Acasă Actualitate Radu Vasiu – o şansă pentru Universitatea “Politehnica”

Radu Vasiu – o şansă pentru Universitatea “Politehnica”

582
DISTRIBUIȚI

Interviu cu prof. univ. dr. Radu Vasiu de la Universitatea “Politehnica” Timişoara
Profesorul doctor inginer Radu Vasiu este unul dintre cei şase candidaţi pentru funcţia de rector la Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Cu un plan managerial îndrăzneţ şi bine argumentat şi perfomanţe profesionale deosebite, actualul secretar ştiinţific al UPT vrea să dea marea lovitură. Marius-Emil Oteşteanu, Ilare Bordeaşu, Horia Gheorghe Baltă, Corneliu-Mircea Davidescu şi Viorel-Aurel Şerban sunt contracandidaţii săi. Marea încleştare are loc în 16 februarie. Un posibil al doilea tur de scrutin se va desfăşura pe 23 februarie. 781 de electori vor vota pentru cei şase candidaţi la funcţia de rector.
Ce vă motivează în competiţia pentru funcţia de rector al UPT?
Dorinţa de a participa la dezvoltarea universităţii care m-a format ca om şi specialist, căreia îi datorez realizările de până acum şi în care mi-am petrecut cea mai mare parte a vieţii.
Care sunt obiectivele cele mai importante ale planului dumneavoastră managerial?
Obiectivul major al planului managerial este consolidarea Universităţii "Politehnica" din Timişoara ca universitate din prima categorie valorică: universitate de cercetare avansată şi educaţie, afirmarea sa ca un actor european important, în permanentă dezvoltare, cu un impact real în comunitatea locală, naţională şi internaţională. În domeniul cercetării, este importantă consolidarea şcolii doctorale, susţinerea tuturor celor care pot îndeplini criteriile de abilitare pentru conducerea de doctorat şi includerea doctoranzilor în toate activităţile pe care le organizăm. Pe plan didactic, susţin creşterea suportului oferit studenţilor, în aşa fel încât dascălul să realizeze, pe lângă transferul de cunoaştere, şi rolul său primordial, de formator şi modelator de caractere. Cred, de asemenea, că marea provocare pentru perioada care urmează este investiţia în resursa umană. Din cauza lipsei de atractivitate a profesiei didactice, precum şi datorită restricţiilor de angajare şi promovare din ultimii 3 ani, am ajuns în imposibilitatea de a beneficia în universitate de serviciile tinerilor din câteva generaţii, lucru care se va manifesta negativ în timp. Exact aşa cum, în acest moment, ne confruntăm cu problemele generate de ieşirea masivă la pensie a unei generaţii, urmate de un gol creat de blocarea angajărilor în perioada 1982 – 1986… Relaţia cu studenţii trebuie să se dezvolte pe coordonatele colaborării atât pe plan academic, cât şi extra-curricular. Cred că ei sunt cei care ne pot ajuta cel mai mult în atragerea de noi studenţi către domeniul tehnic, precum şi în alte acţiuni: de exemplu, în orientarea bobocilor la sosirea în universitate.
Enunţaţi trei criterii de etică profesională pe care vă propuneţi să le urmaţi, în cazul în care deveniţi rector.

1. Management colaborativ și transparent, care se bazează pe lucrul într-o echipă tânără, pe respectarea principiilor decizionale democratice, la toate nivelurile de conducere în UPT şi pe întărirea dialogului deschis şi direct cu toţi membrii comunităţii Politehnice.
2. Asigurarea unei transparențe decizionale, garantate şi prin comunicarea tuturor componentelor actului decizional, în mod direct, către toţi membrii universităţii, în mod responsabil, corect și cu acordarea constantă a dreptului la liberă opinie.
3. Deontologie – respectarea necondiționată de către toţi studenţii şi angajatii UPT, indiferent de poziţia lor în universitate, a normelor de conduită și de acțiune în mediul universitar, atașamentul față de valorile academice promovate de către Carta UPT.

Cum vedeţi viitorul UPT: o universitate individuală de succes (cum este în momentul de faţă) sau într-o construcţie comună cu alte universităţi (consorţiu universitar)?

V-aş contrazice la acest punct. Universitatea "Politehnica" este o universitate de succes, dar nu este nici pe departe o universitate individuală! Pe plan internaţional, Universitatea "Politehnica" este angrenată în peste 200 acorduri de colaborare academică sau de cercetare. Avem acorduri de dublă-diplomă funcţionale cu universităţi din Franţa şi Germania, în urma cărora studenţii primesc câte o diplomă de absolvire din partea fiecărei universităţi partenere, diplome recunoscute de către ministerele de resort ale respectivelor ţări!
Pe linie de cercetare, o bună parte din activitatea noastră se desfăşoară în consorţii europene sau în colaborare cu mari firme multinaţionale.
Chiar şi pe plan intern, suntem iniţiatorii unui Consorţiu Universitar al Timişoarei (fondat de către UPT şi Universitatea de Medicină), care produce colaborare în domeniul cercetării, consorţiu la care poate adera oricând orice altă universitate timişoreană. În ceea ce priveşte ideea unor fuziuni, nu le excludem (aşa cum nu am exclus nici fuziunea cu Medicina). Această acţiune va implica şi pe viitor consultarea transparentă a comunităţii academice, nu va fi o decizie unilaterală a echipei manageriale!

În ultima săptămână, aţi avut diverse întâlniri cu oameni din Politehnică. Care vă sunt impresiile?

Am avut întâlniri în cadrul fiecărei facultăţi sau departament, precum şi separat, în ultima zi, cu studenţii. În cadrul fiecărei întâlniri, am prezentat ideile principale din planul managerial, precum şi echipa cu care doresc să duc la îndeplinire acest plan: profesorii Daniel Grecea, Liviu Marsavina, Nicolae Muntean şi Petru Negrea. Îmbucurător a fost faptul că am putut avea un schimb de opinii cu toate cadrele didactice şi cercetătorii, în special cu tinerii, care au exprimat opinii şi idei valoroase şi interesante, care au demonstrat interesul tuturor pentru binele universităţii. O idee pregnantă, care s-a desprins atât din discuţiile cu cadrele didactice, cât şi cu studenţii, a fost aceea de îmbunătăţire a calităţii actului didactic, lucru extrem de important în opinia mea!

Comentarii

comentarii