Acasă Actualitate Al treilea Plan de Management al Spațiului Hidrografic Banat a fost avizat...

Al treilea Plan de Management al Spațiului Hidrografic Banat a fost avizat la Timișoara

DISTRIBUIȚI

La sediul ABA Banat a avut loc ședința de lucru a Comitetului de Bazin Banat, în cadrul căreia, au fost discutate mai multe subiecte de interes, pentru siguranța Spațiului Hidrografic Banat.

Planul de Management actualizat al Spațiului Hidrografic Banat  (cel de-al treilea ciclu de planificare 2022-20270) este cel mai important instrument de implementare a prevederilor Directivei europene Cadru Apă. Prin acest Plan de Management Bazinal se vizează îndeplinirea obiectivelor de mediu până în anul 2027. Mai exact, acestea se referă la atingerea stării bune a corpurilor de apă  din spațiul hidrografic Banat.

Acest lucru se poate realiza prin:  identificarea presiunilor antropice importante şi a impactului acestora asupra stării apelor de suprafaţă şi subterane, măsuri, acţiuni, soluţii şi lucrări pentru stoparea sau diminuarea efectelor negative ale activităţilor umane, și prin   reducerea poluării.

Proiectul RO-FLOODS sub denumirea completă  “Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații” este coordonat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională Apele Române,  cu sprijinul World Bank Romania. Proiectul urmărește gestionarea eficientă a inundațiilor prin colaborarea instituțiilor publice, a sectorului privat, a societății civile și cetățenilor, reactualizarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații și elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații. 

Comitetul de Bazin înlesnește colaborarea eficientă, privind gospodărirea resurselor de apă ale bazinului hidrografic, a autorităților bazinale de gospodărire a apelor cu instituțiile administraţiei publice locale, cu utilizatorii din bazinul respectiv, cu beneficiarii serviciilor publice de gospodărire a apelor şi cu organizaţiile non-guvernamentale locale.

Comentarii

comentarii