Acasă Economic Laboratorul de energii regenerabile – fotovoltaic al INCEMC, colaborări cu univeristăți și...

Laboratorul de energii regenerabile – fotovoltaic al INCEMC, colaborări cu univeristăți și institute din întreaga țară

DISTRIBUIȚI

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată – INCEMC – Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu, nr. 144, a prezentat viitoarelor intenții de colaborarea ale Laboratorului de energii regenerabile – fotovoltaic.
Prin proiectul cu titlul „Laborator energii regenerabile – fotovoltaic”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 30 milioane de lei, s-a creat în cadrul INCEMC un laborator performant în energii regenerabile, cu accent pe energia solară, în special pe cea fotovoltaică.
Având în vedere interesul manifestat în ultimii ani, precum şi planurile de dezvoltare a infrastructurii specifice domeniului energiilor regenerabile ale beneficiarilor direcţi (de multe ori în domenii complementare celui vizat prin prezentul proiect), se intenţionează dezvoltarea în continuare a parteneriatelor iniţiate în cadrul Grupului Fotovoltaic România – Mirror Group of PhotoVoltaic European Technology Platform – cu: ICPE SA Bucureşti, Universitatea „Transilvania” din Braşov, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, ICEMENERG Bucureşti. De asemenea se vor derula o serie de proiecte de cercetare și tematică specifică cu: ICER Timișoara, Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Universitatea „Transilvania” din Braşov, ICPE SA Bucureşti, ICPE-CA Bucureşti, Institutul de Chimie al Academiei Române, Timişoara, ICSI Râmnicu-Vâlcea, INCDTIM Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, INMR Bucureşti, ICIA Cluj-Napoca, Institutul de Chimie-Fizică Bucureşti al Academiei Române, IMT Bucureşti, IFM Bucureşti, INCDFT Iaşi. Se are în vedere şi iniţierea unor noi colaborări cu alte entităţi interesate din ţară.
Pentru identificarea beneficiarilor indirecţi din ţară vor fi folosite reţelele de colaboratori ale: Parcului Ştiinţific şi Tehnologic TIM SCIENCE PARK Timişoara, Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara, Agenţia de Dezvoltare Regională Vest cu care INCEMC Timişoara a desfăşurat şi în trecut colaborări cu rezultate deosebite, ADETIM.
Astfel, firmele interesate (atât româneşti, cât și cele din străinătate sau cu capital străin) vor beneficia de servicii de cercetare la cel mai înalt nivel referitoare la elaborarea şi caracterizarea unor materiale, structuri şi celule fotovoltaice, precum şi la obţinerea pe cale fotovoltaică a energiei electrice (în cadrul unor sisteme fotovoltaice şi/sau hibride). Rezultatele transferabile ale cercetării se referă la materiale, structuri, celule fotovoltaice noi sau îmbunătăţite, obţinute prin tehnologii noi, inovative sau optimizate, precum şi la modalităţi sustenabile de alimentare cu energie electrică a unor clădiri sau a altor aplicaţii mici/medii.
După încheierea proiectului vor putea fi accesate, împreună cu beneficiarii direcţi (ai căror specialişti vor avea acces la infrastructura Laboratorului de energii regenerabile – fotovoltaic), fonduri din cadrul unor programe europene, bilaterale sau naţionale. Rezultatele obţinute vor putea fi transferate către beneficiarii indirecţi.
Laboratorul de energii regenerabile – fotovoltaic reprezintă un element cheie în dezvoltarea unui pol de excelenţă zonal, pol care doreşte să integreze entităţile cu preocupări similare din zona de vest a României şi din ţările vecine.

Comentarii

comentarii