Acasă Economic Soluţii pentru creşterea investiţiei în capitalul uman

Soluţii pentru creşterea investiţiei în capitalul uman

538
DISTRIBUIȚI

Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială Regiunea Vest din structura CCIA Timişoara organizează, în perioada 10-11 iunie 2010, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, întâlnirea Secretariatelor Tehnice Permanente  şi a Pactelor Regionale pentru Ocupare şi Incluziune Socială din Regiunile de Dezvoltare ale României. În prima zi, după cuvântul de bun venit adresat de Georgică Cornu, preşedinte CCIAT şi prim vicepreşedinte al Pactului de Incluziune Socială şi Ocupare Vest şi după prezentarea participanţilor, vor fi discutate: stadiul implementării proiectelor STP, probleme întâmpinate şi soluţiile identificate, propuneri concrete de creare a strategiei de dezvoltare a proiectelor STP în perioada 2012 – 2020, perspectivele STP-urilor din punctul de vedere al creşterii legimităţii în cadrul regiunilor, soluţii de combatere a efectelor crizei economice / idei de proiecte finanţabile prin Fondul Social European, acțiuni în cooperare cu AT AMPOSDRU în 2010. În cursul celei de-a doua zile, va fi organizat workshop-ul cu tema: „Implicarea STP-urilor în dezvoltarea relaţiilor de parteneriat la nivel judeţean”. La întâlnire au fost invitaţi să participe managerul de proiect şi experţii din cadrul fiecărui STP regional din ţară. Proiectul „Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială în Regiunea Vest”, finanţat prin Fondul Social European / Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane are ca obiectiv sprijinirea partenerilor sociali şi a ONG-urilor din cadrul Pactului Regional în vederea asigurării operaţionalităţii pactelor la nivel regional şi naţional şi oferirii de asistenţă tehnică pentru creşterea investiţiei în capitalul uman, crearea de parteneriate adaptate noilor caracteristici ale pieţei muncii flexibile şi incluzive.
 

Comentarii

comentarii