Acasă Actualitate Cum vrea primarul Timișoarei să controleze, cu patru cadre universitare și… Cătălin...

Cum vrea primarul Timișoarei să controleze, cu patru cadre universitare și… Cătălin Iapă, proiectul ”Timişoara, Capitală Culturală Europeană 2021”

2551
DISTRIBUIȚI

Primarul Timișoarei pare să nu înțeleagă că nu are nici un drept de control asupra activității Asociație Timișoara Capitală Culturală Europeană. Cu toate acestea, din dorința de a dicta iar apoi de a-și asuma realizările altora, la dispoziția sa Primăria Timişoara a constituit propria comisie de etică privind proiectul Timişoara 2021. Primarul spune că deoarece este „ordonator de credite al principalului finanţator al proiectului Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021, atât înainte de câştigarea titlului, cât şi după, inclusiv în anul 2021”, are și dreptul discreționar de control. Nu contează că legea și Comisia Europeană spun altceva.

Conform Legii 270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, ordonatorii de credite sunt persoane ca au calitatea de conducători ai instituțiilor publice, care au rol de a repartiza și a utiliza credite bugetare aprobate. Ordonatorii de credite sunt persoane fizice împuternicite să îndeplinească o funcție de conducere într-un organ de stat, într-o instituție investita de legiuitor cu dreptul de a dispune de creditele bugetare aprobate din bugetul propriu de venituri si cheltuieli al instituției respective. Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate pe unitățile ierarhic inferioare în raport de sarcinile acestora, precum și veniturile cuprinse potrivit legii, în bugetele acestora și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu, cu respectarea dispozițiilor legale.

Primarul a ales să numească în comisia de etică „persoane a căror probitate morală şi cunoaştere în domeniu sunt recunoscute, prin alegerea lor în Comisiile de Etică ale celor 4 universităţi de stat din Timişoara, respectiv în importante funcţii în organizaţii studenţeşti şi de tineret (preşedinte Liga AC, reprezentant al studenţilor în Biroul Senatului UPT, preşedinte FITT, preşedinte Asociaţia Doctoranzilor din UPT). Iată care sunt aceste persoane:1. Conf. dr. Corina Ilin (UVT); 2. Prof. dr. Alis Liliana Carmen Dema (UMF); 3. Conf. dr. Romeo Negrea (UPT); 4. Conf. dr. Violeta Igna (USAMV); 5. Cătălin Iapă (PMT)”.

Cei patru reprezentanți ai universităților, cu toate că fac parte din comisiile de etică ale instituțiilor de învățământ, nu au experiență în gestionarea proiectelor culturale sau europene. Cel de al cincilea membru, Cătălin Iapă, consilierul personal al edilului, s-a remarcat până acum doar ca ”lacheu” al primarului, purtătorul de mapă și selfie-stick și beneficiar al unui teren gratuit din partea Primăriei Timișoara.

Comisia va avea ca sarcină principală să elaboreze Codul de Etică, iar ca sarcini subsecvente, să vegheze la respectarea acestuia, inclusiv răspunzând la sesizări sau autosesizându-se, dacă va fi cazul.

Primarul susține că ”înfiinţarea acestei comisii nu împietează asupra dreptului Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană de a-şi crea şi ea una. Iniţiativa aceasta derivă (…) din drepturile – chiar obligaţiile!- fireşti ale ordonatorului de credite al principalului finanţator al proiectului Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021, atât înainte de câştigarea titlului, cât şi după, inclusiv în anul 2021”.

Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană a anunțat încă din luna februarie că în planul său de acțiune, aprobat de Comisia Europeană, este prevăzută constituirea unei astfel de comisie de etică, proprii, în luna aprilie.

Comentarii

comentarii