Acasă Administraţie Primăria Reşiţa îi ameninţă pe proprietarii de terenuri cu amendă de până...

Primăria Reşiţa îi ameninţă pe proprietarii de terenuri cu amendă de până la 20.000 lei dacă nu vor combate ambrozia

DISTRIBUIȚI

Primăria Reşiţa îi ameninţă pe proprietarii de terenuri cu amendă cu până la 5000 lei în cazul persoanelor fizice şi până la 20.000 lei în cazul persoanelor juridice, dacă nu vor lua măsuri de combatere a ambroziei, conform legii 62 din 2018.

„Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane”, atenționează Primăria Reșița.

În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice.

Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.

Beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.

Primăria și Consiliul Local Reșița mai atrag agenția că autorităţile publice, instituţiile publice şi private, opertorii economici, asociaţiile guvernamentale, alte personae juridice şi fizice au obligaţia să îndepărteze de pe terenurile deţinute sau folosite sub orice titlu buruienile care cresc pe lângă bordure, garduri, stâlpi, împrejmuiri şi în mod special, a celor cu potenţial allergen (ex. Ambrosia artemisiifolia – iarba pârloagelor), prin erbicidare,scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire.

De asemenea, asociaţiile de proprietari și locatari au obligaţia să întreţină în mod corespunzător împrejurimile imobilelor, să asigure permanent întrţinere spaţiilor verzi din jurul imobilelor până la aleile şi căile de acces.

Nerespectarea prevederilor hotărârii consiliului local constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500- 2500 lei.

Comentarii

comentarii