Acasă Actualitate Au început recrutările

Au început recrutările

DISTRIBUIȚI

Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară prin Biroul informare – recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Timiş ”GENERAL DE DIVIZIE VIRGIL ECONOMU” activitatea de recrutare în vederea şcolarizării în instituţiile de învăţământ militar, concomitent cu înscrierile pentru participarea la selecție în vederea încadrării posturilor de soldaţi gradaţi profesionişti sau rezerviști voluntari scoase la concurs la nivel național.

Pentru anul de învăţământ 2022-2023, tinerii timișeni mai au la dispoziție doar două săptămâni pentru înscrierea în vederea participării la examenele ce se vor organiza pentru ocuparea celor 1180 de locuri prevăzute la învăţământul postliceal militar în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri aparţinând Ministerului Apărării Naţionale .

Se pot înscrie tineri cu vârsta de cel mult 28 de ani împliniți în cursul anului 2022, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, iar termenul limită pentru înscrierea candidaților pentru această categorie este 10 iunie 2022.

Înscrierea se poate face prin deplasarea la sediul Biroului informare – recrutare al Centrului Militar Zonal Timiş ”GENERAL DE DIVIZIE VIRGIL ECONOMU situat în Piaţa Libertăţii nr. 7 sau prin accesarea platformei de înscriere online, de pe site-ul www.recrutaremapn.ro

Probele de selecție sunt: psihologice, fizice (traseu utilitar-aplicativ şi alergare pe distanţa de 2000 m) şi vor fi susţinute la Centrul zonal de selecţie şi orientare Alba Iulia.

Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor va avea loc în luna august la sediile școlilor militare de maiștri militari și subofițeri .

10 iunie 2022 este de asemenea termen limită de înscriere pentru cei care optează să participe la selecția candidaților la îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar. 871 este numărul posturilor scoase la concurs la nivel național (ofițeri, maiștri militari, subofițeri și sodați-gradați) , vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani pentru cei care optează în cadrul acestei categorii pentru posturile de soldați gradați și între 18 și 55 de ani pentru funcțiile prevăzute cu grade de ofițeri, maiștri militari și subofițeri. Criteriul privind nivelul studiilor absolvite se încadrează între absolvirea cel puțin a primilor doi ani de studiu din învățământul secundar superior pentru soldați-gradați și cel puțin absolvirea studiilor universitare de licență corespunzătoare prevederilor de studii ale funcției și în specializări corespunzătoare armei/seviciului sau specialităților militare pentru ofițeri.

Înscrierea se poate face doar la sediul Biroului informare – recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Timiş ” GENERAL DE DIVIZIE VIRGIL ECONOMU situat în Piaţa Libertăţii nr. 7, loc în care cetăţenii interesaţi vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii seviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, structurile desemnate să execute selecţia, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum şi unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situaţia în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.

17 iunie 2022 este ultima zi în care cei care intenționează să candideze pentru ocuparea unuia dintre cele 1049 de posturi de soldați gradați profesioniști se pot înscrie la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Timiş ”GENERAL DE DIVIZIE VIRGIL ECONOMU”

Principalele criterii de recrutare sunt reprezentate de :

– vârsta cuprinsă între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire și absolvirea cel puțin a primilor doi ani de studiu din învățământul secundar superior în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Probele de selecție aptitudinală generală sunt: psihologice, fizice (traseu utilitar-aplicativ şi alergare pe distanţa de 2000 m) şi vor fi susţinute la Centrul zonal de selecţie şi orientare Alba Iulia. Candidații declarați ”Admis” la selecția aptitudinală generală vor efectua examinarea medicală la Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Doctor Victor Popescu ” din Timișoara.

Detalii suplimentare pot fi obţinute și la numerele de telefon 0256293757 sau 0750715067, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00

Comentarii

comentarii