Acasă Actualitate Începe admiterea 2022, la Facultatea de Teologie a UVT

Începe admiterea 2022, la Facultatea de Teologie a UVT

DISTRIBUIȚI

Și în anul universitar 2022-2023 se organizează admitere la Facultatea de Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Astfel, cei interesați pot găsi detalii despre procesul de admitere la ciclul de licență – Teologie pastorală (4 ani) și master – Teologie ortodoxă și misiune creștină (2 ani), accesând linkurile de mai jos.

Detalii suplimentare se pot obține și de la sectorul Învățământ și activități cu tineretul de la Centrul eparhial.

Teologie Ortodoxă Pastorală

Teologie Ortodoxă și Misiune Creștină

CICLUL DE LICENŢĂ – TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

Descrierea probei / probelor de examen

În condițiile în care, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, procesul educațional din România a fost perturbat, pentru anul universitar 2020 / 2021, procesul de admitere la ciclul de licență se va face preponderent online, iar media generală de admitere se va calcula ținând cont exclusiv de media finală a examenului de bacalaureat.

Informații probe de admitere

Formula de calcul a mediei de admitere

Media generală de admitere se va calcula ținând cont exclusiv de media finală a examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaților cu medii egale:

Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile candidaţilor şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri bugetate nu poate fi depăşit.

Candidaţii cu medii egale clasați pe ultimul loc se departajează conform următoarelor criterii stabilite de Consiliul facultăţii:

 • nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba și literatura română;
 • nota obținută la examenul de bacalureat la disciplina Istorie sau Geografie (pentru candidații proveniți de la profilul uman), respectiv Matematică sau Fizică (pentru candidații proveniți de la profilul real).

Listă acte necesare

 • cartea de identitate;
 • două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”);
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă/ adeverința de absolvire eliberată de liceul absolvit, pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea iulie-august 2020;
 • certificat de naştere;
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile la data încărcării pe platformă a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, respectiv diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu), pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere;
 • acte doveditoare pentru candidații care au obţinut un premiu la faza internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare în domeniul Științe umaniste;
 • o scrisoare de intenţie;
 • certificatul de botez;
 • o recomandare de la preotul paroh;
 • binecuvântarea Chiriarhului de care aparţine.

Comentarii

comentarii