Acasă Actualitate ISJ Timiș: A fost publicat ordinul privind înscrierea elevilor în învățământul primar,...

ISJ Timiș: A fost publicat ordinul privind înscrierea elevilor în învățământul primar, pentru anul școlar 2022 – 2023

DISTRIBUIȚI

Inspectoratul Școlar Județean Timiș atenționează că a fost publicat în  Monitorul Oficial nr. 280, din data 23-03-2022,  ordinul nr. 3.445 din 17 martie 2022, privind aprobarea metodologiei de înscriere a elevilor în ciclul primar și a calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023.

Data intrării în vigoare este tot 23-03-2022.

Astfel, activitățile sunt împărțite în două etape. Prima începe în data de privind aprobarea  de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în28 martie, când are loc afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

De asemenea, are loc afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru unităţile de învăţământ care nu au site propriu, a informaţiilor care permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala, posibilitatea organizării programului „Şcoala după şcoală“, fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare

A doua zi, în 29 martiePostarea pe site-ul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022 inclusiv şi care: , are loc afişarea programului de evaluare a copiilor la avizierul şi pe siteul CJRAE/CMBRAE, precum și anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate, consiliul reprezentativ al părinţilor – după verificarea existenţei unor elemente de discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar, şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ

În 30 martie, are loc evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022 şi eliberarea recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar

Pentru copiii care au frecventat grădiniţa:  înregistrarea cererilor transmise/depuse la unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;  eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate: înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinţi pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin;  planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afişarea şi comunicarea programării pentru participarea la evaluare;  desfăşurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;

 eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;  soluţionarea de către Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti) a situaţiilor excepţionale care necesită amânarea înscrierii în învăţământul primar.

În 27 mai, este afişat în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar numărul candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere.

Etapa a doua începe în 30 mai, prin comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar.

De asemenea, are loc informarea Ministerului Educaţiei de către Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua Procedurile vor viza modalităţi de comunicare şi transfer de documente online, după caz.

Între 8 – 9 iunie, are loc procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile, dar și completarea în aplicaţia informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidaţii înscrişi în această etapă.

În data de 1 septembrie 2022, are loc centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la o unitate de învăţământ.

De asemenea, va fi soluţionată de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

Comentarii

comentarii