Acasă Cultura Episcopia Romano Catolică Timișoara: Programul manifestărilor cultural-religioase, în luna mai

Episcopia Romano Catolică Timișoara: Programul manifestărilor cultural-religioase, în luna mai

1002
DISTRIBUIȚI

Episcopia Romano Catolică Timișoara a pregătit pentru luna mai un program bogat de manifestări cultural-religioase. De asemenea, sunt prevăzute și două deplasări: una în Ungaria, unde se va organiza Întâlnirea Națională a Cercurilor Pastorale Ecumenice, și una în Cluj Napoca, unde va avea loc Conferința de management a Bisericii Catolice din România.

Programul în limbile română, maghiară și germană

 1. Centrul Diecezan de Tineret din cadrul Episcopiei Romano-Catolice din Timişoara organizează în perioada 10-12 mai 2019 la Casa „Marienheim” din Timişoara, un curs de pregătire pentru tineri animatori (conducători de grup). La curs şi-au anunţat participarea tineri din mai multe parohii ale Diecezei noastre.
 2. Sâmbătă, 11 mai 2019 va avea loc hramul bisericii romano-catolice din Lipova, avându-l ca ocrotitor pe Sf. Ioan Nepomuk. Conform programului, festivitatea va începe la ora 15.00 cu sosirea la biserică a perechilor în port popular. Sf. Liturghie va avea loc la ora 16.00, după care perechile vor defila prin oraş. La ora 18.00 va începe un program cultural la Centrul Recreativ din Lipova.
 3. Duminică, 12 mai 2019 în biserica romano-catolică din Timișoara IV Iosefin 23 de copii de etnie maghiară vor lua parte la prima împărtăşanie. Sf. Liturghie va fi celebrată începând cu ora 11.30 în biserica parohială din acest cartier.
 4. La Parohia Romano-Catolică Timisoara III-Elisabetin, la inițiativa surorilor salvatoriene cu 10 ani în urmă a luat ființă Rețeaua de rugăciune pentru chemări la preoție și viața consacrată. Membrii acestei comunități întro anumită zi a lunii se roagă pentru vocații, iar în fiecare an, în Duminica Bunului Păstor, adică duminica a IV-a din Timpul Pascal participă la o întâlnire. În acest an întâlnirea anuală jubiliară, având ca temă mărturia personală, va avea loc în data de 12 mai 2019 la Mănăstirea Salvatoriană din Timișoara-Elisabetin. Referentul întâlnirii va fi Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan. Programul va începe la ora 15.00 și se va încheia cu Sf. Liturghie celebrată la ora 18.30 în biserica parohială din Timisoara-Elisabetin.
 5. În zilele de 13, 14 și 15 mai 2019 Grand Hotel Napoca din Cluj Napoca va găzdui Conferința de management a Bisericii Catolice din România, care va reuni reprezentanții din domeniul de management, contabilitate și administrare a bunurilor ai diecezelor romano-catolice și greco-catolice din România. În cadrul conferinței vor fi abordate teme cum ar fi salarizarea clerului și a personalului auxiliar, contabilitate, planificare, bugete, administrarea bunurilor, asigurări, regulamentul de ordine interioară etc. Din partea Diecezei de Timișoara la această conferință va participa Msgr. Johann Dirschl vicar general, Pr. Nikola Laus, canonic, directorul cancelariei episcopale, Ing. Ehrenberger Ramona și Paul Botnari contabil.
 6. În vederea formării colaboratorilor laici şi a credincioşilor, Episcopia Romano-Catolică de Timișoara organizează în cursul anului 2019 mai multe programe. Astfel joi, 16 mai 2019 Mănăstirea din Maria Radna va găzdui ziua de reculegere pentru angajaţii şi colaboratorii implicaţi în munca caritativă din Dieceza de Timișoara.
 7. În data de 16 mai a.c. în Ungaria se va organiza Întâlnirea Națională a Cercurilor Pastorale Ecumenice, eveniment la care Dieceza de Timișoara va fi reprezentată de către Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál episcop și Pr. Zsolt Szilvágyi vicar episcopal pentru activitatea pastorală.

