Acasă Economic Antreprenorii nu pot oferi o viziune clară a dezvoltării

Antreprenorii nu pot oferi o viziune clară a dezvoltării

DISTRIBUIȚI

Antreprenoriat şi management în întreprinderi – Studiu în rândul angajaţilor, managerilor şi patronilor din industrie, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, servicii şi turism

Ascendis Consulting, în parteneriat cu Alianţa Confederaţiilor Patronale din România, lansează primul studiu din România care analizează opinii ale managerilor, patronilor şi angajaţilor din industrie, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), turism şi servicii (altele decât TIC şi turism) despre dezvoltarea afacerii. Studiul a fost realizat de către The Gallup Organization România, în perioada 1 mai – 12 iunie 2009, pe un eşantion de 1001 angajaţi (etapă cantitativă) şi 58 de manageri şi acţionari (etapă calitativă).
Analizând datele obţinute în urma studiului, Ascendis Consulting desprinde patru teme centrale de interes major pentru succesul întreprinderilor studiate: strategie, performanţă, cultură organizaţională şi relaţia cu clienţii.
În majoritatea cazurilor, respondenţii nu au putut articula o strategie de dezvoltare pe termen lung. Deşi sunt interesaţi de momentul actual, de evoluţii şi trenduri, antreprenorii nu pot oferi o viziune clară a dezvoltării, bazându-se mai degrabă pe decizii pe termen scurt ce pot fi validate de piaţă. Managerii şi antreprenorii caracterizează piaţa ca fiind impredictibilă (probabilitate mică de anticipare a evoluţiilor), diversă (clienţi cu aşteptări în formare şi exigenţe în creştere), ostilă (corupţie, concurenţă neloială) şi incoerentă legislativ (schimbări dese). Dintre angajaţii intervievaţi, 22% susţin că una dintre cele mai importante condiţii pentru a avea succes în afaceri este „să cunoşti foarte bine domeniul tău de activitate” şi „să ai experienţă în domeniul în care ai afacerea”.
Dacă în anii anteriori dezvoltarea afacerii se baza pe o creştere organică de volum, în prezent accentul cade pe performanţă. Deşi tema centrală a antreprenorilor este de a menţine echipa completă până la sfârşitul perioadei de criză, “ajustarea” personalului şi răsplătirea angajaţilor “buni” se regăsesc în majoritatea interviurilor. Evaluarea performanţei este făcută de manageri în mod informal şi sporadic, bazat pe experienţă şi instincte şi mai rar în baza unei scheme standardizate de evaluare. Majoritatea respondenţilor (antreprenori şi manageri) s-au confruntat cu situaţii de gestionarea lipsei de performanţă în rândul angajaţilor finalizate cu renunţarea la serviciile acestora printr-un proces nesigur şi incoerent, fără reguli clare.
În rândul angajaţilor, 48% susţin că în cadrul companiei există un sistem de măsurare a performanţei, iar 1 din 3 angajaţi crede că “eficienţa angajatului în termeni de resurse folosite pentru a ajunge la rezultate” sau “opinia clienţilor despre calitatea produselor/ serviciilor primite” sunt principalele criterii după care ar trebui să fie evaluată performanţa. În firmele mici şi turism primează criteriul opiniei clienţilor.
Referitor la modul de organizare, studiul relevă o structură ierarhică simplă în care localizarea cunoaşterii şi puterii de decizie se află strict în vârful piramidei. Antreprenorii şi managerii intervievaţi evită delegarea puterii şi descentralizarea deciziei în special datorită riscului generat de condiţiile actuale de piaţă. Cultura organizaţională rezultată este una pasivă, cu accent pe subordonare sau agresiv defensivă, bazată pe autoritate. Doar 16% dintre angajaţi susţin că ideile şi soluţiile noi stau la baza succesului, 6% consideră că este esenţial să îţi asumi uşor riscuri şi numai 7% au pus o idee nouă în practică fără să se consulte cu şeful direct sau colegii.
Relaţia cu clienţii este caracterizată de antreprenori şi manageri ca esenţială în condiţiile actuale de schimbare. Deşi în mod frecvent investiţia în utilaje a reprezentat pasul major pentru dezvoltare (în special inspirate din libera circulaţie a persoanelor către Vest şi împrumutarea unor tehnologii şi idei de afaceri), direcţiile sunt hotărâte de reacţiile pieţei şi doar acestea sunt apreciate ca valide.
În rândul angajaţilor, 76% dintre respondenţi afirmă că managerul direct dă o importanţă mare şi foarte mare opiniei clienţilor despre calitatea serviciilor/produselor primite când apreciază performanţa unui angajat din subordine. Faptul ca doar 1% dintre angajaţii intervievaţi consideră că cele mai bune idei de dezvoltare a afacerii vin dinspre clienţi, susţin lipsa proceselor de studiere a cererii ca diferenţiator decisiv în păstrarea avantajului competitiv.
În baza concluziilor studiului, Ascendis Consulting pune la dispoziţia managerilor şi angajaţilor din IMM-uri programul “Management de impact”, un program de formare profesională ce urmăreşte dezvoltarea competenţelor de management ale persoanelor cu rol de decizie. Peste 160 de grupe de manageri şi angajaţi din IMM-uri vor beneficia gratuit de acest program de formare în perioada iulie 2009 – septembrie 2010. (se aplică condiţii de eligibilitate în baza unei declaraţii de intenţie ce poate fi găsită la adresa: www.ascendis.ro/proiect-pentru-manageri-si-angajati-din-imm-uri.html)
Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Antreprenoriat strategic şi creştere în întreprinderile mici şi mijlocii” cofinanţat prin Fondul Social European – FSE şi selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – POS DRU. Proiectul este implementat de către Ascendis Consulting SRL în parteneriat cu Alianţa Confederaţiilor Patronale din România.
 

Comentarii

comentarii