Acasă Actualitate Campania “Să păstram apele curate!”, apreciată de Comisia Europeană

Campania “Să păstram apele curate!”, apreciată de Comisia Europeană

DISTRIBUIȚI

“Raportul Comisiei Europene privind calitatea apelor de îmbăiere constată o îmbunătăţire consistentă a calităţii apelor de îmbăiere, din cele 49 zone de îmbăiere, doar 2% nu au fost conforme în 2008, faţă de 20% câte erau în 2007”, a informat Adminstraţia Naţională “Apele Române”. Raportarea datelor de monitorizare a apelor de îmbăiere s-a realizat de câtre România, pentru al doilea an consecutiv, prin Ministerul Sănătăţii, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti şi autorităţile de sănătate publică judeţene, care au delimitat şi zonele de îmbăiere. Monitorizarea şi delimitarea zonelor de îmbăiere vizează exclusiv zona costieră.
Conform legislaţiei în vigoare, HG nr. 546/mai 2008 care transpune Directiva Europeană 76/160/EEC privind calitatea apelor de îmbăiere, în prezent, Administraţia Naţională „Apele Române” are atribuţii, pe de o parte, de a prognoza şi de a gestiona poluările pe termen scurt, situate în proximitatea zonelor de îmbăiere şi dacă acestea pot influenţa direct calitatea apei în zona natural amenajată pentru îmbăiere şi, pe de altă parte, de a informa publicul, cu privire la datele furnizate de autorităţile de sănătate publică, în ceea ce priveşte zonele de îmbăiere şi calitatea acestora şi, după caz, interdicţia temporară a îmbăierii. Informarea publică se face inclusiv prin colaborare interinstituţională între toate autorităţile responsabile.
Conform Raportului Comisiei Europene, este apreciat suportul nemijlocit, precum şi campaniile de informare publică pe care Administraţia Naţională „Apele Române” le-a derulat pe parcursul anului 2008. În mod special, sunt nominalizate campaniile „Să păstrăm apele curate!”, derulată la nivel naţional de Administraţia Naţională „Apele Române”, în cadrul căruia a fost organizat, prin Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, un workshop la care au participat peste 40 de jurnalişti din toată ţara. De asemenea, este apreciat impactul pozitiv pe care l-au avut campaniile de conştientizare publică derulate de Naţională „Apele Române”, prin Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, „Respectă plaja!”, parte a proiectului româno-olandez „Implementarea noilor politici de management al plajelor din zona costieră” şi campania de ecologizare a plajelor derulată de Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, împreună cu ONG Mare  Nostrum. În plus, Comisia Europeană recomandă continuarea acestora campanii la un nivel mai extins şi mai complex.
Conform Directivei Europene, în 2011, ANAR elaborează în comun cu autorităţile de sănătate publică profilul apelor de îmbăiere, iar, la sfârşitul lui 2015, se va realiza, prima clasificare a apelor de îmbăiere. Totodată, conform atribuţiilor ce-i revin, în concordanţă cu legislaţia românească şi cea europeană, în situatia in care profilul apei de îmbăiere indică o tendinţă de proliferare a algelor macroscopice şi/sau a fitoplanctonului marin, ANAR, prin direcţiile bazinale şi autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, efectuează investigaţii pentru a determina dacă prezenţa acestora este acceptabilă şi pentru a identifica riscurile pentru sănătate, art. 33, alin. 1, şi  în caz de proliferare a cianobacteriilor şi atunci când a fost identificat un risc pentru sănătate sau se preconizează un asemenea risc, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului  Bucureşti şi direcţiile bazinale ale ANAR, în colaborare cu autorităţile publice locale, adoptă de urgenţă măsurile de management pentru a preveni expunerea utilizatorilor, inclusiv măsuri pentru informarea publicului, art. 32, HG nr. 546/mai 2008 Raportul Comisiei Europene poate fi descărcat de pe siteul http//:ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html.

Comentarii

comentarii