Acasă Actualitate Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad: Centrul de Didactică şi Educaţie...

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad: Centrul de Didactică şi Educaţie Permanentă

DISTRIBUIȚI

Prezentare

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a luat iniţiativa înfiinţării unui Centru de Didactică şi Educaţie Permanentă, axat pe cercetare – inovare – dezvoltare – formare în domeniile moderne ale educaţiei şi instruirii în învăţământul preuniversitar. Centrul de Didactică şi Educaţie Permanentă (organizator c.p.I dr. Octavian Mândruţ)  pune în aplicare un program axat pe: didactica generală, didactica nivelurilor de şcolaritate, didactica disciplinelor, didactica abordărilor transdisciplinare şi interdisciplinare, evaluarea atingerii competenţelor, educaţia permanentă, proiectarea instruirii în contextul competenţelor, strategiile de instruire. Intenţia este completată de editarea unei reviste (pentru abordări inovative), de realizarea unui portal destinat autoformării şi formării cadrelor didactice precum şi organizarea unor simpozioane regionale tematice (în parteneriat cu structuri educaţionale competente).
Acest program de cercetare – inovare – dezvoltare este destinat atât construirii unor structuri inovative de instruire, cât şi asigurării unui cadru de formare a profesorilor din învăţământul preuniversitar şi a studenţilor în aceste domenii noi, din perspectiva educaţiei permanente.
Prin organizarea Centrului de Didactică şi Educaţie Permanentă din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, coordonat de dl. Octavian Mândruţ, este dezvoltată o linie de inovaţie educaţională centrată pe probleme actuale ale învăţământului preuniversitar, dintre care menţionăm: instruirea pe competenţe, proiectarea unui curriculum în contextul competenţelor – cheie, dezvoltarea dimensiunilor supradisciplinare şi transdisciplinare ale procesului de instruire, utilizarea resurselor de instruire, elemente inovative din domeniul didacticii pe niveluri, câmpuri disciplinare (domenii de studii) şi ale didacticii disciplinelor şcolare, teoria curriculumului şcolar şi teoria evaluării etc.
Centrul de Didactică şi Educaţie Permanentă din cadrul Universităţii noastre lansează aproape simultan trei lucrări deosebite, axate pe problematica formării competenţelor, tipărite în cadrul „Vasile Goldiş” University Press Arad.
•    Instruirea centrată pe competenţe (autori Octavian Mândruţ, Luminiţa Catană, Marilena Mândruţ);
•    Instruirea centrată pe competenţe la geografie în învăţământul preuniversitar (autor Octavian Mândruţ);
•    Didactica disciplinelor din învăţământul primar: Ştiinţe ale naturii şi Geografie (autori Marilena Mândruţ, Octavian Mândruţ, Domnica Boboc).
Prima lucrare (Instruirea centrată pe competenţe) reprezintă o abordare globală a problemei, din perspectiva competenţelor – cheie europene, a competenţelor învăţământului preuniversitar (art. 68 din Legea Educaţiei Naţionale) şi a competenţelor generale şi specifice din programele şcolare. Lucrarea este realizată de trei autori din domeniul ştiinţelor exacte (Luminiţa Catană, matematică, Marilena Mândruţ, fizică, Octavian Mândruţ, geografie), care sunt totodată şi specialişti recunoscuţi în ştiinţele educaţiei (curriculum, evaluare, didactică).

A doua lucrare (Instruirea centrată pe competenţe la geografie în învăţământul preuniversitar) reprezintă o aplicare a elementelor generale la domeniul instruirii prin geografie şi reprezintă un suport de formare adresat profesorilor de geografie; ea reprezintă totodată un model pentru alte abordări disciplinare în acest domeniu.
A treia lucrare (Didactica disciplinelor din învăţământul primar: Ştiinţe ale naturii şi Geografie) cuprinde:
–    elemente generale ale proiectării instruirii în învăţământul primar, în contextul paradigmei actuale şi a programelor şcolare centrate pe obiective;
–    particularizarea modelului proiectării actuale pentru disciplinele Ştiinţe ale naturii (III – IV) şi Geografie (IV);
–    modalitatea de derivare a obiectivelor de referinţă din curriculum şcolar în obiective de învăţare (la aceste două discipline);
–    specificul organizării instruirii la cele două discipline: la Ştiinţe ale naturii prin dimensiunea experimentală, iar la Geografie, organizarea instruirii în jurul orizontului local şi a trecerilor de scară („de la localitate la planetă”);
–    raportul dintre obiective şi competenţe;
–    elemente ale formării competenţei comunicaţionale la elevi, prin utilizarea terminologiei ştiinţifice (redată în anexă);
–    o bază documentară pentru cadrele didactice din învăţământul primar, referitoare la orizontul local, regiuni şi judeţe (redate succint şi selectiv în anexă).
Apariţia acestor prime trei lucrări din domeniul ştiinţelor educaţiei, ca rezultat al înfiinţării Centrului de Didactică şi Educaţie Permanentă din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, constituie un semnal foarte clar de angajare a universităţii în câmpul inovaţiei educaţionale, ca rezultat al aplicării Legii Educaţiei Naţionale şi a elementelor recente din ştiinţele educaţiei.
În perspectivă, Centrul de Didactică şi Educaţie Permanentă va aborda alte domenii noi, utile cadrelor didactice: formarea permanentă, aplicarea metodologiilor din Legea Educaţiei Naţionale referitoare la testările pe parcurs (clasa pregătitoare, clasele II, IV, VI, IX), elemente transdisciplinare ale instruirii şi evaluării, didactica nivelurilor de şcolaritate (învăţământ primar, gimnazial etc.) şi a disciplinelor semnificative, evaluarea competenţelor etc.
În acest fel, universitatea noastră va putea deveni un factor inovativ activ în cercetarea ştiinţifică universitară.
În prezent, prin înfiinţarea site-ului Centrului de Didactică şi Educaţie Permanentă al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, punem la dispoziţia celor interesaţi (profesori din învăţământul preuniversitar, inspectori, metodişti, formatori, directori ai unor instituţii de învăţământ, cercetători, studenţi din domeniul ştiinţelor educaţiei, elevi ai învăţământului pedagogic etc.) aceste lucrări în format electronic, pentru a avea un acces rapid la informaţiile respective.
Structura lucrărilor în format electronic cuprinde secvenţele generale (capitole, teme, idei principale, aprecieri, argumentări) şi secvenţe de reflecţie individuală.
În perspectivă, intenţionăm ca acest site să aibă şi elemente de interactivitate.
                           
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
Rector fondator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
 

Comentarii

comentarii