Acasă Economic USV Timișoara – Partenerul fermierilor a venit cu multe noutăți, la Agromalin...

USV Timișoara – Partenerul fermierilor a venit cu multe noutăți, la Agromalin Arad

DISTRIBUIȚI

Vineri, 08 septembrie 2023, începând cu ora 10:00, în sala de Conferinţe – Pavilion C, de la EXPO ARAD, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara – Partenerul fermierilor, a organizat o serie de conferinţe şi workshop-uri, care au trezit un interes deosebit asupra producătorilor agricoli.

Cu acest prilej, au fost prezentate diferite teme de cercetare şi rezultatele obţinute de către colectivul de cadre didactice și cercetători, în colaborare cu diferite institute de cercetare din ţară, universităţi şi firme din domeniu.

De asemenea, Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara, a participat, cu o zi înainte, în 7 septembrie, printr-o echipă de profesori cercetători, în frunte cu rectorul Cosmin Popescu și prof. Valeriu Tabără, președintele ASAS, la deschiderea celei de-a 33-a ediție a evenimentului internațional de agricultură, industrie alimentară și ambalaje, Agromalim, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad.

Workshop-ul din cadrul proiectului ”Inovare socială în bioeconomie pentru a revitaliza comunitățile locale europene” (Biobased and social innovation to revitalize European local communities) – BIOLOC, derulat în calitate de partener de către U.S.V. ,,Regele Mihai I” din Timișoara, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, a avut un impact deosebit asupra auditoriului prezent la conferință, vineri 8 septembrie.

Conf. Dr. Ing. Habil. Teodor Vintilă, a explicat în câteva cuvinte despre, Proiectul BIOLOC care abordează această perspectivă a tranziției la bioeconomie circulară, investigând în special modele de afaceri care ar facilita integrarea lanțurilor valorice tradiționale și inovatoare bazate pe bio și abordări inovatoare.

Scopul este pentru a favoriza implicarea grupurilor marginalizate sau dezavantajate social în sisteme de producție emergente, în regiunile mai puțin dezvoltate economic, care sunt în urma inovației și dezvoltării locale (în special în bazinul mediteranean și regiunea Dunării).

Proiectul BIOLOC este finanțat prin programul Orizont Europa și își propune să promoveze rolul și impactul Bioeconomiei Circulare și inovarea socială pentru a revitaliza comunitățile locale europene și pentru a accelera tranziția către sisteme de producție și consum circulare și eficiente din punct de vedere biologic.

Regiunea Vest a României este reprezentată de echipa USVT (Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara) ce abordează provocările în dezvoltarea bioeconomiei bazate pe cunoaștere, dezvoltarea și integrarea modelelor în economia circulară pentru a crea noi lanțuri de aprovizionare folosind bioresurse pentru a produce nu numai alimente, ci și energie și o mare varietate de biomateriale.

O atenție specială este dedicată creșterii gradului de conștientizare și îmbunătățirii capacităților în comunitățile afectate de poluare, minele închise și industria metalurgică, cu privire la rolul și impactul inovației bio-bazate și bioeconomiei circulare, angajarea părților interesate și promovarea dialogului social.

Pe parcursul zilei au fost prezentate de către cadrele didactice și cercetători de la USVT următoarele conferințe: Conf. Dr. Ing. Habil. Teodor Vintilă – „Introducere în Bioeconomie Circulară, provocări și perspective.”, Dr. Gabriel Suster: „Ecologia profitabilă: beneficiile financiare ale bioeconomiei circulare.”,

 

Lector dr. Mirela Samfira: „Bioeconomia și inovarea socială.”, Dr. Pandur Ioana, Lector Dr. Chiș Codruța: Prezentarea proiectului BIOLOC ”Inovare socială în bioeconomie pentru a revitaliza comunitățile locale europene”,

 

“Agricultura ecologica între moft și realitate. Scurtă discuție despre principii și tehnologii.” , Prof. Dr. Ing. Radu Șumălan, “Noul concept pentru lucrările agricole “NEXAT”, câştigătorul medaliei de aur pentru inovaţie Agritechnica 2022”,

 

Conf. dr. ing. Bungescu Sorin Tiberiu – U.S.V. “Regele Mihai I” din Timişoara,

Ing. Zimcea Liviu – Director general pe România – Firma Nexat GmbH, Dr. Ing. Vlăduţ Valentin – INMA Bucureşti, “Utilizarea produselor entomopatogene ca soluție alternativă în combaterea speciilor problemă Ostrinia nubilalis și Helicoverpa armigera la porumb: provocări și perspective pentru noul concept al agriculturii durabile”,

Ana – Maria VÎRTEIU,  “Aspecte privind producerea şi utilizarea unui preparat furajer destinat îmbunătățirii performanțelor vacilor de lapte”, și diseminarea rezultatelor obţinute  în cadrul proiectului:

“Preparat furajer inovativ destinat imbunătăţirii performanţelor productive, de reproducere, a calităţii produselor lactate şi reducerea poluării mediului în fermele de vaci”,

Călin Julean, Lavinia Stef, Ioan Peț, Adela Marcu, Ducu Stef, Păcala Nicolae, Valeriu Ion Caraba, Voichița Gherasim, “Evaluarea și conservarea fertilității terenurilor arabile. Fondul funciar.”, Ș.l. dr. Ing Mazăre Veaceslav.

 

 

Comentarii

comentarii