Acasă Actualitate Doar învăţând management poţi deveni manager performant

Doar învăţând management poţi deveni manager performant

DISTRIBUIȚI

MASTERATE ÎN MANAGEMENT LA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRARE A AFACERILOR DE LA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Un cuvânt străbate lumea.
Un cuvânt este pe buzele tot mai multor oameni.
Un cuvânt este esenţa unui anume mod de a aborda munca grupurilor de oameni pentru a face ca acestea să realizeze ceea ce îşi propun economisind resursele tot mai limitate.
Un cuvânt care este tot mai abuzat şi care devine chiar o modă lingvistică.
Acest cuvânt magic este MANAGEMENT!
De el se leagă speranţele multor oameni pentru o viaţă mai bună. Acest cuvânt provoacă fericire şi admiraţie atunci când aceste speranţe sunt realizate. Acest cuvânt provoacă multă nefericire şi ură atunci când aceste speranţe sunt nerealizate.
MANAGERII, oamenii care fac sau ar trebui să facă management, sunt admiraţi sau duşmăniţi sau ignoraţi. Cel mai adesea sunt mult mai bine plătiţi decât restul celor conduşi.
Managementul, ca orice activitate făcută de oameni, poate fi făcut bine (mai rar) sau prost (cel mai adesea).
Când este făcut bine, atunci munca celor conduşi este materializată în produse şi servicii care sunt de calitate bună, aşa cum trebuie făcute, nevoile cumpărătorilor sunt satisfăcute aşa cum li s-a promis la cumpărare, iar rezultatele sunt mai mari decât eforturile depuse pentru obţinerea lor. Zicem atunci cu satisfacţie: am făcut ceea ce trebuia când trebuia pentru cine trebuia!
Când managementul este făcut bine veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, banii au fost multiplicaţi, munca oamenilor, resursele materiale, resursele informaţionale au fost bine combinate şi amplificate, am făcut mai mult cu mai puţin, câştigăm în loc să pierdem. Zicem atunci cu şi mai mare satisfacţie: Am făcut şi mai bine ceea ce trebuia să facem!
Şi doar atunci putem să spunem că acea firmă a fost performantă, adică eficace ( a făcut întocmai ceea ce trebuia să facă, ceea ce a promis celor interesaţi în ea că va face) şi eficientă (efectele activităţii ei sunt mai mari decât eforturile făcute pentru obţinerea lor). Doar atunci putem avea să ne mândrim, putem avea satisfacţia lucrului bine făcut, temeinic, de calitate, la un preţ convenabil pentru noi şi pentru clienţii noştri.
Când managementul este făcut prost, munca celor conduşi de către managerii respectivi este irosită, banii, resursele materiale şi informaţionale sunt risipite, facem puţin cu mai mult, pierdem în loc să câştigăm.
Atunci spunem că acea firmă a fost neperformantă, adică a fost fie eficientă şi ineficace (a obţinut profit dar calitatea produselor şi serviciilor a fost mediocră, nevoile clienţilor fiind nesatisfăcute), fie eficace şi ineficientă (calitatea produselor şi serviciilor este bună, dar pierdem în loc să câstigăm), fie ineficientă şi ineficace (cel mai clar caz de firmă neperformantă, perdantă).
În consecinţă, diferenţa dintre o firmă performantă, eficace şi eficientă, şi una neperformantă, este dată de către managementul practicat de către managerii ei, adică de către persoanele din acea firmă care ocupă poziţii manageriale, care îndeplinesc atributele managementului şi care deţin puterea de a da ordine şi de a controla ducerea lor la îndeplinire de către subordonaţi
Mai avem o veste bună. Este tot mai evident şi acceptat faptul că managementul este singurul factor care determină diferenţa dintre o ţară bogată şi una săracă. Cu cât o ţară are mai multe firme performante cu atât acea ţară şi locuitorii ei va fi mai bogată.
Chiar dacă astăzi, noi românii suntem relativ săraci, noi putem deveni mai bogaţi, dacă managerii, bărbaţi şi femei, ai firmelor şi instituţiilor statului vor şti, vor dori şi vor practica managementul performant.
Chiar dacă nu şti acum management, poţi să înveţi prin teorie şi practică. Deci, mai avem şanse să depăşim stadiul actual atât la nivel personal, cât şi la nivelul firmei, şi în final la nivelul naţiunii.
Soluţii există întotdeauna. Managementul performant ne ajută să le găsim şi în această situaţie deosebit de delicată şi de importantă. Hai să descoperim cum să facem firma pe care o conducem sau vrem să o conducem, unde lucrăm sau dorim să lucrăm în viitor, mai eficace şi mai eficientă, având şi o viaţă fericită!
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor (fosta Facultatea de Ştiinţe Economice), colectivul academic al Catedrei de management vă invită să studiaţi şi să aprofundaţi managementul performant prin studii masterale universitare DE CALITATE în domeniul MANAGEMENTULUI!
Pentru a fi un manager performant (MP) trebuie să vrei să devii manager (V), să şti management (Ş) şi să ai ocazia să devii manager (O)! Deci, MP= V x Ş x O !
 Întrucât fiecare termen dintre cei trei ia o valoarea între 0 (minim) şi 1(maxim), MP este maxim 1 când V, Ş şi O au fiecare valoarea maximă 1. Dacă valoarea unuia dintre cei trei termeni este 0 (zero) atunci MP este zero, deci nu poţi fi un manager performant dacă nu vrei să devii manager, dacă nu ţi oferă ocazia şi dacă nu şti management.
Noi ne adresăm celor care doresc şi care caută ocazia de a fi manager, şi ştiu că învăţând management pot deveni manageri performanţi!
Dacă nu vă regăsiţi categoria de mai sus, şi de fapt vreţi doar o diplomă de masterat în management, nu veniţi la noi, mergeţi acolo unde o primiţi fără să participaţi la cursuri, fără să studiaţi serios, fără să vă implicaţi cu responsabilitate în procesul educaţional!
De exemplu, mergeţi la „masteratele” făcute în forma de învăţământ la distanţă – ID, organizate de „universităţi” de apartament, de firme denumite „Universitatea Ion Vodă cel Cumplit” SRL sau „Universitatea altă personalitate românească” al cărei nume patronii acelor SRL sau fundaţii pseudoeducaţionale l-au folosit cu neruşinarea specifică omului fără principii, ahtiat de câştiguri şi de statutul social dat de ceea ce reprezintă pentru români UNIVERSITATEA ADEVĂRATĂ!
La Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor la Universitatea de Vest din Timişoara îi dorim pe ceilalţi, care vor să fie manageri lideri performanţi, apreciaţi şi răsplătiţi pentru rezultatele deosebite ale firmelor pe care conduc!
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, prin Catedra de management VĂ OFERĂ O GAMĂ DIVERSIFICATĂ DE OPŢIUNI: 9 masterate!

