Acasă Economic 108 angajaţi ai Aeroportului din Timişoara au urmat cursuri de formare profesională

108 angajaţi ai Aeroportului din Timişoara au urmat cursuri de formare profesională

767
DISTRIBUIȚI

La Cluj-Napoca s-a marcat miercuri, 26 iunie, finalizarea Proiectului de formare profesională a angajaţilor din aeroporturi implementat de Asociaţia Aeroporturilor din România (AAR), în parteneriat cu SIVECO Romania, în cadrul unei conferinţe de presă au fost prezentate rezultatele proiectului „Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne”.

Din echipa de implementare a proiectului, formată din 12 membri, au făcut parte 4 angajaţi ai Aeroportului Internaţional Timişoara – Traian Vuia: Dan Idolu, director general al AIT – manager proiect, Avram Peianov Sava Milan, consilier juridic al AIT până în 2010, Bogdan Faur, economist AIT – expert activitatea A1 (membru al comisiei de elaborare strategie de formare profesională la aeroporturile din România), Grigorii Doroşenco, coordonator birou resurse umane AIT – coordonator activitatea A2/formare profesională (autorizare cursuri, organizarea şi furnizarea programelor de instruire). Din totalul de 631 cursanţi (din care 301 angajaţi femei) care au participat la cele 47 de sesiuni de formare profesională organizate în locaţiile de curs din oraşele Timişoara, Cluj-Napoca/Tureni, Constanţa, Oradea, Iaşi, Bucureşti, Baia Mare şi Sibiu, un număr de 108 participanţi sunt angajaţi ai Aeroportului Internaţional Timişoara (din care 57 angajaţi femei). Toţi cursanții sunt angajați ai aeroporturilor membre AAR și membrilor asociaţi ai AAR (societăți comerciale care funcţionează în sectoare de activitate conexe transportului aerian) și reprezintă 24% din totalul angajaţilor din aeroporturi. Cele 9 programe de formare profesională au acoperit activităţile de bază aeroportuare care au aprobat standarde ocupaţionale recunoscute la nivel naţional: ”Operator handling”, ”Operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control”, ”Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului”, ”Tehnician în construcţii şi lucrări publice”, ”Manager al sistemului de management SSM”, ”Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, ”Analist resurse umane”, ”Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport”, ”Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)”. Durata proiectului a fost de 30 de luni, valoarea totală contractata a proiectului a fost de 5.987.031 lei iar bugetul consumat estimat fiind de 5.200.000 lei . Perioada de implementare a proiectului a început la 01.01.2011, proiectul fiind lansat pe 24 februarie 2011 la sediul AAR din Cluj-Napoca. Au urmat patru sesiuni de întâlniri şi dezbateri ale Comisiei de specialitate privind dezvoltarea integrată a resurselor umane la nivelul aeroporturilor din România. De asemenea, au fost organizate trei Conferinţe regionale de întâlniri şi dezbateri privind “Cerinţele de forţă de muncă înalt calificată în aeroporturi” la Cluj-Napoca, Timişoara şi Bucureşti, cu participarea managerilor din aeroporturi, specialiştilor din aviaţia civilă, angajaţilor din aeroporturi, sindicatelor şi cu invitarea presei care a făcut publice aceste evenimente. În cadrul a 8 seminarii de informare şi dezbateri desfăşurate la aeroporturile Cluj-Napoca, Sibiu, Baia Mare, Satu Mare, Bucureşti, Constanţa şi Arad s-au discutat subiecte legate de formarea unei culturi privind securitatea şi sănătatea în muncă și protecţia mediului în activitatea aeroportuară. În luna iunie 2013 a fost realizat “Raportul privind Strategia de Dezvoltare a Resurselor Umane la Nivelul Aeroporturilor din România 2013-2015”, raport publicat într-un număr de 500 de exemplare care au fost diseminate în cadrul aeroporturilor membre şi membrilor asociaţi ai Asociaţiei Aeroporturilor din România. Vizibilitatea, transparenţa, informarea, promovarea şi interconectarea grupului ţintă la acest proiect au fost permanent asigurate prin intermediul portalului realizat în cadrul proiectului: www.airportaar.ro/posdru.php. Prin cele 9 ediţii de newsletter ale proiectului au fost transmise participanţilor la proiect şi publicului larg informaţii despre evenimentele, activităţile şi rezultatele obţinute în implementarea proiectului. La finalul proiectului s-a elaborat o strategie de dezvoltare a resurselor umane în perioada 2013-2015 la aeroporturile din România. Sustenabilitatea proiectului va fi finalizată prin evaluarea competenţei personalului din aeroporturi având în vedere: competenţa deţinută în prezent de angajaţi, dezvoltarea competenţei profesionale, dovezile/inregistrările activităţilor de pregătire profesională a personalului şi elaborarea unei strategii de dezvoltare a unor programe de şcolarizare în domenii specifice, generaliste şi de management aeroportuar.
“Prin desfăşurarea celor 9 programe ale proiectului s-a reuşit creşterea adaptabilităţii angajaţilor din domeniul transportului aerian şi asigurarea calităţii proceselor şi serviciilor de transport aerian prin furnizare de servicii de formare profesională de calitate bazată pe metode interactive şi tehnologie modernă, la care au participat angajaţi de la toate nivelurile. Important este ca activitatea comisiei de realizare şi monitorizare a strategiei să continue să funcţioneze pe o perioada de cel puţin 3 ani pentru a multiplica informaţiile şi cunoştinţele cuprinse în cursuri către un număr mai mare de salariaţi, iar pe de altă parte pentru iniţierea unor acţiuni similare de formare profesională continuă şi în cadrul unor alte proiecte.” a declarat Dan Idolu, manager al Proiectului de formare profesională a angajaţilor din aeroporturi.

Comentarii

comentarii