Acasă Actualitate Semnal de alarmă: „poluarea cu praf – pericolul absolut pentru sănătatea cetățenilor...

Semnal de alarmă: „poluarea cu praf – pericolul absolut pentru sănătatea cetățenilor din Timișoara!”

359
DISTRIBUIȚI

Agenția de Protecția Mediului Timiș atenționează că, în anul 2021, în  municipiul Timișoara nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită la benzen (C6H6), ci depășiri ale valorilor limită zilnice la indicatorul PM10 (praf) și ale valorilor limite orare la NO2 (dioxid de azot).

Petru Opruț, directorul APM Timiș, a explicat că benzenul este un compus aromatic foarte ușor, volatil și solubil în apă, iar 90% din cantitatea de benzen din aerul ambiental provine din traficul rutier. Restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea și distribuția acestuia. Substanța are efecte asupra sănătății, este cancerigenă, încadrată în clasa A1 de toxicitate, cunoscută drept cancerigenă pentru om. Produce efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central.

Conform prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane este de 5 µg/m3. În anul 2021, valoarea medie înregistrată până în prezent este de 2,17 µg/m3 , iar valorile medii anuale pe ultimii 5 ani înregistrate au fost de asemenea cu mult sub valoarea limită anuală prevăzută de Lege (între minim 1.40 µg/m3  și maxim 2,83 µg/m3) astfel cum rezultă și din graficul de mai jos.

Poluarea cu praf – un pericol major

APM Timiș mai atrage atenția că, în ceea ce privește, poluarea cu particule în suspensie PM10, în anul 2021, au fost înregistrate până în 12.08.2021 depășiri ale valorii limită zilnice de 50 µg/m3 (metoda gravimetrică)  la stațiile TM 1 Calea Șagului ( 4 depășiri), TM 2 CD LOGA ( 5 depășiri), TM 5 Calea Aradului (8 depășiri), iar în perioada 13- 16.08.2021 la stația TM 2 CD LOGA s-au înregistrat depășiri  la indicatorul PM10 (metoda nefelometrică) datele fiind în curs de verificare/validare conform metodei de referință (gravimetrică). Conform Legii nr.104/2011 nr. maxim permis de depășiri ale valorii limită zilnice este de 35 depășiri/an calendaristic.

Având în vedere lucrările de decopertare a străzii efectuate în această perioadă, datele înregistrate ca medii orare pe stația automată de calitate a aerului TM 2-CD LOGA, fenomenul de caniculă, calm atmosferic și dispersia prafului în atmosferă generată de traficul rutier, reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara au fost solicitați să intervină urgent pentru luarea măsurilor de stropire a străzii și de gestionare corespunzătoare a lucrărilor în șantierul operat de către societatea municipală de drumuri, care să fie respectate pe toată perioada derulării lucrărilor.

Dioxidul de azot (NO2) este un gaz de culoare brun-roșcat cu un miros puternic, înecăcios, care .în combinație cu particule din aer poate forma un strat brun-roșcat. Surse antropice: oxizii de azot se formează în procesul de combustie atunci când combustibilii sunt arși la temperaturi înalte, dar cel mai adesea ei sunt rezultatul traficului rutier, activităţilor industriale, producerii energiei electrice. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calităţii apei, efectului de seră, reducerea vizibilităţii în zonele urbane -a explicat Petru Opruț.

În Municipiul Timișoara la stația stația TM 5 Calea Aradului la indicatorul NO2 ( dioxid de azot)  în anul 2020, s-au înregistrat 24 depășiri  ale valorii limită orare de 200 µg/m3 iar  în anul 2021, s-a înregistrat până în prezent o singură depășire. Conform Legii nr.104/2011 nr maxim permis de depășiri ale valorii limite orare este de 18 depășiri/an calendaristic.

În anul 2021, Primăria Municipiului Timișoara a demarat procedura de elaborare a planului integrat de calitate a aerului pentru poluanții PM10 și NO2,  în vederea adoptării și implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea calității aerului înconjurător.

APM Timiș mai precizează că evoluţia calităţii aerului pentru aglomerarea Timişoara se urmăreşte cu ajutorul a 4 staţii automate, clasificate.

Staţii de trafic (TM-1 şi TM-5) – amplasate în două zone cu trafic intens, respectiv Calea Şagului şi Calea Aradului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO, NO2, NOx, CO, metale grele (Pb, Ni, Cd, As – din PM10 gravimetric), PM10 nefelometric şi gravimetric, compuşi organici volatili ( benzen, toluen, etilbenzen, o,m,p– xilen).

Staţie industrială (TM-4) – amplasată în apropierea zonei industriale din sud-estul aglomerării Timişoara, pe str. I Bulbuca (Soarelui). Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10 nefelometric, compuşi organici volatili (benzen, toluen,  etilbenzen, o,m, p – xilen). Staţia este dotată şi cu senzori de măsurare a parametrilor meteorologici.

Staţie de fond urban (TM-2) – amplasată în zona centrală a oraşului, respectiv pe b-ul C.D. Loga, la distanţă de surse de emisii locale, pentru a evidenţia gradul de expunere a populaţiei la nivelul de poluare urbană. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, metale grele (Pb, Ni, Cd, As – din PM10 gravimetric), PM10 nefelometric şi gravimetric, PM2,5 gravimetric, compuşi organici volatili (benzen, toluen,  etilbenzen,o, m, p – xilen ) şi parametrii meteorologici.

„Vă asigurăm că Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, cu mijloacele pe care le deține, acordă o atenţie deosebită activităţii de supraveghere şi de îmbunătăţire a calităţii aerului în județul Timiș, aerul fiind  factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează transportul poluanţilor în mediu, poluarea aerului putând genera  semnificative efecte adverse asupra sănătăţii populaţiei  și provoca daune florei şi faunei în general.  Trimestrial în cadrul Grupului Județean privind coordonarea aplicării planurilor de menținere a calității aerului constituit prin Ordinul Prefectului Județului Timiș, este prezentată și analizată situația privind datele înregistrate privind calitatea aerului. Indicele general de calitate a aerului este comunicat zilnic la nivel local prin postarea buletinului pe pagina de facebook și pagina web a APM TIMIȘ, precum și la nivel național  pe site-ul www.calitateaer.ro”, a mai aexplicat Petru Opruț, directorul executiv al APM Timiș, marți, 17 august 2021.

 

Comentarii

comentarii