Acasă Actualitate Situație absurdă la concursul de la Filarmonica „Banatul”

Situație absurdă la concursul de la Filarmonica „Banatul”

DISTRIBUIȚI

Marți, 3 ianuarie, dirijorul Radu Popa a fost respins la proba de selecție a dosarelor din cadrul concursului de proiecte de management de la Filarmonica „Banatul” Timișoara. Așa cum relatam încă de puțin după publicarea deciziei, candidatul la postul de director general al instituției, care de altfel activează în cadrul filarmonicii încă din 2007, este nemulțumit de această decizie, pe care o va și contesta. În plus, tot acesta urmează să deschidă și o acțiune în instanță, cu privire la o anumită prevedere pe care o consideră ilegală. Miercuri, Popa ne-a prezentat și documentele pe care comisia de concurs nu i le-ar fi găsit eligibile pentru îndeplinirea condițiilor de participare.

Vă amintim că în rezultatul publicat marți scrie că dirijorul, „candidatul 200034”, nu a dovedit îndeplinirea condițiilor privind studiile necesare și a celor privind experiența sau pregătirea în management. Pentru prima cerință „neîndeplinită”, la un capitol ulterior, se cerea atașarea unor copii după diploma de licență – dar și prezentarea originalului, pentru confruntare –, în timp ce la a doua ar fi trebuit atașate documente care să dovedească cei trei ani de experiență în poziții de conducere, precum și pregătirea în management.

Acum, Radu Popa ne-a arătat și ce conținea, de fapt, dosarul său. În ceea ce privește studiile, așa cum cer condițiile de participare, acesta are diplomă de licență. Chiar două, ambele pe profilul muzică, specializările fiind „compoziție, profesor de instrument – pian și profesor de muzică” (iunie 1994) și „dirijat orchestră, profesor de instrument și profesor de muzică” (iunie 1996). În plus, pe lângă cerințele minime ale concursului, acesta a atașat și alte două diplome, una de studii postuniversitare cu specializare în „stil și limbaj compozițional” (iunie 1995), alta de studii aprofundate cu specializarea „stilistică dirijorală”, care îi conferă și titlul de magister/master (iunie 1997).

Problemele ar porni din cauza faptului că diplomele sale de licență se află la Universitatea de Muzică din București, unde urmează să își susțină doctoratul. Astfel, acesta a depus în dosar numai copii după diplome, dar și un e-mail de la universitate, care îi confirmă cele susținute, precum și o declarație pe propria răspundere.

În ceea ce privește cerințele de experiență și pregătire managerială, Radu Popa a atașat la dosar adeverința eliberată de Consiliul Local Giurgiu și adeverința care ține locul certificatului de absolvire al unui curs de manager de proiect. În primul document se arată că acesta a fost director artistic al Filarmonicii Giurgiu între 3 decembrie 1999 și 1 octombrie 2002, director general al aceleiași instituții între 1 ianuarie 2003 și 1 martie 2006, dar și șef de serviciu în cadrul Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu între 13 martie 2006 și 15 martie 2007. Adeverința eliberată de Centrul de Formare APSAP arată că Radu Popa a promovat examenul de absolvire aferent cursului de „manager de proiect (curs acreditat)”, care este acreditat de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Aici ar fi de menționat că acțiunea în instanță pe care dorește să o deschidă dirijorul are legătură cu obligația de a fi prezentate dovezi privind atât experiența, cât și pregătirea profesională. Dirijorul consideră că „ȘI”-ul propus în anunțul de concurs este ilegal, în condițiile în care la articolul 3 din OUG 189/2008 scrie: „Managementul instituţiilor publice de cultură poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: (…) d) întruneşte condiţiile de pregătire SAU experienţă în management (…)”.

De altfel, chiar primele două completări din pagina anunțului de concurs vizează situația candidatului Radu Popa:

„[1] Domeniul  de licență Muzică face parte din domeniul fundamental Științe umaniste și arte; Ramura de știință Arte, potrivit HG nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022—2023, completată și modificată prin HG 978/2022;

[2] – condiția de  experiență în management dovedită prin adeverință(e) sau alte documente justificative eliberate/încheiate de/cu instituțiile de cultură, organizațiile neguvernamentale cu obiectul de activitate în domeniul culturii în cadrul cărora a activat;

– specializarea în management poate fi atestată cu certificat/diplomă de absolvire (master in management, manager de proiect, manager cultural etc.)”.

În ceea ce privește contestația la rezultatul inițial, aceasta urmează să fie depusă joi, la termenul prevăzut în calendarul anunțului de concurs. Dirijorul a formulat-o deja și ne-a trimis-o și nouă. În plus față de cele relatate până acum, candidatul menționează că aceleași documente care acum nu îi sunt recunoscute, cele privind studiile în mod special, au fost suficiente pentru angajarea sa la Filarmonica „Banatul”, în 2007.

Comentarii

comentarii