Acasă Economic Primul apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului IPA de Cooperare...

Primul apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia

DISTRIBUIȚI

Marţi, 12 mai, a avut loc, la Timişoara, conferinţa de lansare a primului apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania – Serbia. „Participarea dumneavoastră în număr atât de mare confirmă interesul de care se bucură Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia şi aşteptăm un număr cel puţin la fel de mare de solicitări de finanţare. Provocările cărora trebuie să le faceţi faţă sunt diferite faţă de alte programe: este necesară implicarea cel puţin a unui partener din fiecare ţară, sunt necesare discuţii, întâlniri şi consultări, trebuie găsită o abordare comună care să facă din proiect un tot unitar dar care, în acelaşi timp, să cuprindă o delimitare clară a atribuţiilor fiecăruia dintre participanţi” a declarat domnul Paul Zai, consilier al ministrului Vasile Blaga. Consilierul ministrului a mai atras atenţia asupra faptului că „importantă este şi identificarea şi includerea în bugetele organizaţiilor beneficiare a resurselor financiare necesare implementării proiectului până la rambursarea cheltuielilor, precum şi a contribuţiei proprii corespunzătoare”. La conferinţă au participat reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale din Serbia, ai Comisiei Europene (Directoratul General Politică Regională), precum şi potenţiali beneficiari. Primul apel pentru propuneri de proiecte a fost lansat în data de 30 aprilie 2009 iar termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 29 iulie 2009. În perioada mai-iulie 2009, vor fi organizate o serie de evenimente distincte, la nivel local, unde se vor discuta detaliile tehnice prevăzute în ghidurile aplicantului. În cadrul acestui prim apel, pot depune proiecte autorităţi publice, organizaţii/entităţi non-profit, organizaţii non-guvernamentale (asociaţii sau fundaţii), operatori din sectorul public sau autorităţi locale/regionale, din regiunile de graniţă din România sau Serbia, care îndeplinesc criteriile stabilite prin Ghidurile Solicitantului şi care demonstrează un angajament clar faţă de conceptul de cooperare transfrontalieră. Sumele acordate proiectelor se situează între minim 30.000 de euro şi maxim 1.000.000 de euro, contribuţia Uniunii Europene fiind de maxim 85% din cheltuielile eligibile. Sumele corespunzătoare co-finanţării, în procent de 15%, vor fi acordate după cum urmează: un procent de 13% pentru beneficiarii români va fi acordat de la bugetul de stat al României şi un procent de 2% va fi asigurat din contribuţia proprie a beneficiarilor români. Partenerii Lideri de proiect, români sau sârbi, pot primi plăţi în avans din fondurile IPA în procent de maxim 15% din valoarea contractului de finanţare. Detalii privind acest apel de propuneri de proiecte, inclusiv Pachetul Solicitantului, precum şi Cererea de finanţare şi toate documentele necesare, sunt disponibile pe website-ul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia www.romania-serbia.net, pe  website-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei  www.mdrl.ro, precum şi pe website-ul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara www.brct-timisoara.ro.

Comentarii

comentarii