Acasă Actualitate Prof. Virgil Popescu, sindicat învățământ Timiș: ”MS să impună părinților elevilor sau...

Prof. Virgil Popescu, sindicat învățământ Timiș: ”MS să impună părinților elevilor sau cadrelor medicale aplicarea testelor din salivă !”

DISTRIBUIȚI

Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar din județul Timiș solicită Ministerului Sănătăţii să modifice instrucţiunea, privind, procedura de lucru în aplicarea testelor rapide antigen din salivă elevilor, pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2, în unităţile de învăţământ.

Prof. Virgil Popescu, președintele sindicatului, atenționează că MS trebuie să impună responsabilitatea testării preșcolarilor și elevilor în sarcina părinților acestora sau doar a cadrelor medicale.

”Considerăm că testarea elevilor este importantă în prevenirea răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-2 în colectivitate, dar eficiența acesteia este condiționată de efectuarea testării la domiciliul copiilor, de către părinții acestora, caz în care copiii bolnavi nu ar mai ajunge la școală şi nu ar mai putea transmite virusul colegilor sau profesorilor lor, iar procesul instructiv-educativ nu ar fi afectat”, spune prof. Popescu.

În acest sens, este și opinia Societății Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri, care a arătat că: „Avantajul esențial al testării la domiciliu este acela că persoană testată pozitiv rămâne izolată la domiciliu, nu intră în colectivitate, iar colegii de clasă pot continua cursurile cu prezența fizică”, cu atât mai mult cu cât administrarea testelor necesită existența acordului informat al părintelui.

Instrucțiunea menționată stabilește, în sarcina cadrelor didactice desemnate din cadrul unităților de învățământ, responsabilități pentru realizarea testării rapide antigen din salivă care exced atribuțiilor stabilite în sarcina acestora prin dispozițiile art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și prin fișele de post anexă la contractele individuale de muncă, precum și pregătirii lor profesionale, astfel încât nu pot fi obligate la efectuarea acestei proceduri.

Cadrele didactice vor fi expuse unor riscuri mult mai mari de infectare cu virusul SARS-CoV-2 ca urmare a manipulării probei de salivă colectată de la un număr mare de elevi, respectiv 25-30 de elevi cât este efectivul unei clase, în vederea efectuării testului rapid antigen, cu atât mai mult cu cât nu se prevede și asigurarea unui echipament de protecție în timpul testării, iar cadrele didactice nu au experiență în utilizarea acestei proceduri. Dimpotrivă se menționează că procedura de testare a elevilor se încheie cu dezinfecția corectă a mâinilor, ceea ce implică lipsa unui echipament de protecție.

Prof. Virgil Popescu mai atenționează că, potrivit art. 175 alin. 1 din Codul muncii, angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.

Pe de altă parte, unităţile de învăţământ nu sunt pregătite pentru a gestiona deşeurile medicale periculoase, aşa cum prevede Ordinul nr. 1226/2012. Personalul din unităţile de învăţământ nu a avut niciodată tangenţă cu Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi dintr-o dată li se cere să le cunoască şi să le aplice, existând şi riscul suportării unor sancţiuni dacă nu le respectă. Şcoala nu e unitate sanitară, în sensul Ordinului nr. 1226/2012 şi nici nu pot fi transferate personalului şcolii atribuţii rezultând din acesta.

În acest context, în cadrul unității de învăţământ testarea poate fi făcută doar de către personalul medical calificat.

Conform Instrucțiunii, testarea elevilor cu teste antigenice rapide din salivă se realizează, de către cadrul medical sau persoana desemnată de unitatea de învățământ, în prima și în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii, înainte de începerea orelor de curs, fiind recomandată evitarea consumului de alimente/băuturi cu cel puțin o oră înainte de efectuarea testului, în funcție de prevederile producătorului. Procedura durează aproximativ 20 minute pentru o persoană.

Aplicarea acestor prevederi impune, în cele două zile, sosirea copiilor la școală mai repede cu cel puțin o oră, fără să manânce sau să bea ceva după ce se trezesc, urmând să se trezescă mai repede cu o oră și să stea nemâncați la prima oră de curs, astfel încât să nu fie întârziată începerea cursurilor și să nu fie afectate activităţile de predare-învăţare-evaluare. În aceste condiții, copiii, mai ales cei de vârstă mică, pot să dea semne de oboseală și să aibă o stare de rău fizic din cauza foamei și a deshidratării. O problemă importantă se ridică în cazul copiilor care fac naveta pentru a ajunge la școală și care pot fi în imposibilitate obiectivă de a sosi la școală mai repede cu cel puțin 45 de minute.

”Având în vedere opinia specialiștilor privind avantajele testării preșcolarilor și elevilor la domiciliul lor de către părinți, necesitatea respectării programului școlar, absența unei proceduri de obținere a acordului informat al părinților și faptul că personalul didactic nu poate fi obligat la efectuarea testării preșcolarilor și elevilor, solicităm modificarea, de urgență, a Instrucţiunii în sensul reglementării realizării procedurii de testare a preșcolarilor și elevilor în sarcina părinților acestora sau doar a cadrelor medicale cu precizarea în detaliu a aspectelor în care poate fi realizată în cadrul unității de învățământ fără afectarea programului școlar”, atenționează Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar din județul Timiș, marți 16 noiembrie 2021.

Comentarii

comentarii