată pe site-ul: www.huro-cbc.eu.

Comentarii

comentarii