Acasă Actualitate La examenul de titularizare din Timiș, 1.224 de candidați se ”luptă” pentru...

La examenul de titularizare din Timiș, 1.224 de candidați se ”luptă” pentru 3.331 coduri posturi vacante

274
DISTRIBUIȚI

Proba scrisă a concursului  național de titularizare în învățământul din  Timiș se va desfășura în data de 21 iulie 2021, iar ”lupta” se va da pentru cele peste 3.331 de coduri posture neocupate.

Numărul candidaților înscriși la concurs este de 1.224 (cu 137 de candidați mai mulți decât în 2020). Numărul de absolvenți ai promoției 2021: 263 de candidați (21,48%). Număr de dosare respinse: 13 (motivele respingerii: lipsa pregătirii psihopedagogice, necorelarea specializărilor dobandite prin studii de candidate cu disciplinele de concurs solicitate, dosare incomplete). Numărul de discipline de concurs: 63.

Peof. Marin Popescu, inspectorul șef al Inspectoratului Școlar Județeaen Timiș, a explicat, miercuri 14 iulie, că proba scrisă a concursului  național se va desfășura în 5 centre de concurs, iar comunicarea rezultatelor iniţiale va avea loc în 27 iulie 2021.

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate – cărţii de identitate-cărții de identitate provizorie-paşaport, până la ora 8,15. În mod excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător. Se va ține seama de faptul că, în conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2020, cu modificările și completările ulterioare, termenul de valabilitate al documentelor de identitate care au expirat înainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgență se menține pe toată durata stării de alertă, precum și pe o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susține proba scrisă.

În mod excepțional, absolvenții promoției 2021 pot prezenta adeverința de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică în data de 21 iulie 2021, până la ora 8.00, la centrele de concurs la care sunt arondați

După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depăşit cu 1-2 ore numai de către candidaţii cu deficienţe grave.

Cele cinci centre de examen sunt: Centrul de concurs nr. 1     Liceul cu Program Sportiv ”Banatul” Timisoara        239 candidați. Centrul de concurs nr. 2 Colegiul Tehnic “Henri Coanda” Timișoara 237 candidați. Centrul de concurs nr. 3 Scoala Gimnaziala Nr. 30 Timișoara       274 candidați. Centrul de concurs nr. 4 Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timișoara 253. Centrul de concurs nr.  5 Școala Gimnazială nr. 24 Timișoara 215 candidați.

Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare se va desfășura în perioada: 27-28 iulie. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele probei scrise din cadrul concursului național se transmit la Inspectoratului Şcolar Judeţean, astfel: în data de 27.07.2021  până la ora 21,00, în data de 28.07.2021, până la ora 12,00.

Contestaţiile se vor transmite prin poştă electronică pe adresa de email  resurse_umane@isjtm.ro, prin completarea formularului tipizat postat pe www.isj.tm.edu.ro ® Managementul Resurselor Umane ® Concurs Național 2021. Candidatul anexează la contestaţia transmisă şi copie a cărții de identitate/buletinului de identitate/cărții de identitate provizorie/pașaportului/adeverinţei de identitate.

Soluţionarea contestațiilor se va face în perioada: 29 iulie-2 august 2021. Comunicarea rezultatelor finale, în 3 august 2021.

În data de 4 august 2021 se vor organiza ședințele de repartizare pentru: repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), la concursul naţional, sesiunea 2021, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate;  repartizarea candidaţilor care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), la concursul naţional, sesiunea 2021, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

În data de 5 august 2021 se vor organiza ședințele de repartizare pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora a candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2021, şi au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte),  la concursul naţional, sesiunea 2021 (pretransfer prin concurs).

Comentarii

comentarii