Acasă Eveniment A început verificarea beneficiarilor de ajutoare pentru încălzirea locuinţei

A început verificarea beneficiarilor de ajutoare pentru încălzirea locuinţei

DISTRIBUIȚI

La Lugoj, din 23 de anchete efectuate la domiciliul beneficiarilor, în opt cazuri s-a dispus sistarea acordării ajutorului de încălzire Peste 700 de lugojeni au solicitat Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, din cadrul Primăriei Lugoj,  acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. Dintre cele 754 de solicitări, 518 cereri au fost pentru ajutorul de încălzire cu gaze naturale, iar 236 de solicitări pentru ajutorul de încălzire cu lemne. Dintre acestea, 699 de cereri au fost aprobate: 486 pentru ajutorul de încălzire cu gaze naturale, iar 213 pentru ajutorul de încălzire cu lemne. Subvenţiile pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, gaze naturale şi energie electrică se acordă pentru perioada de iarnă 2011-2012. Ajutorul de la bugetul de stat se acordă consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, cu venituri de până la 615 lei/membru de familie. Pentru familiile şi persoanele singure, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 58 lei. Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se realizează prin dispoziţia primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului individual, pentru fiecare solicitant în parte. Dispoziţiile se comunică titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociaţiile de proprietari/locatari. La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar ce se acorda elevilor în cadrul programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”. Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Anchete la domiciliul beneficiarilor

În această lună, inspectorii Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj au demarat o acţiune de verificare a veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile beneficiarilor de ajutoare, date pe propria răspundere, privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. În urma celor 23 de anchete efectuate la domiciliul beneficiarilor, în opt cazuri s-a dispus încetarea acordării ajutorului de încălzire, inspectorii DASC constatând nereguli privind nedeclararea corectă a numărului de membri ai familiei, declararea unor venituri mai mici decât cele realizate, precum şi nedeclararea celei de-a doua proprietăţi. În cele opt cazuri s-a dispus şi recuperarea sumelor acordate până în prezent.

 

Comentarii

comentarii