Acasă Administraţie Titu Bojin: ”În 2020, ABAB va demara șase noi proiecte, în valoare...

Titu Bojin: ”În 2020, ABAB va demara șase noi proiecte, în valoare de 34.000.000 lei”

865
DISTRIBUIȚI

Administraţia Bazinală de Apă Banat (ABAB) Timișoara are pregătit pentru anul 2020 un portofoliu de proiecte de investiții în spațiul hidrografic Banat, al cărui obiectiv principal este scăderea gradului de expunere a populației la inundații.

Titu Bojin, directorul ABAB, a subliniat că, în anul 2019, ABA Banat a investit 30.849.000 lei în proiecte, (din care 13.845.000 lei sunt de la bugetul de stat și 17.044.000 lei sunt din surse proprii), iar pentru anul 2020 se propune demararea a șase noi proiecte, având un cost aproximativ de 34.000.000 lei.

Astfel, ABA Banat consideră necesar să fie închisă linia de apărare cu gabioane pe malul stâng al râului Sașa în localitatea Poieni (județul Timiș), afectată de inundațiile produse în 2018.

De asemenea, consideră oportun să fie realizată punerea în siguranță a nodului hidrotehnic Topolovăț (județul Timiș), prin lucrări de reabilitare și automatizare stavilă plană, completare cu anrocamente în risbermă și pereul uscat, lucrări de decolmatare amonte și aval de barajul stăvilar și a canalului de evacuare, retehnologizarea echipamentelor MHC-ului (parte componentă a nodului hidrotehnic),

ABAB Timișoara vrea să fie refăcută culeea malului drept al barajului de la nodul hidrotehnic Sânmartinu Maghiar și a podului pietonal încastrat în mal, reabilitarea echipamentelor ecluzei și barajului, pentru funcționarea nodului hidrotehnic în condiții de siguranță,

ABAB vrea să fie scoase de sub efectul inundațiilor zona aval cartier Aeroport și zona Caransebeșul Nou din localitatea Caransebeș (județul Caraș-Severin) prin realizarea unui canal de deviere de 1,25 km lungime din pârâul Zlagna în râul Sebeș și lucrări de amenajare a unei acumulări nepermanente pentru preluarea debitelor de viitură pe pârâul Potoc alături de recalibrarea albiei pârâului în zona aval pod de pe strada Tudor Vladimirescu până la podul de cale ferată din Caransebeș.

ABAB mai vrea să realizeze în localitatea Remetea-Pogănici (județul Caraș-Severin) a unui sistem de evacuare a apelor din incinta îndiguită provenite din scurgerea apelor de pe versanți, în perioada în care fenomenele hidrometeorologice deosebite se suprapun cu nivelul ridicat în pârâul Pogăniș,

De asemenea, în 2020 vrea să fie realizat un sistem de retenție plutitori pe râul Cerna, în sectorul Comarnic-Orșova (județul Mehedinți), necesar pentru colectarea peturilor și deșeurilor, provenite din localitățile din amonte, antrenate la ape mari din depozite neorganizate.

“În prima etapă, în anul 2020, se va realiza proiectarea lucrărilor (faza Proiect tehnic), iar ulterior, vor fi achiziționate lucrările de execuție. De asemenea, ABA Banat va continua lucrările începute anii anteriori, pentru care mai sunt necesare fonduri în valoare de aproximativ 35.000.000 lei”,  a spus Titu Bojin, directorul ABA Banat.

Comentarii

comentarii