Acasă Actualitate Amfiteatru Interactiv la Universitatea „Politehnica” din Timişoara

Amfiteatru Interactiv la Universitatea „Politehnica” din Timişoara

352
DISTRIBUIȚI

La Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Mecanică, a fost lansat luni, 21 decembrie, proiectul de Amfiteatru Interactiv – „Amfiteatrului Nicolae S. Gheorghiu”.
Cu ocazia inaugurării „Amfiteatrului Nicolae S. Gheorghiu” au fost evocate personalitatea şi activitatea Profesorului dr. ing. Nicolae S. Gheorghiu (1928 -1999), care în decursul a peste 45 de ani a format multe generaţii de specialişti de înaltă calificare, unanim recunoscuţi în ţară şi străinătate. În calitatea sa de profesor si coordonator de doctorate, Prof. Dr. Nicolae S. Gheorghiu a fost un spirit deschis la inovaţie, fiind unul dintre promotorii sistemelor de proiectare asistată de calculator în disciplinele mecanice, încă din anii 70. Interdisciplinaritatea extinsă la domenii precum robotica şi sistemele medicale s-au materializat în brevete şi zeci de proiecte şi prototipuri, pe toata durata carierei sale academice.
În memoria sa, începând cu anul universitar 2009 / 2010 sunt iniţiate două concursuri profesionale: Concursul de Organe de maşini, respectiv Concursul de Proiecte de licenţă „Profesor dr. ing. Nicolae S. Gheorghiu” care îşi propun sa stimuleze interesul studenţilor pentru domeniul care defineşte cel mai bine viitoarea profesiune de ingineri mecanici, si anume ştiinţa proiectării mecanice.
Personalităţii sale îi este dedicat şi „Proiectul Amfiteatrului Interactiv”, propus şi dezvoltat de Ing. Adrian Gheorghiu, absolvent al Facultăţii de Mecanică din Timişoara, promoţia 1981. Aflate încă în fază de studiu, sistemele interactive din domeniul educaţional au început să apară în ultimii 4-5 ani în ţările cele mai dezvoltate, odată cu difuzarea sistemelor WiFi. Dotarea tehnică este propusă şi finanţată de ing. Adrian Gheorghiu, absolvent al Facultăţii de Mecanică, promoţia 1981.

Studentul secolului XXI

Proiectul constă dintr-o platformă tehnologică compusă dintr-un sistem avansat WiFi prin care netbook-urile sau notebook-urile studenţilor pot fi legate cu serverul de coordonare a unui sistemul de proiecţie avansat (Full High Definition, respectiv XWGA), permiţând urmărirea conţinutului lecţiilor pe 3 ecrane simultan. Profesorul pilotează sistemul wireless pentru a comunica cu sala, pentru a explica şi exemplifica noţiunile predate, bazându-se pe o largă cooperare cu auditoriul. În acest fel, studentul secolului XXI devine un subiect activ în procesul didactic, fiind solicitat şi stimulat să participe continuu prin chestionare punctuale (instant quiz), propuneri de soluţii constructive sau doar prin simpla trimitere de mesaje către profesor. Procesul didactic se îmbogăţeşte nu doar prin transmitere de informaţii sau cunoştinţe (knowledge), ci şi prin experienţe realizate în conlucrare cu studenţii. Infrastructura tehnologică deja implementată va putea fi îmbunătăţita printr-o o serie de aplicaţii software originale special dezvoltate, a căror integrare progresivă depinde de nivelul de acceptare al sistemului de către cadrele didactice şi studenţi.
Cu ocazia inaugurării au fost exemplificate o serie de situaţii tipice de lucru în „Amfiteatrul Interactiv”. Proiectul integrează tehnologie de ultimă oră şi instrumente didactice, într-un sistem interactiv, utilizabil atât în procesul didactic curent, cât şi în învăţământul la distanţă. Avantajele principale ale proiectului constau în: aplicabilitatea imediată, ce nu presupune în primă instanţă modificarea radicală a tehnicilor de predare; schimbarea de paradigmă, pe termen lung, prin implicarea efectivă a studenţilor în demersul didactic. Transmiterea de informaţii complex structurate, prin modalităţi inedite şi stimulative, îi va determina pe studenţi să depăşească stadiul simplei achiziţii repetitive de cunoştinţe şi să-si dezvolte creativitatea şi gândirea autonomă, conform propriilor ritmuri şi obiective formative, într-un parcurs individualizat, atent asistat de profesori. Sinergia unei concepţii tehnologice înnoitoare şi implementarea unor echipamente competitive, disponibile pe piaţă, poate fi recalibrată în funcţie de obiective didactice ulterioare. Ea poate fi reconfigurată constant ca interfaţă dinamică între profesori şi studenţi implicaţi în toate formele de învăţământ universitar.

Convertirea spaţiilor de curs obişnuite în „amfiteatre interactive”

În activitatea curenta, profesorul utilizează scheme de curs (frame works) pre-definite, integrând în procesul de predare suporturi multimedia (note de curs, imagini, desene, scheme, imagini video). Aceste suporturi de curs pot fi încărcate pe un web server care să permită accesul studenţilor (wireless, în cazul studenţilor prezenţi în sala de curs, ori prin conexiune internet, în cazul studenţilor înscrişi în forme de învăţământ la distanţă). Cele trei ferestre disponibile într-o aplicaţie obişnuită permit urmărirea temei principale pe ecranul central, cele laterale cuprinzând explicaţii suplimentare şi zona de message board.  Cu ajutorul unei table grafice de tip wireless sau e-pens, profesorul va putea interveni în diverse faze ale prezentării, pentru adnotări, desene sau scheme suplimentare. Prin conectarea wireless a propriului netbook / notebook la serverul care găzduieşte suportul de curs, studentul va putea descărca în timp real materialele furnizate, fără a mai avea obligaţia de a scrie după dictare. De asemenea, acest sistem îi permite să acceseze în orice moment propriile adnotări la temele de curs descărcate de pe server.
În punctele-cheie ale expunerii de curs, profesorul va putea propune chestionare punctuale de verificare, la care studentul să răspundă pe loc, rezultatele evaluării fiind şi ele disponibile în timp real. Pe baza rezultatelor astfel obţinute, profesorul va avea posibilitatea să estimeze nivelul de asimilare a cunoştinţelor / competenţelor şi să adapteze ritmul şi gradul de aprofundare al cursului. Fiecare student va putea, în orice moment, să posteze pe ecranul message board scurte comentarii sau întrebări, să solicite lămuriri sau explicaţii aprofundate, fără a întrerupe desfăşurarea cursului. Informat în timp real asupra acestor solicitări din partea studenţilor, profesorul devine mai mult decât un „furnizor” de cunoştinţe, îndeplinind şi rol de moderator sau, chiar, de „regizor” al procesului de predare-învăţare.
În etapele iniţiale, „Amfiteatrul Interactiv” va fi un adevărat laborator de idei, cu posibilitatea de a implementa şi testa pe viu noi tehnici de comunicare şi de cooperare în procesul formativ în care nimeni nu este exclus atâta timp cât participă activ.

Comentarii

comentarii