Acasă Actualitate Ești doctorand la UVT? Poți primi 600 euro lunar timp de un...

Ești doctorand la UVT? Poți primi 600 euro lunar timp de un an

DISTRIBUIȚI

Universitatea de Vest din Timișoara lansează două noi proiecte cu finanțare europeană derulate cu universități partenere din București, Cluj și Iași, prin care va fi oferit suportul financiar pentru realizarea cercetărilor doctorale și postdoctorale unui număr total de 76 de doctoranzi și 34 de postdoctoranzi.

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof.univ.dr. Marilen Pirtea, a explicat:

„UVT susține înalta performanță și obținerea de rezultate ale cercetării de nivel internațional, oferind oportunități de finanțare cercetătorilor doctorali și postdoctorali cu teme de cercetare relevante în următoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Științe Economice, Bioeconomia, Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate, Energie, Mediu și Schimbări climatice,  Eco-nano-tehnologii și materiale avansate, Sănătate, Patrimoniu și Identitate Culturală.

Aceștia pot beneficia de finanțări nerambursabile de până la 600 de euro/lună, timp de 12 luni, prin intermediul celor două proiecte finanțate din fonduri europene și derulate de Universitatea de Vest din Timișoara atât în calitate de lider, cât și de partener, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectele vizează îmbunătățirea calității cercetării în domeniul științelor economice și științelor socio-umaniste, prin integrarea de programe de formare antreprenorială, crearea de parteneriate între universitați și mediul de afaceri sau parteneri sociali, cu scopul realizării transferului rezultatelor cercetării către societate și sectorul privat, precum și creșterea gradului de angajabilitate a cercetatorilor doctorali și postdoctorali la finalul stagiilor.”

Membrii grupului țintă sunt cercetatori doctorali și postdoctorali la universitățile partenere în proiect, având domiciliul în una dintre cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (V, NV, NE, SE, SE-Muntenia, SV și Centru).

Proiectele câștigate și numărul tinerilor cercetători doctoranzi sunt:

Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul stiințelor socio-umaniste către piața muncii (ATRiUM) (cod proiect 123343), proiect în care UVT este lider, având o valoare totală proiect de 5.946.036,61 lei.

În acest proiect, numărul tinerilor cercetători, doctoranzi și postdoctoranzi care vor primi sprijin finaciar este de:

34 de doctoranzi și 15 postdoctoranzi ai Universității de Vest din Timișoara,

17 doctoranzi și 8 postdoctoranzi ai Universității din București,

15 doctoranzi și 6 postdoctoranzi ai Universității Babeș Bolyai Cluj-Napoca.

În cadrul acestui proiect, UVT are parteneri valoroși: S.C. DANKE CONSULTING S.R.L., precum și Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu – reprezentanți ai mediului public și privat, posibili angajatori.

Dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul științelor economice (cod proiect 125015): proiect în care UVT este partener, ASE București este lider, având o valoare proiect UVT de 1.052.141,25 lei.

În acest proiect, numărul tinerilor cercetători doctoranzi și postdoctoranzi ai Universității de Vest din Timișoara, care vor primi sprijin finaciar, este de 10 doctoranzi și 5 postdoctoranzi, din domeniul Științelor Economice.

În cadrul acestui proiect, UVT este partener alături de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Autoritatea de Supraveghere Finaciară.

Apelul de proiecte în baza căruia au fost obținute finanțările are ca scop creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă, urmare a accesului la activități de învățare – cercetare – inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI – a explicatprof.univ.dr. Otilia Hedeșan.

Comentarii

comentarii