Managementul Strategic al Organizaţiilor: Dezvoltarea spaţiului de afaceri (coordonator prof. Univ. Dr. Ioan Petrişor) 5 locuri fără taxă, 20 fără taxă
Managementul Schimbării şi Dezvoltării Organizaţionale (coordonator prof. Univ. Dr. Emil Cazan) 5 locuri fără taxă, 20 cu taxă
Managementul Resurselor Umane (coordonator prof. Univ. Dr. Emilia Novac) 9 locuri fără taxă, 66 cu taxă
Managementul Antreprenorial (Entrepreneurship) (coordonator prof. Univ. Dr. Bibu Nicolae) 6 locuri fără taxă, 44 cu taxă
Managementul Dezvoltării Regionale (coordonator conf. Univ. Dr. Munteanu Valentin) 6 locuri fără taxă, 44 cu taxă
Administrarea Organizaţiilor de Afaceri (coordonator prof. Univ. Dr. Ştefea Petru) 9 locuri fără taxă, 66 cu taxă
Administrarea Financiară a Afacerilor (coordonator prof. Univ. Dr. Buglea Alexandru) 9 locuri fără taxă, 66 cu taxă
Analiza Diagnostic şi Evaluarea Afacerilor (coordonator prof. Univ. Dr. Băileşteanu Gheorghe) 4 locuri fără taxă, 46 cu taxă
Administrarea şi evaluarea proprietăţilor imobiliare (coordonator conf. Univ. Dr. Şipoş Ciprian) 6 locuri fără taxă, 44 cu taxă

