Acasă Actualitate Ce facilități au pacienții și medicii în pandemia COVID19? CJAS Timiș explică!

Ce facilități au pacienții și medicii în pandemia COVID19? CJAS Timiș explică!

641
DISTRIBUIȚI

În pandemia cu COVID19, pentru a veni în sprijinul pacienților, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș le reamintește faptul că pot consulta pe site-ul instituției listele cu toți furnizorii care sunt în contract cu instituția.

Dr. Victor Dumitrașcu, președinte-director General CJAS Timiș, a explicat că, astfel, pentru fiecare categorie de furnizor în parte care acordă consultații la distanță pe perioada stării de urgență, sunt publicate datele de contact, respectiv numele furnizorului, adresa și numărul de telefon.

Toate aceste informații se pot vizualiza accesând site-ul  Casei de Asigurări de Sănătate Timiș, secțiunea furnizori de servicii medicale: http://www.cnas.ro/cjastm/

Tot pe site-ul instituției se găsesc afișate numerele de telefon, precum și adresele de e-mail ale tuturor compartimentelor din cadrul CJAS Timiș, pentru a avea acces nelimitat la informații. http://www.cnas.ro/cjastm/post/type/local/informații-privind-activitatea-și-măsurile-întreprinse-în-vederea-prevenirii-și-gestionării-infecție.html

De asemenea, CJAS Timiș reamintește furnizorilor și pacienților faptul că pe perioada stării de urgență se suspendă obligativitatea utilizării cardului național de sănătate și a documentelor înlocuitoare ale acestuia.

Alte măsuri aplicabile pe perioada stării de urgență :

Decontarea pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate a sumelor contractate și decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau din bugetul Ministerului Sănătății, indiferent de numărul de cazuri realizate sau după caz la nivelul activității efectiv realizate, în condițiile în care această depășește nivelul contractat;

Pe perioada stării de urgență, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul clinic pot acordă consultații la distanță, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea într-un număr maxim de 8 consultații pe oră.

Documentele, inclusiv prescripțiile medicale, vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului – scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere – și pentru medicamentele care erau prescrise de către medicii specialişti.

Pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie pot elibera prescripție medicală fără a mai fi necesară o nouă reevaluare a medicului specialist, respective fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale.

Pentru emiterea prescripției medicale se pot acordă consultații la distanță în structurile ambulatorii ale spitalelor publice și private.

Se prelungește cu 90 de zile termenul de valabilitate a biletelor de trimitere pentru specialități clinice și a biletelor de trimitere pentru specialități paraclinice, a recomandării medicale pentru dispozitive medicale și a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigației PET-CT.

„În toată această perioada de urgență, se vor alocă sumele necesare pentru că toți pacienții să poată beneficia de serviciile medicale de care au nevoie. Astfel că,  la spitalele care vor trata pacienți cu COVID19 decontarea se va face la nivelul cheltuielilor realizate efectiv de spitale, iar spitalele ce tratează pacienți non COVID, acestea vor beneficia de finanțare fără să se țină seama de indicatorii realizați.

Un aspect foarte important atât pentru asigurați cât și pentru furnizori este acela că, pe toată perioada stării de urgență, medicii de familie și medicii specialiști acordă consultații la distanță pentru rezolvarea problemelor medicale, fără a mai fi necesară deplasarea la cabinetul medical.

De asemenea, în această perioada este suspendată  obligativitatea utilizării cardului național de sănătate și a documentelor înlocuitoare ale acestuia”, a declarat Victor Dumitrașcu.

Comentarii

comentarii