Acasă Actualitate Istorie, cultură și spiritualitate în secolele XIX-XX. Academia Română și teologia din...

Istorie, cultură și spiritualitate în secolele XIX-XX. Academia Română și teologia din Arad

DISTRIBUIȚI

În anul 1822, în străvechea cetate a Aradului, s-au pus bazele uneia dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ românesc, o școală superioară de teologie ortodoxă.

De aceasta își leagă numele o pleiadă de dascăli luminați, precum Patrichie Popescu, Ghenadie Popescu, Augustin Hamsea, Iosif Goldiș, Vasile Mangra, Roman Ciorogariu, Grigorie Comșa, Iustin Suciu, Teodor Botiș, Gheorghe Ciuhandu, Nicolae Popoviciu, Trifon Lugojan, Atanasie Lipovan, Lazăr Iacob, Ilarion V. Felea, Petru Deheleanu etc.

Ei sunt profesori de o înaltă cultură, care, cercetând, scriind, predicând, înființând și conducând asociații și societăți cultural-bisericești, social-filantropice și pastoral-misionare ori înfruntând vicisitudinile de orice fel ale vremurilor, au apărat – în fața oricăror încercări de înstrăinare (șovinism, iredentism, neoprotestantism, ateism sau sincretism religios) – credința străbună, limba română și neamul în mijlocul căruia au fost plămădiți.

În plus, prestigiul de care s-a bucurat teologia arădeană a fost dat și de contactul ei direct cu cel mai prestigios for cultural, Academia Română, unii dintre absolvenți, precum Vincențiu Babeș, Iosif Goldiș, Vasile Mangra, Roman Ciorogariu și Gheorghe Ciuhandu, numărându-se printre membrii titulari, corespodenți sau onorifici ai acesteia, iar alții, precum episcopul Grigorie Comșa și rectorii Teodor Botiș și Ilarion V. Felea, au fost premiați, în ședințele sale festive, pentru munca de cercetare depusă.

Aflată – actualmente – sub rugăciunea ocrotitoare a unuia dintre cei mai erudiți dascăli ai ei din trecut, preotul-martir Ilarion V. Felea, teologia academică arădeană își serbează așadar, în anul 2022, bicentenarul existenței sale.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, vineri, 3 iunie, s-au desfășurat lucrările unui simpozion național, intitulat Istorie, cultură și spiritualitate în secolele XIX-XX. Academia Română și Teologia arădeană, o manifestare cultural-istorică și teologică pusă sub semnul întâlnirii și al frumoasei colaborări existente, de-a lungul vremii, între cele două instituții amintite.

Deschiderea festivă a simpozionului a avut loc în aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, în prezența Î. P. S. Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a P. S. Părinte Dr. Emilian Crișanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a Dlui. Acad. Ioan Bolovan, a Dlui. Dr. Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, a Dnei. Prof. Dr. Codruța Stoica, prorectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, și a Dlui. Dr. Doru Sinaci, reprezentant al Instituției Prefectului Județului Arad, a conducerii Facultății de Teologie arădene și a întregului corp profesoral, precum și a studenților.

În cuvântul de deschidere, pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, a adresat un cuvânt de bun venit atât conferențiarilor participanți la simpozion, cât și oaspeților oficiali și publicului prezent la acest eveniment. A accentuat apoi faptul că manifestarea, înscrisă în seria amplelor activități academice puse sub egida bicentenarului Teologiei arădene, are menirea de a aprofunda realități istorice, culturale și bisericești circumscrise secolelor XIX-XX, pe fundalul cărora s-a desfășurat – în fapt – și învățământul teologic din părțile Aradului.

Acad. prof. univ. dr. Ioan Bolovan a dat citire unui mesaj întocmit de președintele Academiei Române, acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, prin care s-a punctat frumoasa și îndelungata colaborare existentă între cele două instituții.

În cuvântul său, Î. P. S. Părinte dr. Timotei Seviciu, arhiepiscopul Aradului, a adresat un cuvânt de mulțumire forului Academiei Române pentru disponibilitatea de a fi parteneri ai aniversării Bicentenarului Teologiei Arădene, precum și instituțiilor administrative locale pentru sprijinirea acestor manifestări academice.

Alăturat acestui mesaj, Preasfinția Sa a evocat faptul că, „deși formal instituția teologică arădeană și-a închis porțile în anul 1948, existența ei s-a perpetuat prin alte forme de învățământ, susținute de centrul eparhial, ceea ce a facilitat reluarea acestei tradiții academice la Arad, după evenimentele din 1989. Pe de altă parte, amprenta pusă de valoroșii înaintași, între aceștia numărându-se și o seamă de personalități ce au avut legături directe cu Academia Română, ne onorează și ne responsabilizează. De aceea, felicităm Facultatea pentru frumoasele manifestări proiectate pentru anul acesta, și mai ales pentru acest eveniment de înaltă ținută științifică”.

În continuare, delegatul Preasfințitului Părinte Episcop Lucian, părintele arhimandrit Casian Rușeț, a transmis mesajul ierarhului, evidențiind buna colaborare dintre Episcopia Caransebeșului și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

În cadrul aceleiași deschideri festive s-a dat cuvântul, rând pe rând, Dlui. Dr. Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, Dnei. Prof. Dr. Codruța Stoica, prorectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, și Dlui. Dr. Doru Sinaci, reprezentant al Instituției Prefectului Județului Arad. În alocuțiunile rostite s-a evidențiat importanța prezenței acestei înalte instituții de cultură teologică românească în viața județului și a urbei arădene atât în trecut, cât și astăzi.

Referatul Contribuția lui Gheorghe Ciuhandu la studiul populației Transilvaniei a fost susținut în plen de către Acad. prof. univ. dr. Ioan Bolovan.

Lucrările simpozionului au continuat pe durata întregii zile, la această manifestare luând parte profesori de Istorie și de Teologie universitară (din centre precum București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Sibiu, Oradea și Arad), istorici și cercetători români din țară și din Voivodina, precum și dascăli și istorici locali.

În referatele întocmite și prezentate de aceștia s-a subliniat rodnica și diversificata activitate a unor ierarhi și dascăli arădeni, precum Vasile Mangra, Roman Ciorogariu, Grigorie Comșa, Teodor Botiș, Gheorghe Ciuhandu, Ilarion V. Felea și Tudor Demian, s-au creionat bio-bibliografiile unor colaboratori ai gazetelor arădene din Banatul sârbesc, precum și a unor protopopii ai Lugojului, ai Caransebeșului și ai Chișineului-Criș, s-au evidențiat primii pași făcuți în direcția afirmării principiului național în Bisericile românești din Imperiul Habsburgic și din monarhia austro-ungară, s-a reliefat activitatea culturală arădeană din perioada interbelică etc. De amintit și faptul că, în cadrul fiecărei secțiuni, s-au purtat dezbateri interesante pe marginea celor prezentate.

În încheierea simpozionului, P. C. Părinte Decan Cristinel Ioja a mulțumit oaspeților prezenți pentru truda și contribuția adusă la reușita acestui eveniment, care, alături de celelalte manifestări puse sub egida bicentenarului academic arădean, și acest simpozion național și-a propus și a și reușit să releve – măcar în parte – dimensiunea și importanța instituției de învățământ teologic superior de la Arad din trecut și de astăzi.

 

Comentarii

comentarii