Acasă Actualitate Mesajul Excelenţei Sale Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timişoara, cu ocazia...

Mesajul Excelenţei Sale Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timişoara, cu ocazia Solemnităţii Învierii Domnului – Sfintele Paşti 2024

DISTRIBUIȚI

Mesajul Excelenţei Sale Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timişoara, cu ocazia Solemnităţii Învierii Domnului – Sfintele Paşti 2024

Pál József Csaba temesvári megyés püspök üzenete Urunk feltámadásának ünnepén – Húsvét, 2024

Botschaft Seiner Exzellenz Josef Csaba Pál, Diözesanbischof von Temeswar, anlässlich des Hochfestes der Auferstehung des Herrn – Ostern 2024


Dragi frați și surori în Cristos!

Învierea lui Cristos este mai mult decât o sărbătoare frumoasă

 Iubiți Frați și Surori în Cristos,

Paștele este cea mai mare sărbătoare a creștinismului. Dar Paștele nu este doar o sărbătoare. Este mult mai mult decât atât. După cum spune Sf. apostol Paul: „Însă dacă Cristos nu a înviat, zadarnică este predica noastră şi zadarnică este credinţa voastră.“ (1 Cor 15,14). Întreaga noastră viață este construită pe aceasta.

  1. Iubiți Frați și Surori, noi avem parte de un mare har: putem să ne trăim viața cu Isus cel Înviat, viu între noi. La începutul Postului Mare, o mamă cu șase copii, care s-a convertit în urmă cu câțiva ani, a povestit că ea acum este bolnavă de cancer, dar descoperă că este cu totul altceva să sufere împreună cu Isus. Înainte de convertirea ei, suferința părea ca o prăpastie adâncă, fără speranță, fără sens. Acum se simte cumva susținută și purtată de mâinile lui Dumnezeu. Este complet diferit.

În fiecare an sărbătorim Triduum-ul Pascal: moartea și învierea lui Isus Cristos.

Adesea folosim istorisiri concrete pentru a evidenția adevăruri abstracte, pentru a le face mai ușor de imaginat și de înțeles. Aici nu este nevoie de nicio altă istorisire… Învierea lui Isus este însăși istoria despre care vorbim. A fost răstignit, a murit și a fost îngropat… și a înviat a treia zi. Isus trăiește. Restul este istoria vieții noastre cu El, începând cu apostolii și creștinii din primele secole, până în zilele noastre. Astăzi este rândul nostru, este istoria noastră cu El. Viața Lui printre noi este ceea ce face ca viața noastră creștină să aibă sens și, în același timp, să fie palpitantă. De curând am scris unui băiat câteva rânduri cu ocazia zilei sale de naștere. El mi-a răspuns în felul următor: „L-am acceptat pe Isus în viața mea și vreau ca viața mea să fie pe placul lui Dumnezeu.”

Când cineva Îl primește, aceluia i se luminează inima, pentru că se întâlnește cu realitatea care îi umple viața. Până în acest punct poate fi un drum lung. Nici apostolii nu au înțeles imediat, cu toate că văzuseră deja anumite semne, că Isus trebuie să învie din morți.

  1. Iubiți Frați și Surori! Cristos a înviat, Vinerea Mare a trecut… dar pentru mulți Vinerea Mare se continuă. Milioane de oameni suferă din cauza războaielor, a persecuțiilor, a dezbinării, a bolilor. Iar Isus cel înviat vrea să fie alături de ei. El își cheamă Biserica, ne cheamă pe noi, ca să fim alături de ei, pentru ca, prin noi, ei să simtă apropierea Lui. El este acolo unde oamenii suferă…

