Acasă Economic Oricât de calificați ar fi angajații unei firme succesul acesteia în afaceri...

Oricât de calificați ar fi angajații unei firme succesul acesteia în afaceri depinde de abilitatea managerilor

DISTRIBUIȚI

Interviu cu Dieter Werner, reprezentant al Deutsche Management Akademie Niedersachsen

 
Descrieți-ne pe scurt proiectul în care sunteți implicat ca și partener transnațional. Care au fost obiectivele proiectului? Considerați că au fost atinse ? 
 
Proiectul ”Formare profesională în metode moderne de organizare a muncii în Regiunea Vest” este implementat de Expert Consulting Timișoara, Deutsche Management Akademie Niedersachsen din Germania și Denkstatt din Austria. Ideea de proiect a pornit de la problemele constatate în ceea ce privește competitivitatea și adaptabilitatea la evoluțiile piețelor constatate la nivelul firmelor din regiunea de Vest a României. Oricât de calificați ar fi angajații unei firme succesul acesteia în afaceri depinde de abilitatea managerilor din cadrul acesteia de a previziona, planifica, decide, organiza, coordona și controla activitatea. Fără o viziune strategică fundamentată, o implementare corecta a conceptelor de organizare începând cu locul de muncă, fluxuri și procese tehnologice, adaptarea la cerințele piețelor și creșterea productivității muncii nu poate genera creșterea competitivității economice și adaptabilitatea la noile cerințe impuse de piață. Pentru acesta este necesară dezvoltarea de abilități manageriale în domenii care să asigure o organizarea flexibilă a muncii, aptă să preia și să implementeze schimbări la nivelul firmelor românești. Obiectivul general al proiectului este promovarea metodelor eficiente de conducere și organizare a muncii la nivelul firmelor active din Regiunea Vest. Obiectivele specifice sunt dezvoltarea de competențe pentru 50 de persoane cu funcții de conducere pe toate nivelurile ierarhice și creșterea nivelului de cunoaștere și aplicare a tehnicilor de eficientizare a activității de tipul kaizen la nivelul firmelor active din Regiunea Vest. Din punctul meu de vedere au fost îndeplinite toate obiectivele și indicatorii asumați prin proiect, ultimele două activități, cele de lansare carte și concursuri se vor finaliza cu succes luna aceasta.
 
Ce a însemnat pentru dumneavoastră, ca expert, și pentru organizația din care proveniți, proiectul “Formare profesională în metode moderne de organizare a muncii în Regiunea Vest”
 
Din punct de vedere al organizației pe care o reprezint Deutsche Management Akademie Niedersachsen – DMAN, proiectul a reprezentat o provocare dat fiind faptul că este primul proiect DMAN derulat în Romania. Apreciem parteneriatul creat. În majoritatea activităților din proiect a existat o complementaritate a expertizei partenerilor. Din punctul de vedere al expertului Dieter Werner, tematica proiectului mi s-a părut extrem de interesantă, strategia implementată în domeniul managementului de proiect a fost extrem de bine pusă la punct, la fel și modul de organizare a întâlnirilor pe proiect. Am descoperit o țară extraordinară despre care știam puține lucruri, unele chiar negative. După contactul direct opinia mi s-a schimbat radical într-una pozitivă. 
 
Care au fost părțile pozitive și cele negative legate de implementarea proiectului? 
 
Ca și părți pozitive aș remarca colaborarea foarte strânsă între parteneri, nivelul profesional ridicat al experților din proiect și interesul ridicat al grupului țintă în participarea la programul de formare profesională. Din păcate au fost și părți negative: limitările financiare impuse în cadrul proiectului, problema fluxului de numerar, birocrația mult prea intensă și cooperarea cu finanțatorul destul de greoaie și chiar împovărătoare din punct de vedere administrativ. Este foarte greu, dacă nu imposibil, pentru o organizație germană să se adapteze, așa cum este menționat în acordul de parteneriat, legislației din România, cu atât mai mult cu cât aceasta nu este armonizată în totalitate cu legislația europeană. 
 
Cum a evoluat parteneriatul din cadrul proiectului față de momentul demarării implementării acestuia? Intenționați să continuați relația cu partenerii din cadrul proiectului după finalizarea acestuia?
 
Relația s-a îmbunătățit în mod constant, chiar dacă a durat extrem de mult de la redactarea proiectului până la momentul semnării contractului de finanțare. Se dorește continuarea relației cu partenerii prin dezvoltarea de noi proiecte cu finanțare nerambursabilă în România și în alte locații. Colaborarea cu partenerii a fost una extrem de pozitivă, mai ales că au fost implicate organizații cu expertiză din diferite domenii ale formării profesionale: consultanță în afaceri, dezvoltare durabilă, protecția mediului, management strategic. Acest aspect a facilitat crearea unui program de formare profesională complex, complet și personalizat care să răspundă cât mai bine nevoilor de instruire identificate la nivelul participanților. 
 
Ce opinie v-ați format despre grupul țintă, respectiv participanții din cadrul proiectului? 
 
A fost un mixt de specialiști cu experiență managerială în diferite sectoare productive, un grup echilibrat din punct de vedere al distribuției pe sexe. Am putut observa o participare activă și implicare în cadrul programului de formare profesională în domeniul managementului strategic, participanții demonstrând un interes sporit față de tematica abordată. Conform celor afirmate de către aceștia în timpul vizitelor de studii din Germania, precum și a celor menționate în chestionarele de evaluare, competențele noi dobândite le vor fi de real folos în activitățile desfășurate în IMM-urile din care provin. 
 
Având în vedere expertiza în implementarea de proiecte POSDRU, care credeți că sunt măsurile care ar trebui luate pentru eficientizarea accesării și implementării acestor proiecte?
 
Dacă aș propune participarea în astfel de proiecte unor organizații private din Germania, multe dintre acestea nu ar accepta datorită nivelului ridicat al riscului care poate apărea în implementarea unor astfel de proiecte ca urmare a interpretabilității instrucțiunilor și a altor documente specifice legate de proiect. Este nevoie să fie redusă birocrația prin simplificarea procedurilor utilizate în cadrul programelor și crearea unor ghiduri ale solicitantului cu tematici de proiect mult mai adecvate cerințelor potențialilor beneficiari. De asemenea, este necesară modificarea și îmbunătățirea atât a mecanismului de prefinanțare, prin majorarea procentului acordat, cât și a celui de rambursare prin reducerea perioadei de verificare și plată a cheltuielilor.

Comentarii

comentarii