Acasă Economic S-a modificat valoarea totală a proiectelor ce pot primii finanţare in cadrul...

S-a modificat valoarea totală a proiectelor ce pot primii finanţare in cadrul domeniului major de interventie 3.3

368
DISTRIBUIȚI

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a anunțat că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional, a emis în data de 6 ianuarie 2010 Corrigendum- ul numărul 5 privind actualizarea Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii de urgenţă”. Aceasta actualizare a Ghidului Solicitantului a intrat în vigoare la data de 14 ianuarie 2011. Corrigendum-ul numărul 5 a fost emis ca urmare a modificării Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 prin care Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a revizuit valoarea minimă a proiectelor depuse în cadrul domeniulde major intervenţie 3.3. În consecinţă a fost revizuit Ghidul Solicitantului, aferent acestui domeniu de intervenţie. Astfel, valoarea totală a proiectelor ce pot primii finanţare în cadrul domeniul major de intervenţie 3.3 este cuprinsă între minim 300.000 lei şi maxim 52.500.000 lei, iar în cadrul Anexei 4 la cererea de finanţare, Grila de verificare a eligibilităţii, s-a modificat linia corespunzătoare pragurilor valorii totale a proiectului.

Comentarii

comentarii