Acasă Economic Finanţări nerambursabile pentru 2009 în Timişoara

Finanţări nerambursabile pentru 2009 în Timişoara

DISTRIBUIȚI

Primăria Municipiului Timişoara face cunoscut faptul că a apărut în Monitorul Oficial nr.81/01.04.2009 anunţul de intenţie referitor la deschiderea procedurii de depunere de proiecte cu finanţare nerambursabilă.
Consiliul Local al Municipiului Timişoara a demarat, la finele anului trecut, procedurile necesare realizării "Programului manifestărilor culturale pentru anul 2009" subvenţionat din bugetul local.
Documentaţia necesară depunerii proiectelor de finanţare (conform HCL 68/27.03.2007) se găseşte la rubrica "Agenda culturală/2009/Finanţări nerambursabile pe anul 2009", pe portalul Primăriei Timişoara, la adresa www.primariatm.ro., la secţiunea Info Primărie.
Proiectele trebuie depuse în două exemplare tipărite, semnate şi ştampilate si în format electronic (CD/DVD), la Biroul Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni, pentru Direcţia Comunicare, începând cu data de 6 aprilie 2009 până în 21 aprilie 2009.
În plus, proiectele depuse în perioada 10 noiembrie 2008-15 decembrie 2008 intră în competiţia de proiecte cu finanţare nerambursabilă pe anul 2009 cu menţiunea că, în conformitate cu Capitolul 1, Secţiunea a 4-a, art.4., din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, unul dintre principiile care stă la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă este neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a carei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare.

Comentarii

comentarii