Acasă Administraţie Incendierea miriștilor, în atenția Gărzii de Mediu. Cei prinși riscă amenzi serioase

Incendierea miriștilor, în atenția Gărzii de Mediu. Cei prinși riscă amenzi serioase

762
DISTRIBUIȚI

Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Timiş atrage atenţia încă o dată tuturor persoanelor fizice şi juridice că incendierea resturilor vegetale, miriștilor, terenurilor arabile și pajiștilor permanente este interzisă.

Garda de Mediu face apel și la reprezentanții administrației publice locale să intensifice acțiunile de informare și conștientizare a populației de pe raza lor administrativ teritorială, cu privire la interdicția de a incendia resturile vegetale. Autoritățile locale ar trebui și să verifice modul de respectare a acestei obligații.

Problema arderii resturilor vegetale are două laturi. Pe de-o parte, acestea ar putea fi valorificate, constituind o resursă care să contribuie  la fertilizarea solului. Arderea resturilor vegetale, pe cealaltă parte,  afectează calitatea solului și a aerului înconjurător. Astfel, se pun în pericol vieți omenești, bunuri materiale, se contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră, și, nu în ultimul rând, se produce un disconfort populației.

Amploarea fenomenului a dus la încheierea unui acord între A.P.I.A., I.G.S.U. şi G.N.M. Acesta se numește „Protocolul de colaborare privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente”.

Sancțiunile pe care le riscă o persoană care incendiază resturile vegetale, fără acordul unei autorități competente, depind de situație. În cele mai multe cazuri va fi acordată o amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice, conform OUG 195/2005. Același act normativ menționează că fapta constituie infracţiune, dacă se pune în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

Beneficiarii sprijinului financiar de la A.P.I.A., fermierii care îndeplinesc standardul pentru bune condiţii agricole şi de mediu GAEC 6.2, vor avea plățile reduse sau sau chiar vor fi excluși de la primirea acestor fonduri, în cazul în care au fost prinși dând foc resturilor vegetale în cursul anului în care depun cererea. Potrivit Anexei la Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54 din 2015, una dintre cerinţele obligatorii ale GAEC 6.2 spune: „Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente”.

Cei care ard resturi vegetale, gunoaie, deşeuri sau alte materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, vor fi  sancționați contravenţional, în conformitate cu H.G.R nr. 537 din 06.06.2007, cu amenzi cuprinse între 1.000 – 2.500 lei. Constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale, conform Legii mediului, o pot face și primarii sau personalul împuternicit al acestuia.

Comentarii

comentarii