Acasă Actualitate Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad marchează 30 de ani de...

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad marchează 30 de ani de excelenţă în învăţământul universitar pe plan naţional şi internaţional

572
DISTRIBUIȚI

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, fondată în data de 2 mai 1990, purtând numele marelui om de ştiinţă şi cultură, personalitate erudită, unul dintre corifeii şi ideologul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, care a fost Vasile Goldiş. În acest parcurs istoric, comunitatea academică a acumulat multiple experienţe în plan didactic, al cercetării ştiinţifice, managementului academic, orientării studenţilor pe plan profesional, social, cultural şi valoric.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este o instituţie particulară de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, exercitându-şi în mod responsabil autonomia universitară şi cea economică-financiară. Prin eforturile constante ale comunităţii academice, în special ale Preşedintelui, Rector Fondator prof. univ. dr. Aurel Ardelean, şi ale membrilor fondatori, UVVG Arad a contribuit la realizarea incluziunii sociale, la formarea de competenţe ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, care să le permită integrarea socio-profesională activă şi dezvoltarea personală în conformitate cu valorile şi principiile Uniunii Europene, în ceea ce priveşte respectarea demnităţii umane, libertăţii, dreptăţii, egalităţii de şanse, nondiscriminării, democraţiei, păcii şi drepturilor omului.

Internaţionalizarea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, printre universităţile de prestigiu din Europa face parte din opera excepţională de manager a Preşedintelui şi Rectorului fondator Aurel Ardelean al cărui nume este înscris de peste 28 de ani în istoria învăţământului superior românesc şi european, ca parte a patrimoniului cultural universal. Valorile morale ale Profesorului Aurel Ardelean, de la care nu a abdicat niciodată au fost: demnitate, onoare şi curaj.

Profesorul Aurel Ardelean a fost primul care a îndeplinit visul arădenilor de a avea învăţământ superior la Arad, cerut de Vasile Goldiş, la începutul veacului trecut, în Parlamentul de la Budapesta. De aceea, nu întâmplător, ctitorul României Mari, Vasile Goldiş, a devenit patronul spiritual al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a acordat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Rector fondator – Preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, Medalia şi Diploma Omagială „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” – cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române pentru laici. A fost distins cu Ordinul Preşedinţiei României „Serviciul Credincios” în grad de cavaler, dar şi cu numeroase premii ale Academiei Române şi Academiei Oamenilor de Ştiinţă.

Preşedintele şi Rectorul fondator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Aurel Ardelean rămâne un simbol al deschiderii, al umanismului, al acţiunilor pozitive şi al altruismului, al excepţionalelor şi numeroaselor reuşite, ale căror efecte vot fi preţuite şi în viitor.

Numărul mare de absolvenţi (aproape 100.000) ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, cu sprijinul autorităţilor locale, dar fără nici un ban de la stat sau de la minister, au ajuns oameni destoinici, care conduc instituţii publice şi întreprinderi de mare performanţă. Foarte mulţi dintre absolvenţi au ocupat sau ocupă poziţii de conducere importante atât în ministere, parlament, consilii judeţene, primării, cât şi la unităţile din subordinea acestora, ceea ce demonstrează nivelul ridicat al învăţământului, dar şi oportunităţile şi deschiderea pe care comunitatea locală o prezintă faţă de studenţii din ţară şi străinătate. (…)

Cea mai mare binefacere pentru comunităţile locale şi instituţiile lor reprezentative realizată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad constă în punerea la dispoziţia acestora a numeroase serii de specialişti, cu studii superioare, de absolvenţi ai ciclurilor universitare de masterat şi doctorat destinate integrării pe piaţa muncii şi în societate spre a contribui calitativ la prosperitatea ţării. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad asigură în trei campusuri universitare – la Arad şi filiale, 110 aule, săli de curs şi seminar, 155 laboratoare, o bibliotecă centrală universitară informatizată şi conectată la spaţiul virtual al cunoaşterii, biblioteci specializate ale facultăţilor, o grădină botanică universitară, cinci muzee, colecţii de artă şi literatură, baze modernizate pentru desfăşurarea practicii studenţilor, centre educaţionale, editură şi tipografie proprii, centre culturale, baze sportive şi de agrement moderne dedicate studenţilor, cămin studenţesc şi cantină, un incubator pentru afaceri.

Universitatea a acţionat în direcţia strategică de integrare în circuitul european şi mondial de valori ştiinţifice, culturale şi educaţionale, prin relaţii de cooperare, sub forma parteneriatelor academice şi de cercetare, participă la reuniunile de lucru şi la luarea deciziilor în calitate de membru, sau de asociat la: Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), Magna Charta Observatory (MCO),  Academia Europeana de Ştiinţe şi Arte (AESAA), Alma Mater Europaea (AME),  Conferinţa Rectorilor Danubieni (DRC), Asociaţia Mondială pentru Cercetare Educaţională (AMSE), Belt and Road International Medical Education Alliance (BRIMEA), Federaţia Europeană a Şcolilor Superioare (FEDE), membră în Comisia Europeană pentru învăţământ din cadrul Consiliului Europei.

UVVG a promovat relaţiile culturale internaţionale şi prin intermediul centrelor culturale: francez, italian, german, brazilian şi chinez. Ca urmare a acestor conexiuni, s-au extins mobilităţile inter-universitare pentru studenţi şi personalul didactic şi de cercetare, prin programul ERASMUS şi a crescut numărul de studenţi străini cuprinşi în programe de studii organizate de Universitate. Rezultatele dezvoltării cooperării în cadrul Şcolii doctorale şi al Institutului de Ştiinţe ale Vieţii „Aurel Ardelean”, în special a programelor doctorale organizate în cotutelă, sunt vizibile la nivel internaţional.

Prezenţa studenţilor străini la UVVG „Vasile Goldiş” din Arad evidenţiază atât o amprentă socio-culturală, cât şi una economică. Aceştia aduc la nivelul municipiului şi judeţului nostru elemente din cultura lor, din tradiţiile şi obiceiurile lor, sprijinind totodată şi economia locală. Pe de altă parte, absolvenţii care pleacă din municipiu, după finalizarea studiilor, duc cu ei informaţii despre cultura şi obiceiurile noastre, despre tradiţiile şi valorile noastre, asigurându-ne o carte de vizită la nivel naţional şi internaţional.

UVVG „Vasile Goldiş” din Arad a conlucrat permanent cu autorităţile locale şi judeţene pentru implementarea a numeroase proiecte educaţionale, culturale şi sociale, desfăşurate în folosul comunităţii arădene. (…).

Felicitări întregii comunităţi academice ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad pentru această aniversare deosebită, la împlinirea a 30 de ani de activitate! VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! – transmite prof. univ. dr. Coralia COTORACI, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Comentarii

comentarii