Cel Înviat pătimește încă Vinerea Mare în fiecare persoană care suferă. El ne invită și pe noi: vrei să vii cu mine, vrei să mă urmezi? Aceasta înseamnă două lucruri: pe de o parte, trăiesc Evanghelia în profunzime, îmi organizez viața în conformitate cu Evanghelia, iar pe de altă parte, îi înțeleg în profunzime pe cei suferinzi, sunt aproape de ei, de cei care suferă poate pentru că L-au abandonat pe Isus, și suferința lor este fără speranță. Isus, care a suferit pentru noi chinurile din Vinerea Mare, vrea să fie alături de cei care suferă și astăzi. El ne așteaptă acolo. Dacă nu vrem să-L pierdem pe Cel Înviat din viața noastră, trebuie să-L căutăm acolo unde oamenii suferă, acolo unde El vrea să aline suferința oamenilor, acolo unde doar apropierea Lui poate da sens suferinței. Astfel, locul suferinței devine locul întâlnirii cu Isus. În mod paradoxal, tocmai unde El este cel mai abandonat, acolo ne așteaptă în iubirea Sa. Oare acest lucru va umple bisericile noastre? Aceasta depinde de la un loc la altul. Dar nu aceasta este cea dintâi întrebare, dacă umplem biserica și în ce mod. Prima întrebare pe care trebuie să mi-o pun este: Îi sunt credincios Lui, Celui Răstignit și intențiilor Sale? Dacă suntem cu El în grădina părăsirii Sale, atunci Muntele Măslinilor și Muntele Calvarului se transformă într-o grădină cerească, grădina dimineții de Paști, locul învierii… El va pătrunde prin ușile închise ale deznădejdii, va fi printre noi și ne va spune și nouă: „Pace vouă“ și va fi cu noi (așa cum descrie atât de frumos Klaus Hemmerle – cf. Msgr. Klaus Hemmerle, Grundstrukturen der Kirche von morgen, 10.03.1984).

Cu aceste gânduri, le doresc tuturor fraților și surorilor să descopere prezența și apropierea Celui Înviat în fiecare situație din viața lor!

Timișoara, în Duminica Învierii, a Anului Domnului 2024

† Iosif,

Episcop de Timișoara

 

*   *   *

Krisztusban szeretett Testvérek!

Krisztus feltámadása több mint egy szép ünnep

 Krisztusban szeretett Testvéreim!

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. De a húsvét nemcsak egy ünnep. Ennél sokkal több. Ahogy Szent Pál apostol mondja: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem”. (1Kor 15,14). Erre épül az egész életünk.

  1. Testvéreim, nekünk hatalmas kegyelemben van részünk: a feltámadt élő Jézussal élhetjük az életünket. A nagyböjt elején mesélte egy hatgyermekes édesanya, aki néhány évvel ezelőtt tért meg, hogy ő most rákos beteg, de azt tapasztalja, hogy egész más Jézussal együtt szenvedni. Korábban, a megtérése előtt, olyan volt a szenvedés, mint egy mély szakadék, kilátástalan, értelmetlen. Most pedig valahogy úgy érzi magát, mint, akit Isten tenyere fenntart, hordoz. Teljesen más.

Minden évben megünnepeljük a húsvéti szent háromnapot: Jézus Krisztus halálát és feltámadását.

Sokszor használunk egy-egy konkrét történetet elvont igazságok megvilágítására, hogy könnyebb legyen elképzelni, megérteni azokat. Itt nincs szükség más történetre… Jézus feltámadása maga a történet. Megfeszítették, meghalt és eltemették… harmadnapra feltámadt. Jézus él. A további történet a Vele való életünk története, kezdve az apostoloktól, az első századok keresztényein át egészen napjainkig. Ma rajtunk a sor, a Vele való életünk történetén. Az Ő köztünk való élete teszi keresztény életünket értelmessé és ugyanakkor izgalmassá. A napokban egyik fiúnak születésnapjára írtam pár sort. Ezt válaszolta: „Jézust befogadtam az életembe, és akarom, hogy az életem legyen olyan, hogy tetszen Istennek.”

Amikor valaki befogadja Őt, annak egyszerre világosság gyúl a szívében, mert a valósággal találkozik, amely betölti az életét. Mindeddig a pillanatig lehet hosszú az út. Az apostolok sem mindjárt értették meg, pedig már látnak bizonyos jeleket, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.

