Acasă Economic Sprijin pentru potenţialii beneficiari de fonduri POSDRU

Sprijin pentru potenţialii beneficiari de fonduri POSDRU

566
DISTRIBUIȚI

Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Vest asigură implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – domeniile majore de intervenţie 3.1, 3.2, 5.1, 6.2 şi 6.3 – pe baza prevederilor Acordului de delegare de funcţii încheiat cu Autoritatea de Management şi a principiilor managementului eficient, transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară.
OIR POSDRU Regiunea Vest informează potenţialii beneficiari că, pentru a veni în sprijinul acestora, Autoritatea de Mangement pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale a decis prelungirea termenelor de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cererile de propuneri strategice 79-84 (lansate în data de 24 aprilie 2009) din data de 03.08.2009 până la data de 10.08.2009, ora 16.00. Termenul de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cererile de propuneri strategice 88-98 (lansate în data de 9 mai 2009) rămâne neschimbat: 31.08.2009, ora 16.00. Termenul pentru depunerea unei cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis este 30 octombrie 2009, ora 16.00.
Pe paginile de internet www.fseromania.ro şi www.oirposdru-vest.ro, potenţialii beneficiari pot găsi ultimele corrigenda publicate, proiectul Ghidului privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat, clarificări privind activităţile de cooperare transnaţională în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU, modalitatea de actualizare a datelor de contact prin intermediul aplicaţiei Actionweb, diverse anunţuri importante pentru promotori.
Răspunsurile la toate întrebările referitoare la Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane sunt furnizate prin intermediul centrului de preluări a apelurilor telefonice, la numărul apelabil fără taxare 0 800 110 710, disponibil de luni până vineri între orele 9.00 şi 19.00. Întrebările pot fi adresate şi în scris pe adresele de e-mail specificate în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru proiectele strategice şi beneficiar@fseromania.ro pentru schemele de ajutor de stat şi de minimis.
OIR POSDRU Regiunea Vest va informa în mod regulat potenţialii beneficiari cu privire la posibilităţile de finanţare, modificările survenite în modul de aplicare, activităţile de informare organizate, prin actualizarea permanentă a paginii de web www.oirposdru-vest.ro.

Comentarii

comentarii