Acasă Actualitate CJ Timiş acordă “suplimente salariale” în limita fondurilor disponibile

CJ Timiş acordă “suplimente salariale” în limita fondurilor disponibile

DISTRIBUIȚI

Supliment?
Mulţi dntre noi, când eram de-o şchioapă şi mâncam la cantină, după ce îngurgitam orezul cu lapte sau ceaiul cu salam, mai primeam uneori întrebarea: supliment? Bineînţeles că întrebarea asta nu venea în fiecare zi, ci… numai atunci când era de unde… Când nu e de unde… trebuie să te mulţumeşti cu porţia ta… cam aşa stă treaba şi cu banii de la instituţiile administraţiei judeţene, în această perioadă. Consilierii judeţeni vor avea pe masă un proiect de hotărâre referitor la aceste suplimente salariale ce pot fi acordate de către Consiliul Judeţean Timiş, atunci când sunt bani pentru a fi acordate.

“Se acordă numai în limita fondurilor disponibile din bugetul judeţului”

“În conformitate cu prevederile art.11 din anexa nr. III la Legea  – cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, la propunerea preşedintelui şi cu aprobarea prin hotărâre a consiliului judeţean pot fi acordate „suplimente salariale” egale cu până la diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice de stat şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale, în cazul funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean. Suplimentele salariale  nu sunt considerate drepturi câştigate cu caracter permanent şi se acordă numai în limita fondurilor disponibile din bugetul judeţului. În acest sens legea stabileşte că suplimentele salariale pot fi acordate numai dacă veniturile proprii ale bugetului judeţean, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetului, în anul anterior de calcul sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de personal alocate pentru autorităţile executive şi deliberative şi pentru aparatul de specialitate al consiliului judeţean”, se spune în raportul proiectului de hotărâre.

“Este necesară suma de 140 mii lei în anul 2010”
S-au făcut calcule şi s-a ajuns la suma necesară pentru anul 2010 care să ducă la acordarea acestor suplimente… “În aceste condiţii în anul 2009 în bugetul judeţului Timiş a fost aprobată şi alocată pentru cheltuielile de personal ale consiliului judeţean (indemnizaţii preşedinte şi vicepreşedinţi, indemnizaţii consilieri judeţeni şi salarii pentru personalul din aparatul de specialitate ) suma de 9.648 mii lei, din care au fost realizate cheltuieli la nivelul sumei de 8.414,87 mii lei. Veniturile proprii luate în calcul pentru anul 2009 s-au constituit din impozite şi taxe judeţene şi cota de 13% din impozitul pe venit excluzându-se, repetăm, veniturile din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetului judeţean, situaţie în care faţă de prevederile bugetare de 105.005 mii lei s-au realizat încasări de 99.147,26 mii lei. Rezultă explicit că veniturile proprii sunt mai mari decât cheltuielile de personal prevăzute în buget (105.005 mii lei > 9.648 mii lei), respectiv încasările realizate sunt mai mari decât cheltuielile de personal realizate (99.147,26 mii lei > 8.414,87 mii lei). Din calculul efectuat rezultă că pentru acoperirea suplimentelor salariale este necesară suma de 140 mii lei în anul 2010”, se arată în raportul proiectului de hotărâre ce va fi prezentat consilierilor judeţeni. Cei care au întocmit raportul constată că “sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea suplimentelor salariale pentru funcţionarii publici din aparatul de specialitate în anul 2010”.

Comentarii

comentarii