Acasă Economic Declaraţia de venit poate fi depusă on-line

Declaraţia de venit poate fi depusă on-line

DISTRIBUIȚI

ANAF vine în sprijinul contribuabililor persoane fizice, introducând posibilitatea depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a Declaraţiei privind veniturile realizate pentru anul 2008 (formularul 200), pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Astfel, persoanele fizice pot opta pentru depunerea Declaraţiei privind veniturile realizate, pentru una din următoarele metode existente: on-line, comunicare prin poştă, (prin scrisoare cu confirmare de primire) sau direct la registratura organului fiscal competent.
Pentru depunerea on-line a Declaraţiei privind veniturile realizate, persoanele fizice trebuie să deţină certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică şi să se înregistreze ca utilizatori ai serviciului “Depunere declaraţii on-line”, prin transmiterea, în format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (http://www.anaf.ro). Documentul de confirmare va fi semnat digital de către solicitant şi confirmat, prin semnătura electronică a autorităţii de certificare, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului “Depunere declaraţii on-line”. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului “Depunere declaraţii on-line”, existent pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se transmite persoanei solicitante, prin poşta electronică, la adresa menţionată în documentul de confirmare.
Completarea şi transmiterea declaraţiilor fiscale se efectuează în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului “Depunere declaraţii on-line”, utilizându-se formularele de declaraţii fiscale existente pe site.
Pentru depunerea Declaraţiei privind veniturile realizate, persoana fizică va efectua următoarele operaţiuni:
1. Conectarea utilizatorului la site-ul de Internet al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (http://www.anaf.ro)
2. Completarea şi transmiterea declaraţiei:
   – obţinerea formularului 200 se realizează, accesând opţiunea „Descărcare/transmitere formulare” din secţiunea Declaraţii Electronice, meniul Persoane Fizice; 
   – completarea formularului, corespunzător veniturilor realizate, potrivit instrucţiunilor de completare;
   – semnarea electronică a formularului utilizând certificatul digital calificat;
   – transmiterea formularului prin alegerea opţiunii „Transmitere declaraţii”.
După transmitere, se afişează un mesaj de confirmare a primirii declaraţiei, conţinând numărul de înregistrare şi data depunerii formularului.
Persoanele fizice care deţin certificat digital calificat şi au obţinut dreptul de utilizare a serviciului “Depunere declaraţii on-line” în calitate de reprezentanţi legali sau împuterniciţi, pentru semnarea declaraţiilor de impozite, taxe şi contribuţii (formularul 300, 100, etc.) pot utiliza metoda de depunere prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pentru Declaraţia privind veniturile realizate, semnată în nume propriu, fără a mai fi necesară efectuarea unei noi operaţiuni de înregistrare ca utilizator al serviciului.

Comentarii

comentarii