Acasă Actualitate Mirela Toc, „funcționarul rebel”, îi cere lui Robu să sesizeze Comisia de...

Mirela Toc, „funcționarul rebel”, îi cere lui Robu să sesizeze Comisia de disciplină în cazul funcționarilor care nu s-au ocupat de aplicația Primăriei

1414
DISTRIBUIȚI

Zilele trecute, mai mulți timișoreni au postat pe grupurile de Facebook răspunsuri primite recent la problemele sesizate prin intermediul aplicației „Primăria Timișoara” și cu mai bine de un an în urmă. Pe lângă comicul situației, rămâne de văzut, totuși, cum de s-a întârziat atât de mult soluționarea petițiilor, peste termenul de 30 zile, ce s-a întâmplat cu rapoartele semestriale pe care Primăria trebuia să le întocmească și cum vor fi sancționați cei responsabili pentru aceste lucruri.

Mirela Toc, cea care săptămâna trecută a fost chemată în fața Comisiei de disciplină, după sesizarea făcută de Nicolae Robu, pe care ea o consideră un abuz, a scris acum, duminică, 16 februarie, pe Facebook:

„Domnul primar Nicolae Robu este direct răspunzător pentru nesoluționarea sesizărilor cetățenilor în termenul legal. Îi solicit public să sesizeze comisia de disciplină deoarece unii funcționari din cadrul Serviciului Relaționare Directă cu Cetățenii nu s-au îngrijit de rezolvarea petițiilor și nu au întocmit semestrial raportul privind soluționarea  acestora. A fost încălcată Ordonanța nr.27/2002 de către: domnul primar, unii funcționari de la SRDC și de către funcționarii din cadrul compartimentelor de specialitate”.

Articolele invocate de aceasta din Ordonanța nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor sunt:

„Articolul 4

Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 sunt direct răspunzători de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petițiilor ce le sunt adresate, precum şi de legalitatea soluțiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.

Articolul 6

(1)Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să organizeze un compartiment distinct pentru relații cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijeasca de rezolvarea petițiilor şi să expedieze răspunsurile către petiționari.

Articolul 8

(1)Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

Articolul 13

Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorităţii sau instituției publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum şi de șeful compartimentului care a soluționat petiția. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluției adoptate.

Articolul 14

Semestrial autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de soluționare a petițiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.

Articolul 15

Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii următoarele fapte:

a)nerespectarea termenelor de soluționare a petițiilor, prevăzute în prezenta ordonanţă”.

Comentarii

comentarii