Acasă Actualitate Avocatul Cristian Clipa cere suspendarea Regulamentului de parcare din Timișoara

Avocatul Cristian Clipa cere suspendarea Regulamentului de parcare din Timișoara

DISTRIBUIȚI

Avocatul timișorean Cristian Clipa a analizat legalitatea H.C.L. al Municipiului Timișoara nr. 20/2022 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara.

”În urma analizei asumate – în interes propriu – am constatat că acest act administrativ unilateral cu caracter normativ încalcă următoarele prevederi:

(i) art. 7 alin. (1) fraza I, alin. (2), (3), (4), (5) și (din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

(ii) art. 128 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 195/2002 (Codul rutier);

(iii) art. art. 2 alin. (1) pct. 55 din Legea nr. 273/2006 (Legea privind finanțele publice locale);

(iv) art. 136 alin. (6) și (lit. de la a) la d) din C. adm.;

(v) art. 484 alin. (2) și (3) din Codul fiscal [Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal];

(vi) art. 285 lit. a) și d) din C. adm.;

(vii) art. 3 alin. (1) și (2) din C. muncii;

(viii) art. 86 alin. (1) și ale art. 227 alin. (1) C. civ. și

(ix) art. 45 din Constituția României;

(x) art. 23 alin. (1) și ale art. 36 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat;

(xi) art. 3 alin (1) lit. i), ale art. 36 alin. (1) și (2), ale art. 39 alin. (1) și (4) lit. a) și b) și ale art. 40 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, spune Cristian Clipa.

Avocatul a anunțat că astăzi va înregistra la Consiliul Local al Municipiului Timișoara plângerea administrativă prealabilă împotriva acestei hotărâri și, imediat după aceea, o cerere de suspendarea aceluiași act administrativ, la Tribunalul Timiș – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, în condițiile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004.

”Având în vedere cele constatate, îmi permit să cer Prefectului Județului Timiș ca, în condițiile art. 249 alin. (4), ale art. 252 alin. (1) și ale art. 255 alin. (2) din C. adm., să atace la instanța de contencios administrativ H.C.L.M. Timișoara nr. 20/2022, ceea ce ar antrena automat suspendarea de drept a acestui act administrativ. Eu o voi face, în interes personal”, spune Cristian Clipa.

Comentarii

comentarii