Acasă Economic Activitatea de inovare și transfer tehnologic în Regiunea Vest, dezbătută la Timișoara

Activitatea de inovare și transfer tehnologic în Regiunea Vest, dezbătută la Timișoara

440
DISTRIBUIȚI

 Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (ANCS) a dezbătut la Timișoara importanţa strategică a inovării şi a transferului tehnologic în dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti. Evenimentul regional din 30 martie a adunat la conferință reprezentanți ai autorităților locale, ai mediului universitar și de afaceri din Regiunea Vest care au discutat despre dezvoltare durabilă regională și strategia de inovare a Regiunii. 

Subiectele dezbătute în cadrul conferinței au vizat modul în care autoritățile publice lucrează împreună cu mediul privat și institutele de cercetare pentru a inova și performa.  Cei prezenți au adus în discuție exemple de proiecte inovatoare de succes derulate în diferite domenii, de la administrație publică până la IT și social. Tot în cadrul evenimentului au fost discutate rolul politicilor publice în domeniul inovării și aportul pe care autoritățile, institute de cercetare și mediul privat le aduc dezvoltării durabile. Una dintre temele atinse a vizat identificarea surselor de finanțare pentru cercetare-dezvoltare. Prin organizarea evenimentului regional din Timișoara, ANCS subliniază importanța strategică a inovării pentru dezvoltarea Regiunii Vest. Importanţa pe care ANCS o dă inovării pentru creşterea competitivităţii economice corespunde cerinţelor de reformă structurală formulate prin Memorandumul încheiat între România şi Comisia Europeană, cu privire la împrumutul acordat de CE ţării noastre, cerinţe care fac referire la creşterea eficienţei şi eficacităţii utilizării fondurilor publice în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării, prin accelerarea reformei sistemului.

La conferință au participat ca vorbitori: George Bala, Director al Direcţiei Transfer Tehnologic şi Infrastructuri, Manager proiect ANCS; Sorin Axinte, Vicepreşedinte al Asociației Române pentru Transfer Tehnologic; Mihaela Boran, Șef Serviciu în cadrul Serviciului Afaceri Europene, Relații Internaționale, Comunicare și Relații Publice, Instituția Prefectului Județul Timiș; Camelia Blăjan, Director Cancelarie, Instituția Prefectului Județul Hunedoara; Irina Pădurean Manager Public, Compartimentul Management Public, Instituția Prefectului Județul Hunedoara; Anton Anton, Prorector al Universității Tehnice de Construcții București; Raluca Cibu-Buzac, Director al Direcției Politici Regionale și Internaționalizare ADR Vest; Cosmin Jițoiu, Director al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara; Viviana Deac, Șef serviciu în cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara; Gabriel Vlăduț, Președinte al Asociației Române pentru Transfer Tehnologic; Bogdan Ciocănel, Director CIT IRECSON și moderatorul dezbaterii Cristian Pârvan, Secretar general al Asociației Oamenilor de Afaceri din România. Fiecare dintre vorbitori a adus perspectiva instituției pe care o reprezintă asupra inovării durabile, prin programe ministeriale, ale mediului de afaceri, autorităților locale sau ale instituțiilor de învățământ.
În cadrul dezbaterii a fost prezentat proiectul „Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile”, Cod SMIS 24120. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațioanal Dezvoltarea Capacității Administrative (POD CA 2007-2013), beneficiar Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică. Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile”, Cod SMIS 24120, este de a crește capacitatea administrativă a Autorității în ceea ce privește elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice de inovare şi transfer tehnologic, cu scopul de a asigura dezvoltarea socio-economică durabilă. În cadrul proiectului, ANCS face analiza situaţiei actuale privind modul în care se raportează performanţele din domeniul inovării şi al transferului tehnologic şi va elabora metodologii şi instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de raportare. Autoritatea va trece la crearea unei reţele naţionale de manageri de inovare în administraţia publică centrală şi locală (APC şi APL), pentru a creşte capacitatea de implementare a politicilor europene de inovare la nivel central şi local. În final, ANCS va elabora un standard naţional pentru procesul de transfer tehnologic „Modelul de dezvoltare a afacerii prin inovare”, care va conţine proceduri standardizate privind diseminarea informaţiei tehnologice, transferul tehnologic, brokerajul tehnologic, cu posibilitatea ca acesta să fie preluat ca standard european. Totodată, în cadrul proiectului se va crea o platformă pentru colectarea datelor şi  furnizarea de statistici relevante privind performanţele în domeniul inovarii şi transferului tehnologic. Proiectul vizează în mod direct personalul din Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică implicat în raportarea performanţelor, monitorizarea şi evaluarea politicilor de inovare şi transfer tehnologic, personalul administraţiei publice centrale (ministere care au în coordonare institute naţionale de cercetare-dezvoltare), personalul administraţiei publice locale (consilii judeţene, prefecturi, primării ale oraşelor reşedinţe de judeţ), precum şi personalul OSIM şi ORDA. În mod indirect, proiectul are în vedere entităţile de inovare şi transfer tehnologic din România (Reţeaua ReNITT), mediul academic şi de cercetare interesat în domeniul inovării, decidenţii politici din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, mediul de afaceri la nivel regional şi naţional. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA) 2007-2013, axa prioritară 1 – Îmbunătăţiri de structură şi de proces ale managementului ciclului de politici publice, domeniul major de intervenţie 1.2. – Creşterea responsabilizării administraţiei publice, operaţiunea – Dezvoltarea de metodologii şi instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de măsurare a performanţelor şi de raportare asupra activităţii administraţiei publice. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 13.400.625,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul Social European este de 11.390.531,25 lei şi 2.010.093,75 lei reprezintă contribuţia ANCS. Proiectul a fost lansat pe 13 iulie 2011 și este implementat de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare  – ARoTT, pe o perioadă de 24 de luni.

Comentarii

comentarii