 

 

 1. Joi, 16 mai 2019 la ora 19.00 în biserica Ordinului Piarist din Timișoara va avea loc o Adorație Euharistică, adresată tinerilor catolici din Timișoara și organizată împreună cu aceștia.
 2. La Muzeul Național al Banatului, Timișoara va avea loc vineri, 17 mai 2019 la ora 11.00, lansarea volumului intitulat Providentia Augustorum semnat de către Excelența Sa Martin Roos episcop emerit de Timișoara. Volumul cuprinde date și documente din trecutul Banatului începând cu anul 1716, când trupele prinţului Eugeniu de Savoya au eliberat Timişoara de sub dominaţia otomană până în anul 1739. Cartea va fi prezentată de către Josef Wolf, de la Institutul pentru Istoria și Geografia Regională a Șvabilor Dunăreni din Tübingen.
 3. Duminică, 19 mai 2019 Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timişoara va vizita Parohia romano-catolică din Timișoara IV Iosefin, unde va administra Sf. Sacrament al Mirului. Sfânta Liturghie de miruire va fi celebrată la ora 10.00 în biserica parohială, ocazie cu care 29 de tineri vor primi acest sacrament. Pregătirea tinerilor a fost coordonată de către Pr. Zsolt Szilvágyi paroh și Pr. Tiberiu Szabó capelan.
 4. Luni, 20 mai 2019 la ora 10.00 la Ordinariatul Episcopal va avea loc o întâlnire a Episcopului Diecezan cu preoții-parohi ai comunităților programate în acest an pentru vizita canonică episcopală. Începând cu ora 11.30 decanii prezenți vor participa la un curs, pe această temă.
 5. În sala de cateheză a Parohiei Romano-Catolice din Timișoara IV Iosefin va continua, în data de 21 mai 2019, cu începere de la ora 18.30, cursul pentru logodnici. Această întâlnire va avea drept temă: A fi tată și mamă.
 6. Joi, 23 mai 2019 Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan va binecuvânta sălile de clasă a grădiniței, cantina, sala de mese și Aula Magna din incinta Liceului Romano-Catolic Gerhardinum, care în ultimele luni au fost supuse unor lucrări de renovare interioară și amenajare. Festivitatea solemnă de binecuvântare va începe la ora 15.00.

Továbbképző a Marienheim házban

A temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében ifjúsági csoportvezetőknek tartanak továbbképző tanfolyamot május 10-12. között a Marienheim ifjúsági házban. A kurzust jobbára azoknak a fiataloknak szervezik, akik a különböző ifjúsági rendezvényeken csoportvezetőként tevékenykednek, a plébániákon munkájukkal segítik a lelkipásztort és részt vállalnak az ifjúsági csoportok rendszeres találkozóinak megszervezésében, levezetésében.

Templombúcsú Lippán

A lippai római katolikus templom védőszentje Nepomuki Szent János. A búcsús ünnepségre május 11-én, szombaton kerül sor. A résztvevők 16 órakor ünnepi szentmisén vesznek részt, azt követően a német népviseletbe öltözött párok fognak felvonulni a város központjában. Délután 6 órakor kulturális műsor és bál kezdődik a lippai szabadidőközpontban.

Elsőáldozás a józsefvárosi templomban

Május 12-én, vasárnap, a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban a magyar anyanyelvű gyermekek elsőáldozására kerül sor. Idén 23 gyermek lesz elsőáldozó. A szentmise 11.30 órakor kezdődik.

Imaháló találkozó

A temesvár-erzsébetvárosi plébánián a szalvatoriánus nővérek kezdeményezésére 10 évvel ezelőtt imaháló alakult a lelkipásztori és szerzetesi hivatásokért, amelynek tagjai minden hónap egy meghatározott napján erre a szándékra imádkoznak, illetve a jócselekedeteiket is ezért ajánlják fel, továbbá évente egyszer, a Jó Pásztor vasárnapján találkozót szerveznek. Az imaháló tagjainak idei, jubileumi találkozóját május 12-én szervezik az erzsébetvárosi szavlatoriánus rendház nagytermében. A rendezvény meghívott előadója Pál József Csaba megyéspüspök, témája pedig a személyes tanúságtétel. A program 15 órakor kezdődik és 18.30 órakor a plébániatemplomban szentmisével zárul.

Management konferencia Kolozsváron

Május 13-15. között a kolozsvári Grand Hotel Napoca ad otthont annak a konferenciának, amely a romániai római katolikus és görög katolikus egyházmegyék gazdasági és menedzselési ügyeivel foglalkozó képviselői vesznek részt. A választott témák között bérezéssel, könyveléssel, a meglévő egyházi javak adminisztrációjával, ingatlan biztosítással, kommunikációval és belső működési szabályzattal kapcsolatos kérdések szerepelnek. A konferencián részt vesz Dirschl Johann általános helynök, Laus Nikola püspöki irodaigazgató, Ehrenberger Ramona mérnök és Botnari Paul könyvelő.

Lelkinap Máriaradnán

Május 16-án, csütörtökön a máriaradnai rendházban az egyházmegye területén karitatív munkában tevékenykedő munkatársak lelkinapjára kerül sor. A 10 órakor kezdődő program keretében a jelenlévők előadáson, elmélkedésen, kiscsoportos tevékenységen vesznek részt.