Înscrierea pentru admitere va avea loc în perioada 15-19 IULIE, la sediule FEAA, Str. Pestalozzi nr. 16!
Admiterea se face pe bază de dosar şi interviu.
Admiterea va avea loc în 20-21 IULIE, la sediul FEAA, Str. Pestalozzi 16
Pentru informaţii detaliate vizitaţi situl www.feaa.uvt.ro

Managementul Strategic al organizaţiilor: Dezvoltarea spaţiului de afaceri (MSODSA) vă introduce în tainele managementului strategic modern şi al strategiilor de afaceri în mediul european şi global.
Managementul Schimbării şi Dezvoltării Organizaţionale (MSDO) vă dezvoltă abilităţile de management al schimbării organizaţionale într-o lume globalizată în care schimbarea a devenit o regulă, iar stagnarea o excepţie are duce invariabil la eşec şi dispariţie.
Managementul Resurselor Umane (MRU) vă formează ca specialist în acest domeniu devenit crucial pentru succesul unei organizaţii moderne. Căci tot mai mulţi şefi, întreprinzători, administratori, manageri, lideri conştientizează că oamenii firmei prin pregătirea lor profesională, prin dedicarea lor, prin entuziasmul lor sunt sursa esenţială a performanţei.
Managementul antreprenorial (MA) se adresează acelor bărbaţi şi femei, tineri sau maturi, care deţin o firmă şi vor să înveţe cum să o crească, acelor care vor să înceapă o afacere orientată spre creştere rapidă, celor care vor să îşi amplifice şansele de succes pregătindu-se dpdv managerial pentru a reuşi în proiectele pe care le au pentru firma lor, dar şi celor care vor să devină consultanţi pentru întreprinzătorii manageri ai IMM-uri.
Managementul dezvoltării regionale durabile (MDR) se adresează celor care lucrează sau doresc să facă o carieră în domeniul foarte actual al accesării şi implementarii instrumentelor structurale (proiecte pentru fonduri europene) in domeniul dezvoltarii regionale durabile şi echilibrate, atât din perspectiva propriei lor organizatii, cat si din pespectiva consultanţei in acest domeniu.
Administrarea Organizaţiilor de Afaceri, este cursul de tip MBA (Master of Business Administration) care formează abilităţi de management şi leadership pentru specialiştii absolvenţi de diverse forme de învăţământ superior care doresc să devină manageri. Fără abilităţi manageriale, formate prin studiu şi aplicarea teoriei în practică, un specialist în inginerie, eoconomie, drept, medicină, sociologie, psihologie, politologe, agronomie, litere, sport, teologie, ş.a. are şanse reduse să devină un manager performant. AOA formează setul de abilităţi manageriale necesare unui specialist care doreşte să devină manager performant.
Admnistrarea Financiară a Afacerilor (AFA) este programul masteral dedicat celor care doresc să se specializeze în metodele, tehnicile şi instrumentele de natură financiară care se află la dispoziţia managerului unei organizaţii de afaceri. Analizele, previziunile, simulările managerial-financiare sunt instrumente indispensabile pentru o decizie mangerială optimizată, acest program masteral oferind accesul la cunoaşterea unei întregi panoplii de astfel de proceduri.
Administrarea şi Evaluarea Proprietăţilor Imobiliare (AEPI) este unul dintre cele mai „internaţionalizate” mastere ale facultăţii, având colaborări cu organizaţii şi personalităţi de prestigiu. Deşi situaţia economică a încetinit ritmul dezvoltării real-estate-ului, cunoştinţe profunde, teoretice şi practice, în acest domeniu sunt tot mai necesare, pentru că reaccelerarea activităţii în domeniu se va realiza, în mod evident, de cu totul alţi actori, al căror profesionalism trebuie dezvoltat şi certificat, ceea ce acest program masteral o poate face cu prisosinţă.
Analiza Diagnostic şi Evaluarea Afacerilor (ADEA) este unul dintre programele masterale de tradiţie ale FEAA, fiind destinat acelor care doresc să se perfecţioneze în stabilirea „stării de sănătate” a unei firme, pentru a putea defini direcţiile operaţionale şi strategice viitoare, Masterul formează abilităţi atât manageriale, cât şi de consultant în management.
Documentaţi-vă cât mai repede şi mai temeinic vizitînd siteul www.feaa.uvt.ro secţiunea Masterate şi participaţi la examenul de admitere din luna iulie 2009!
 

Comentarii

comentarii