Acasă Actualitate Mirela Toc, funcționara din Primăria Timișoara care i-a dat bătăi de cap...

Mirela Toc, funcționara din Primăria Timișoara care i-a dat bătăi de cap lui Robu, a avut câștig de cauză în instanță

DISTRIBUIȚI

Mirela Toc, funcționara din Primăria Timișoara care, în mai multe rânduri, a criticat activitatea fostului primar Nicolae Robu, a avut câștig de cauză în instanță, existând însă posibilitatea unui apel. Concret, judecătorii de la Secția de Contencios-Administrativ a Tribunalului Timiș au aprobat cererea acesteia de anulare a dispoziției lui Robu prin care a fost alcătuită Comisia de Disciplină care a soluționat cererea de sancționare a Mirelei Toc. În plus, a fost anulată și dispoziția de sancționare a sa, luată tocmai de acea comisie.

Reamintim, la sesizarea lui Cătălin Iapă, la acel moment consilier personal al primarului, Robu a cerut sancționarea funcționarei pentru că aceasta ar fi stat, în timpul serviciului, pe rețele de socializare. În acea cerere era atașat și un raport al activității de la calculatorul pe care se presupunea că l-a folosit Toc, între timp, se pare, dovedindu-se că era vorba despre un calculator cu alt IP, asemănător, dar diferit.

„Admite cererea de chemare în judecată. Anulează dispoziția nr. 1081/06.09.2019 emisă de Primarul Municipiului Timișoara privind constituirea comisiei de disciplină precum și raportul comisiei de disciplină privind sesizarea nr. 92/2019 – SC2019 – 32240/11.12.2019, nr. 93/2020-SC2020-1100/17.01.2020. Anulează Dispoziția nr. 690 din 11.06.2020 emisă de Primarul Municipiului Timișoara. Respinge cererea reclamantei prin care a solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce trebuie depus la Tribunalul Timiș. Pronunţată la 22.12.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței”, se arată în hotărârea Tribunalului Timiș din 22 decembrie 2020, în dosarul 2432/30/2020.

Cum a motivat Mirela Toc cererea sa, admisă în final de instanță, de a fi anulate dispoziția de alcătuire a comisiei de disciplină și, ca urmare, dispoziția de sancționare a sa? Așa cum a spus în trecut, și în documentația înaintată tribunalului, funcționara a considerat că membrii Simona Drăgoi și Otilia Sirca nu au fost numite legal, mandatul acestora în comisie, valabil doi ani, fiind expirat. În cazul primei, dar și a lui Florin Răvășilă, de asemenea membru în comisia de disciplină, există dubii privind integritatea, iar Bogdan Sperneac și Loredan Bălean, fiind angajați în cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor, aflată în subordinea Consiliului Local, nu fac parte din aparatul de specialitate al primarului, deci nu pot fi numiți într-o comisie care ține tot de acesta.  

„Dispoziția nr.1081/06.09.2019 privind alcătuirea comisiei de disciplină este nelegală, deoarece membrii comisiei de disciplină nu au o bună reputație profesională și o conduită corespunzătoare în exercitarea funcției publice, fiind încălcat art. 11, alin (1) lit. a din Hotărârea nr.1344/2007. Aceștia nu îndeplinesc nici condițiile prvind integritatea, obiectivitatea și imparțialitatea procedurii disciplinare, deoarece nu au asigurat accesul meu la documentele utilizate/ rezultate din activitatea comisiei de disciplină, nu am primit copii după raportul/ documentele în care să rezulte că au fost monitorizați toți funcționarii primăriei în anii 2019, 2020, deși am înregistrat în data de 28.02.2020 cererea (…). Nu am primit copie nici după documentul privind desemnarea celui de-al treilea membru al comisiei de disciplină din care să rezulte că a fost ales prin vot secret, așa cum prevede Hotărârea nr. 1344/2007 (…)”, a scris aceasta în cererea înaintă instanței.

Pe scurt, Mirela Toc a reclamat faptul că nici măcar nu a primit, înainte de prezentarea în fața comisiei, documentele care se presupunea că o incriminează. În plus, aceasta reclamă că și alegerea celui de-al treilea membru al comisiei, care trebuia desemnat de majoritatea angajaților primăriei care nu sunt organizați în sindicat, nu a fost realizată în concordanță cu prevederile legale.

Drept răspuns, în întâmpinarea oferită de juriștii primăriei, la început sunt evitate punctele ridicate de Mirela Toc, fiind menționat astfel: „Învederăm instanței de judecată faptul că luând în considerare cele prezentate la pct. 4.1, 4.2, 4.3 și 4.4 din raportul comisiei de disciplină, comisia a concluzionat faptul că funcționarul public a încălcat cu vinovăție și cu bună știință prevederile: – art. 434 Loialitatea fașă de autoritățile și instituțiile publice, alin. 1 și lit. a), b) și d) alin. 2, precum și cele ale – art. 431 Profesionalismul și imparțialitatea din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 04.07.2019 privind Codul Administrativ, făcând aprecieri nefondate și chiar tendențioase la adresa colegilor/ angajaților Primăriei Municipiului Timișoara și altor funcționari publici (…)”.

Atacând, totuși, și cererile Mirelei Toc, reprezentanții primăriei au mai spus că tot din raportul comisiei de disciplină rezultă că aceasta nu a folosit responsabil resursele publice și, deci, a încălcat prevederile art. 433 Asigurarea unui serviciu public de calitate din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ. Aceștia, citând raportul înaintat de Robu la sesizarea lui Iapă, spun că funcționara a lucrat efectiv doar două ore din cele 80 pe care le menționa fișa postului. În plus, reprezentanții primăriei, tot în baza unui raport al comisiei, au mai scris că aceasta a adus atingere prestigiului instituției în mod repetat.

La finalul întâmpinării, se mai arată că din audierea șeful biroului de salubrizare, Daniel Coraș, Mirela Toc avea un calculator repartizat, iar singurul funcționar cu care se presupunea că a lucrat în aceeași încăpere, de fapt, a lucrat altundeva, având calculatorul stricat. „Față de cele expuse mai sus, vă rugăm să respingeți acțiunea formulată de reclamantă, ca nelegală, nefondată și neîntemeiată.

Drept răspuns la întâmpinarea juriștilor, funcționara a scris că nu i-au fost luate în considerare toate pretențiile și motivele de fapt, în special cele privind alcătuirea comisiei, nepunctate deloc de reprezentanții primăriei. Mirela Toc, astfel, reia cele punctate inițial.

În cadrul interogatoriului, totuși, reprezentanții primăriei au spus că nu consideră nelegale numirile în comisie, funcționara neaducând nicio sentință care să ateste incompatibilitatea acestora. În plus, aceștia spun că, de fapt, funcționara a avut acces la documente, iar Bogdan Sperneac, membru supleant, și Loredan Bălean, secretar, pot face parte din comisie. Documentul interogatoriului a fost semnat, însă, de actualul primar, Dominic Fritz, lucru contestat – atât public, cât și în fața judecătorilor –  de Mirela Toc, din moment ce acțiunea sa în instanță se adresează fostului primar, Nicolae Robu.

Până la urmă, așa cum am prezentat la începutul articolului, instanța a decis că cererile funcționarei sunt întemeiate, fiind anulate atât dispoziția de numire a membrilor comisiei de disciplină, cât și cea de sancționare a sa. A fost respinsă doar cererea de plată a cheltuielilor de judecată. Hotărârea încă nu este definitivă.

Comentarii

comentarii