Ökumenikus Lelkészkörök Országos Találkozója

Az Ökumenikus Lelkészkörök magyarországi országos találkozóját május 16-án tartják Cegléden. Az összejövetelen a temesvári egyházmegyét Pál József Csaba megyéspüspök és Szilvágyi Zsolt pasztorációs ügyekért felelős püspöki helynök képviseli.

 

Ifjúsági szentségimádás

A temesvári piarista templomban május 16-án, csütörtökön, 19 órai kezdettel szentségimádást tartnak a fiataloknak.

Könyvbemutató

Május 17-én, pénteken 11 órai kezdettel a temesvári Banatul Múzeumban kerül sor Roos Márton ny. püspök Providentia Augustorum című könyvének bemutatójára. A mű korabeli dokumentumok és feljegyzések alapján kíséri végig a Temesi Bánság történelmét Temesvár török uralom alóli felszabadulásától, illetve az 1716. október 13/14-i kapitulációs megállapodással kezdődően egészen 1739-ig. A könyvet Wolf Josef történész, a tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde tudományos munkatársa mutatja be.

Bérmálás a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban

Május 19-én, vasárnap, Pál József Csaba megyéspüspök a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban bérmál. A 10 órakor kezdődő szentmise keretében a Főpásztor 29 magyar és román nemzetiségű fiatalnak szolgáltatja ki a második szentséget. A bérmálkozók felkészítését Szilvágyi Zsolt plébános és Szabó Tibor segédlelkész irányította.

Találkozó a Püspökségen

Május 20-án, hétfőn 10 órakor a temesvári Püspökségen Pál József Csaba főpásztor azokkal a plébánosokkal találkozik, akiknél idén főpásztori vizitáción vesz részt. A megbeszélést követően, 11.30 órakor továbbképző kezdődik az esperesek számára.

Jegyeskurzus a Józsefvárosban

A temesvár-józsefvárosi plébánián május 21-én, kedden 18.30 órai kezdettel folytatódik a házassági felkészítő kurzus. Téma: Apának és anyának lenni.

A Gerhardinum óvoda felújításának megáldása

A Gerhardinum Római Katolikus Líceum épületében működő óvoda termein, a gyermekek étkeztetését biztosító konyhán, ebédlőn, valamint a tanintézet nagytermén az elmúlt hónapok alatt átfogó belső felújítási munkálatokat végeztek. Az ily módon rendbe hozott termek megáldására május 23-án, csütörtökön kerül sor, a szertartást Pál József Csaba megyéspüspök celebrálja. A nagyteremben 15 órakor kezdődő ünnepségen részt vesz dr. Grezsa István Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos.

 1. Das Diözesanjugendzentrum des Bistums Temeswar organisiert zwischen den 10. und 12. Mai 2019 im Bildungshaus „Marienheim”, Temeswar, ein Kurs für Jugendgruppenmoderateure. Die Veranstaltung wird für Jugendliche aus mehreren Pfarreien des Bistums veranstaltet.

 