  1. Kedves Testvéreim! Krisztus feltámadt, a Nagypéntek elmúlt… de sokak nagypénteke nem múlt el. Milliók szenvednek háborúktól, üldöztetéstől, egységtelenségtől, betegségtől. És a feltámadt Jézus ott akar lenni velük. Ő az Egyházát hívja, minket hív, hogy ott legyünk velük, rajtunk keresztül érezzék meg az Ő közelségét. Ő ott van, ahol az emberek szenvednek…

A Feltámadott ma is szenvedi a Nagypénteket minden szenvedő emberben. Meghív minket is: velem jössz, követsz? Ez két dolgot jelent: Egyfelől mélyen élem az evangéliumot, aszerint rendezem be az életemet és másfelől mélyen megértem a szenvedőket, közel vagyok azokhoz, akik szenvednek, szenvednek esetleg azért, mert elhagyták Őt és szenvedésük kilátástalan. Jézus, aki értünk átélte a nagypéntek gyötrelmét, ma is eggyé akar válni a szenvedőkkel. Ott vár minket. Ha nem akarjuk elveszíteni a Feltámadottat életünkből, ott kell keresnünk, ahol az emberek szenvednek, ott, ahol Ő könnyíteni akar az emberek szenvedésén, ott, ahol egyedül csak az Ő közelsége tud értelmet adni a szenvedésnek. Igy változik a szenvedés helye a Jézussal való találkozás helyévé. Paradox módon, ott, ahol Ő leginkább elhagyott, ott tartózkodik szeretetével és oda vár minket. Hogy ezzel megtöltjük-e templomainkat? Ez helytől függő. De nem is az az első kérdés, hogy megtöltjük-e a templomot, és milyen úton-módon. Az első kérdés, amit fel kell tennem magamnak, hogy hűséges vagyok-e hozzá, a Megfeszítetthez az Ő szándékához? Ha Vele vagyunk az elhagyottságának kertjében, az Olajfák hegye és a Kálvária hegye mennyei kertté változnak, húsvét reggelének kertjévé, a feltámadás helyévé… Ő áthatol a kilátástalanság zárt ajtóin, egyszerre csak ott lesz közöttünk és nekünk is azt mondja: „békesség veletek” és velünk lesz (ahogy Klaus Hemmerle olyan szépen leírja – cf. Msgr. Klaus Hemmerle, Grundstrukturen der Kirche von morgen, 10.03.1984).

Ezekkel a gondolatokkal kívánom minden kedves testvéremnek, hogy megtapasztalják a Feltámadott jelenlétét és közelségét életük minden helyzetében!

Temesvár, 2024. húsvét vasárnapján

† József

megyés püspök

*   *   *

Liebe Brüder und Schwestern in Christus!

Die Auferstehung Christi ist mehr als ein schönes Fest

 Liebe Brüder und Schwestern in Christus,

Ostern ist das größte Fest der Christenheit. Aber Ostern ist nicht nur ein Fest. Es ist viel mehr als dies. So wie der Apostel Paulus es sagt: „Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube.“ (1 Kor 15,14) Unser ganzes Leben ist darauf aufgebaut.

  1. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben eine große Gnade: wir können unser Leben mit dem lebendigen, auferstandenen Jesus leben. Zu Beginn der Fastenzeit erzählte uns eine sechsfache Mutter, die sich vor einigen Jahren bekehrt hat, dass sie jetzt an Krebs erkrankt ist, aber entdeckt hat, dass es etwas ganz anderes ist, mit Jesus zu leiden. Vor ihrer Bekehrung erschien ihr das Leiden wie ein tiefer, hoffnungsloser, sinnloser Abgrund. Jetzt fühlt sie sich irgendwie gestützt und von Gottes Händen getragen. Das ist etwas ganz anderes.

Jedes Jahr feiern wir das österliche Triduum: den Tod und die Auferstehung Jesu Christi.

