Acasă Administraţie Primăria Timișoara a lansat concursul pentru desemnarea unui manager la Casa de...

Primăria Timișoara a lansat concursul pentru desemnarea unui manager la Casa de Cultură

610
DISTRIBUIȚI

Luni, 9 august, pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a fost postat un anunț referitor la concursul de proiecte de management pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. Înscrierile sunt deschise până pe 3 septembrie, urmând la ca finalul lunii să fie și finalizat concursul. Momentan, la conducerea instituției este Camelia Mingasson, numită cu titlu interimar de primarul Dominic Fritz la mijlocul lunii aprilie, după decesul fostului director, Pavel Dehelean.

Cerințele pentru acceptarea dosarului la concursul lansat luni sunt ca cel înscris să aibă cetățenia română sau a altui stat din Uniunea Europeană, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să aibă studii în domenii culturale, să aibă o experiență de minimum cinci ani în specializarea studiilor, să aibă experiență managerială de minimum trei ani într-o instituție sau organizație neguvernamentală de cultură, să nu fi avut condamnări penale și să nu i se fi încheiat anticipat contractul de muncă pentru motive imputabile în ultimii patru ani.

În cazul pregătirii academice, sunt cerute „studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă”. Domeniile admise sunt: studii culturale, limbă și literatură, limbi moderne aplicate, filosofie, istorie, studiul patrimoniului, arhitectură, arte vizuale, teatru și artele spectacolului, cinematografie și media, muzică, științe ale educației, știinte ale comunicării, sociologie, management, finanțe. Despre experiența managerială, în anunțul municipalității se explică: „Condiția de experiență în domeniul activității manageriale poate fi dovedită prin adeverință privind experiența în conducerea de instituții publice de cultură sau organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii”.

Iată care este calendarul concursului:

a) 09.08.2021 – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management, caietului de obiective pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management, calendarului concursului, cu precizarea termenelor pentru fiecare etapă, actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs, bibliografiei, informaţiilor privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia și a altor informaţii necesare unei bune înţelegeri a cerinţelor concursului.

b) 03.09.2021, ora 12.00 – data limită pentru depunerea proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați;

c) 06.09.2021 – 07.09.2021 selecția dosarelor de concurs;

d) 08.09.2021 – afișarea rezultatelor selecției de dosare;

e) 09.09.2021 – perioada de contestații rezultat selecție dosare;

f) 10.09.2021 – perioada de soluționare contestații depunere dosare;

g) 13.09.2021 – afișare soluționare contestații

h) 14.09.2021 – 27.09.2021 – analiza proiectelor de management – etapa I;

i) 28.09.2021 – aducerea la cunoştinţa candidaţilor, în scris, a notelor obţinute în prima etapă a concursului și afişarea acestora la sediul autorităţii şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a autorității și a instituţiei publice de cultură;

j) 29.09.2021 – 30.09.2021 susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – etapa II;

k) în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților, în scris, și la cunoștința publică a rezultatului concursului prin afişarea acestuia la sediul autorităţii, la sediul instituţiei publice de cultură şi pe pagina de internet a autorităţii și a instituţiei publice de cultură;

l) 04.10.2021 – 07.10.2021 – depunerea contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, bd. C.D. Loga nr.1, Compartimentul Organizare și Planificare Strategie Resurse Umane – camera 7 (parter), în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulament;

m) 08.10.2021 – 12.10.2021 – soluționarea contestaţiilor;

n) în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii, respectiv prin afişarea la sediul autorităţii, la sediul instituţiei publice de cultură şi pe pagina de internet a autorităţii și a instituţiei publice de cultură.

Comentarii

comentarii