Acasă Actualitate 1 Septembrie 2022 – 129 ani de la promulgarea Legii Jandarmeriei rurale

1 Septembrie 2022 – 129 ani de la promulgarea Legii Jandarmeriei rurale

DISTRIBUIȚI

Pe 1 septembrie 2022 Jandarmeria Română sărbătorește 129 de ani de la promulgarea Legii Jandarmeriei rurale. Primii „jandarmi” de pe teritoriul României au apărut ceva mai devreme, însă data de 1 septembrie 1893, când a intrat în vigoare decretul de înființare a „Gendarmeriei rurale” al guvernului condus de Lascăr Catargiu, este și ea una foarte definitorie pentru instituția din zilele noastre. Un reprezentant al Inspectoratului de Jandarmi Județean (I.J.J.) Timiș ne va explica în continuare de ce.

Ar fi de menționat că din literatura de specialitate aflăm că jandarmeria a apărut ca instituție la sfârșitul secolului al XVIII-lea, ca „simbol al fidelității față de cetățean și statul de drept”, fiind un produs al Revoluției Franceze (1789-1794) și a constituit „mijlocul cel mai eficace pentru îmbunătățirea liniștii într-un stat”, după spusele împăratului Napoleon I (1804-1815). De altfel, la fel ca și pentru alte state, modelul francez a fost cel care a stat și la baza înființării Jandarmeriei Române.

„Momentul care marchează întemeierea Jandarmeriei Române este 3 Aprilie 1850 când domnitorul moldovean Grigore Alexandru Ghica înaintează proiectul la Divanul Obștesc, dezbaterile finalizându-se cu votarea Legiuirii pentru reformarea Corpului Slujitorilor în Corpul de Jandarmi publicată sub formă de Ofis Domnesc. Astfel, în ziua de 3 Aprilie 1850 se înființează Jandarmeria despre care domnitorul spunea că este poliția statului în ale cărei atribuțiuni nu sunt numai de a urmării, descoperii și aresta pe vinovați, ci mai ales de a întâmpina orice neorânduială și nelegiuire…spre a feri societatea de urmările relelor cugetări și de fapte amenințătoare rânduielilor statornice”, ne spune plt. adj. șef Sabin Ion Popescu, de la I.J.J. Timiș.

„Meritul pentru înființarea Jandarmeriei Române îi revine și guvernului conservator condus de Lascăr Catargiu, care a elaborat și prezentat Parlamentului în Februarie 1893, Legea asupra Gendarmeriei rurale. Această lege a fost promulgată prin Decretul Regal nr. 2919 din 30.08.1893, cu aplicabilitate de la 1 Septembrie 1893. Actul normativ prevedea instituirea unui corp de pază și ordine cu structură militarizată în toate localitățile rurale din țară, deoarece structurile anterioare, practic neprofesionalizate, nu făceau față situației operative complexe și nu corespundeau instituțiilor unui stat european modern. Structura organizatorică a Jandarmeriei Române acoperea întregul teritoriu al țării, fiind prevăzut ca în toate comunele să se înființeze secții și posturi de jandarmi. Odată cu adoptarea acestei legi s-au pus bazele unei forme de organizare a poliției moderne în satele României, acolo unde trăia și muncea cea mai mare parte a populației țării. Astfel, pentru o perioadă de timp au ființat două jandarmerii, dacă putem spune astfel, o Jandarmerie organizată pe escadroane de jandarmi și companii de jandarmi pedeștrii, făcând parte din armata permanentă și subordonată nemijlocit Ministerului de Război și o Jandarmerie rurală, organizată pe companii (câte o companie în fiecare județ), subordonată Ministerului de Interne și pusă la dispoziția prefecților, subprefecților și primarilor. Deosebit de complexă, dar în același timp practică și clară, Legea Jandarmeriei rurale stabilea concret unde, când și de câți jandarmi aveau nevoie organele administrative, pentru o ordine publică eficientă pe întreg teritoriul țării. Jandarmii urmau ca, după o pregătire specială, să îndeplinească atribuțiuni, unii de agenți și cei mai mulți de ofițeri de poliție judiciară. Recrutarea jandarmilor se făcea, pentru ofițeri, din cadrele active ale armatei sau din rezervă, din toate armele, dar în special din cavalerie, precum și dintre licențiații în drept sau cu temeinice cunoștințe juridice. Militarii jandarmi obligatoriu trebuiau să fie cunoscători de carte, să aibă o înălțime de minim 1,65 m și o înfățișare plăcută. Ei trebuiau să fie bine pregătiți, buni cunoscători ai mânuirii armelor și buni călăreți”, continuă acesta.

Cât despre evoluția jandarmeriei în România, tot Sabin Ion Popescu spune: „Jandarmeria rurală a fost creată pentru a preveni comiterea unor acte ce contraveneau ordinii publice. Cu această organizare Jandarmeria a pătruns în secolul XX, perioadă în care se va afirma ca o forță puternică a ordinii publice în România. Componentă de bază a sistemului de apărare a statului, Jandarmeria Română a participat activ la toate marile încercări prin care a trecut poporul român, de la Războiul de Independență (1877-1878), al Doilea Război Balcanic (1912-1913), Primul Război Mondial (1916-1918) și până la cel de-al Doilea Război Mondial (1941-1945), dar și la cele de o importanță deosebită pentru dezvoltarea și menținerea ființei naționale în matca strămoșească (Aderarea la N.A.T.O.-2004 și la Uniunea Europeană-2007)”.

Strict referitor la Banat aflăm: „Pe teritoriul Banatului putem vorbi despre Jandarmeria Română abia după Marea Unire de la Alba-Iulia din 1918, primele formațiuni de jandarmi fiind consemnate de documentele vremii la sfârșitul anului 1918 și începutul lui 1919, când a fost înființat Regimentul 3 Jandarmi (cu sediul provizoriu la Deva, Arad și în final la Timișoara), care în primăvara anului 1919 s-a desființat, locul acestuia fiind luat de Regimentul 9 Jandarmi Timișoara. Nu putem să nu amintim, faptul, mai puțin cunoscut, că în data de 1/2 August 1919 au sosit în gara Iosefin două contingente de jandarmi (400 de la Arad sub comanda Cpt. Buna Gheorghe și 600 de la Lugoj), care aveau ca principală misiune ocuparea Timișoarei și pregătirile pentru sosirea primelor efective ale armatei române în Banatul eliberat, jandarmii români fiind astfel primii militari ai Regatului României care au pătruns în orașul de pe malul Begăi”.

În prezent, Jandarmeria Română este o instituție specializată a statului român, cu statut militar, componentă a M.A.I., abilitată să exercite în condițiile legii atribuții importante. Domeniile de acțiune implică apărarea ordinii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, a democrației și a statului de drept.

„Astăzi, la 129 ani de la instituirea Legii Jandarmeriei rurale, instituția noastră este organizată, dotată și pregătită după modelul armelor europene similare, putând îndeplini orice misiune în domeniul ordinii publice, cu speranța ca într-un viitor nu prea îndepărtat să redobândească atribuțiile și competențele stipulate prin legea din 1893”, ține să mai precizeze plt. adj. șef Sabin Ion Popescu.

Comentarii

comentarii