Wir verwenden oft konkrete Geschichten, um abstrakte Wahrheiten hervorzuheben, um sie leichter in ein Bild fassen und verstehen zu können. Hier ist keine andere Geschichte nötig… Die Auferstehung Jesu ist die Geschichte selbst. Er wurde gekreuzigt, starb und wurde begraben… und am dritten Tage ist Er auferstanden. Jesus lebt. Der Rest der Geschichte ist eigentlich unsere Lebensgeschichte mit ihm, von den Aposteln und Christen der ersten Jahrhunderte bis zum heutigen Tag. Heute sind wir an der Reihe, es geht um unsere Lebensgeschichte mit Ihm. Die Tatsache, dass Er unter uns lebt, macht unser christliches Leben sinnvoll und aufregend zugleich. Kürzlich schrieb ich einem Jungen ein paar Zeilen zu seinem Geburtstag. Er hat mir Folgendes geantwortet: „Ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen und möchte, dass mein Leben Gott gefällt.“

Wenn jemand Ihn in sein Leben aufnimmt, so wird sein Herz erhellt, weil er jenem Licht, jener Wirklichkeit begegnet ist, die sein Leben erfüllt. Es kann ein langer Weg bis dahin sein. Auch die Apostel haben nicht sofort verstanden, obwohl sie bereits einige Zeichen der Auferstehung Christi gesehen hatten.

  1. Liebe Brüder und Schwestern! Christus ist auferstanden, der Karfreitag ist vorbei… aber für viele ist es immer noch Karfreitag. Millionen von Menschen leiden unter Kriegen, Verfolgung, Spaltung, Krankheit. Der auferstandene Jesus will bei ihnen sein. Er ruft seine Kirche, er ruft uns, bei ihnen zu sein, damit sie durch uns seine Nähe spüren können. Er ist da, wo Menschen leiden…

Der Auferstandene erleidet noch einen Karfreitag in jedem leidenden Menschen. Er lädt auch uns ein: Willst du mit mir kommen, willst du mir folgen? Das bedeutet zweierlei: Zum einen lebe ich die Tiefe des Evangeliums, ich richte mein Leben nach dem Evangelium aus, und zum anderen verstehe ich zutiefst jene, die leiden, ich bin ihnen nahe, denen, die leiden, weil sie vielleicht Jesus verlassen haben und ihr Leiden hoffnungslos ist. Jesus, der für uns die Qual des Karfreitags erlitten hat, will bei denen sein, die heute leiden. Dort wartet Er auf uns. Wenn wir den Auferstandenen nicht aus unserem Leben verlieren wollen, müssen wir ihn dort suchen, wo Menschen leiden, wo er das Leid der Menschen lindern will, wo nur seine Nähe dem Leid einen Sinn geben kann. So wird der Ort des Leidens zum Ort der Begegnung mit Jesus. Paradoxerweise erwartet Er uns in seiner Liebe gerade dort, wo Er am verlassensten ist. Wird das unsere Kirchen füllen? Das kommt auf den Ort an. Aber nicht darum geht es in erster Linie, ob und wie wir die Kirche füllen. Vor allem geht es darum: Bin ich Ihm, dem Gekreuzigten, und seinen Absichten treu? Wenn wir mit Ihm im Garten Seiner Verlassenheit sind, dann werden der Ölberg und der Kalvarienberg zu einem himmlischen Garten, zum Garten des Ostermorgens, zum Ort der Auferstehung… Er wird durch die verschlossenen Türen der Verzweiflung eintreten, Er wird unter uns sein und auch zu uns sagen: „Friede sei mit euch“ und Er wird bei uns sein (wie Klaus Hemmerle es so schön beschreibt – cf. Msgr. Klaus Hemmerle, Grundstrukturen der Kirche von morgen, 10.03.1984).

Mit diesen Gedanken wünsche ich allen meinen Brüdern und Schwestern, dass sie die Gegenwart und Nähe des Auferstandenen in jeder Situation ihres Lebens entdecken mögen!

Temeswar, am Ostersonntag des Herrenjahres 2024

† Josef,

Bischof von Temeswar

Comentarii

comentarii