Acasă Actualitate Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a lansat proiectul „Burse doctorale de pregătire...

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a lansat proiectul „Burse doctorale de pregătire ecoeconomică şi bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice”

284
DISTRIBUIȚI

Amfiteatrul „Emil Racoviţă” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a găzduit vineri, 08.04.2011, Conferinţa de lansare a proiectului „Burse doctorale de pregătire ecoeconomică şi bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice – ID 77082”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  pentru  Dezvoltarea  Resurselor Umane  2007 – 2013, Axa prioritară „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Proiectul este realizat de Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” din cadrul Academiei Române, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Oradea, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Universitatea Titu Maiorescu, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” şi S.C. SIAT S.A. La lansare au participat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al UVVG, prof. univ. dr. Daniela Bratosin din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, cercetător ştiinţific gradul I şi cadru asociat al UVVG, prof. univ. dr. Dorina Cachiţa, decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, conf. univ. dr. Violeta Turcuş, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, responsabil ştiinţific al proiectului, conducători de doctorat şi doctoranzi ai Şcolii Doctorale de Biologie din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat că securitatea alimentară este o preocupare constantă a Uniunii Europene, care urmăreşte producerea alimentelor de la fermă până la consumator. „Cercetarea ştiinţifică românească, în contextul cercetării în domeniile cunoaşterii complexe a biodiversităţii microbiologice şi a biotehnologiilor conexe prevenirii şi combaterii zoonozelor cu potenţial emergent, reprezintă o prioritate absolută la nivel naţional. „Obiectivul proiectului, chiar prin titlul formulat, acoperă cel puţin şapte domenii cu prioritate recunoscută în politicile şi strategiile de cercetare ştiinţifică prioritară, stabilite prin documente de referinţă ale Uniunii Europene şi ale Guvernului României. Astfel, contextul proiectului nostru abordează ecoeconomia şi bioeconomia (ca priorităţi socio-economice şi umaniste), biodiversitatea ca resursă a dezvoltării durabile, biotehnologiile, siguranţa alimentelor inclusiv chimia alimentară, sănătatea (consecinţă a ecosanogenezei) şi implicit mediu, prin aspectele impactului ecologic asupra sănătăţii oamenilor şi animalelor”. Proiectul urmăreşte formarea şi perfecţionarea transdisciplinară a 45 doctoranzi, care beneficiază de burse în valoare de 2200 lei lunar; realizarea de cercetări ştiinţifice inter-pluri-transdisciplinare în domeniile cunoaşterii complexe a pregătirii ecoeconomice şi bioeconomice pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice, a biodiversităţii microbiologice şi a biotehnologiilor conexe; realizarea unor lucrări ştiinţifice publicate în reviste cu impact internaţional; organizarea şi desfăşurarea de manifestări ştiinţifice pentru prezentarea etapizată a rezultatelor cercetărilor doctorale.
 

Comentarii

comentarii