Acasă Anunturi SOMAȚIE

SOMAȚIE

DISTRIBUIȚI

SOMAȚIE

emisă în baza Încheierii de ședință din data de 02 martie 2023

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Timișoara, sub nr. 32292/325/2022, petenții SFERLE TEODOR, SFERELE ANA, cu domiciliul în Moșnița Veche, jud. Timiș, au invocat dobândirea, prin uzucapiune, a dreptului de proprietate, asupra imobilului situat situat în sat Moșnița Veche, județul Timiș, înscris în Cartea Funciară nr. 421083 Moșnița Nouă (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 96 Moșnița Veche), nr. top. 201-202/b, constând în teren intravilan, în suprafață de 676 mp, proprietatea defunctului Hiteșan Iosif, decedat la data de 31.12.1964.

Se pune în vedere celor interesați că, în situația în care, în termenul prescris de lege – 1(una) LUNĂ, de la afișarea prezentei somații, nu înțeleg să înainteze opoziție scrisă la această somație, Judecătoria Timișoara, în temeiul art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, privind unificarea dispozițiilor de C.F., prin Încheiere, va trece la judecarea cauzei.

 

Comentarii

comentarii