 1. Am Samstag, dem 11. Mai 2019 findet das Kirchweifest der Stadtpfarrkirche von Lippa statt. Das Gotteshaus ist dem hl. Johannes Nepomuk geweiht. Das Fest beginnt, laut Programm, um 15.00 Uhr, mit dem Aufmarsch der Trachtenpaare und ihrer Ankunft in der Kirche. Das Hochamt wird um 16.00 Uhr gefeiert und von einem Aufmarsch der Trachtenpaare durch die Stadt gefolgt. Um 18.00 Uhr findet ein kultureles Programm im Rekreativ-Zentrum Lippa statt.
 2. Am Sonntag, den 12. Mai 2019 wird in der Pfarrkirche zu Temeswar IV Josefstadt einer Gruppe von 23 Kinder ungarischer Muttersprache die Erste Heilige Kommunion erteilt. Das Hochamt beginnt um 11.30 Uhr in der Pfarrkirche des Stadtviertels.
 3. Im Rahmen der Pfarrei Temeswar III Elisabethstadt wurde, vor 10 Jahren, auf Initiative der Salvatorianerinnen ein «Gebetsnetzwerk» für Priester- und Ordensberufungen ins Leben gerufen. Die Mitglieder dieser Vereinigung beten einmal im Monat gemeinsam für Berufungen, und, am Sonntag des Guten Hirtens (der 4. Sonntag in der Osterzeit), nehmen an einem gemeinschaftlichen Treffen teil. Heuer findet das 10. Jahrestreffen dieser Gruppe am 12. Mai 2019 im Salvatorianerkloster zu Temeswar-Elisabethstadt statt. Als Referent, nimmt auch S.E. Josef-Csaba Pál, Bischof von Temeswar teil. Das Programm begint um 15.00 Uhr und endet mit einer Hl. Messe, zelebriert um 18.30 Uhr in der Herz-Jesu-Pfarrkirche des Stadtviertels.
 4. Zwischen dem 13. und 15. Mai 2019 findet im Grand Hotel Napoca in Klausenburg/ Cluj-Napoca eine Management-Konferenz, veranstaltet von der Katholischen Kirche in Rumänien, an die Mitarbeiter aus den Bereichen: Management, Buchhaltung und Imobilienverwaltung der römisch- und griechisch-katholischen Bistümer aus Rumänien sich beteiligen werden. Im Rahmen der Konferenz werden Themen wie Löhne des Klerus und der Laienmitarbeiter, Buchhaltung, Planifizierung des Etats, Eigentumsverwaltung, Versicherungen, innere Amtsordnung usw. besprochen. Seitens des Bistums Temeswar werden an die Konferenz Msgr. Johann Dirschl Generalvikar, Domkapitular Nikola Laus, Kanzleidirektor, Dipl.-Ing. Ehrenberger Ramona und Paul Botnari, Buchhalter teilnehmen.
 5. Zur Fortbildung der Laienmitarbeiter, aber auch der Gläubigen, bietet das Bistum Temeswar auch im Laufe des Jahres 2019 eine Reihe von Programme an. In diesem Sinne findet am Donnerstag, dem 16. Mai 2019 im Kloster Maria-Radna ein Einkehrtag für die Angestellten und Mitarbeitern aus dem charitativ-sozialen Tätigkeitsbereich der Diözese Temeswar statt.
 6. Am 16. Mai d.J. findet in Ungarn das Landestreffen der ökumenischen Pastoralkreise statt, Ereignis an dem das Bistum Temeswar von S.E. Bischof Josef Csaba Pál und von Pfr. Zsolt Szilvágyi, bischöflicher Vikar für Pastoralangelegenheiten, vertreten wird.
 7. Am Donnerstag, 16. Mai 2019 um 19.00 Uhr, wird in der Piaristenkirche zu Temeswar (Innere Stadt) eine Eucharistische Anbetungsstunde statt. Diese wird von den katholischen Jugendlichen, für ihre Altersgenossen gestaltet.
 8. Im Rahmen des Banater Nationalmuseums, Temeswar, findet am Freitag, dem 17. Mai 2019 um 11.00 Uhr, die Vorstellung des Bandes Providentia Augustorum verfasst von Seiner Exzellenz Martin Roos Alt-Bischof von Temeswar. Der Band enthält daten und Dokumenten aus der Geschichte des Banats ab 1716, als das Heer des Prinzen Eugen von Savoyen die Stadt Temeswar vom osmanischen Joch befreite und bis zum Jahr 1739. Der Band wird von Josef Wolf, vom Donauschwäbischen Institut für Geschichte und Landeskunde, Tübingen vorgestellt.
 9. Am Sonntag, dem 19. Mai 2019 wird Seine Exzellenz Josef Csaba Pál, Diözesanbischof von Temeswar die Pfarrei Temeswar IV Josefstadt besuchen, wo das Sakrament der Hl. Firmung erteilt wird. Das Pontifikalamt wird um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche zelebriert. Zu diesem Anlaß werden 29 Jugendliche die Hl. Firmung empfangen. Die Vorbereitung der Firmlinge wurde von Pfr. Zsolt Szilvágyi, Pfarrer der Josefstadt und vom Ortskaplan Tiberiu Szabó koordiniert.
 10. Am Montag, dem 20. Mai 2019 um 10.00 Uhr, wird im Rahmen des Bischöflichen Ordinariats eine Begegnung des Diözesanbischofs mit den Ortspfarrern, in deren Pfarreien heuer die bischöfliche Visitation festgelegt wurde, stattfinden. Ab 11.30 Uhr werden auch die Dekane an einem Vorbereitungskurs, zu diesem Thema, teilnehmen.
 11. Im Religionssaal der Pfarrei Temeswar IV Josefstadt wird am 21. Mai 2019, ab 18.30 Uhr der Kurs für Verlobte weitergeführt. Das Thema des folgenden Treffens lautet: Vater und Mutter sein.
 12. Am Donnerstag, dem 23. Mai 2019 nimmt Seine Exzellenz Josef Csaba Pál, Bischof von Temeswar, die Segnung der Klassenräume des Kindergartens, der Küche, der Kantine und der Aula Magna des Römisch-Katholischen Lyzeums Gerhardinum, Temeswar vor. Diese wurden in den letzten Monaten renoviert, bzw. neu eingerichtet. Die Segnungsfeierlichkeit wird um 15.00 Uhr beginnen.

 

Comentarii

comentarii