Acasă Economic Fonduri europene pentru centre naţionale de informare turistică

Fonduri europene pentru centre naţionale de informare turistică

535
DISTRIBUIȚI

 Un nou apel de proiecte, cu depunere continuă, pentru înfiinţarea centrelor naţionale de informare turistică se lansează în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 (Regio), începând cu data de 12 martie.

 Se pot depune noi cereri de finanţare din fonduri europene pentru proiectele care vizează crearea şi dotarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică. Operaţiunea beneficiază de o alocarea financiară orientativă pentru perioada 2007-2013 de 20.000.000 euro şi se derulează în cadrul Axei 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” a programului Regio, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT). Anunţul se adresează tuturor autorităţilor publice locale eligibile interesate, aşa cum sunt ele definite în Ghidul solicitantului. Cererile de finanţare şi dosarele aferente se depun la Organismul Intermediar pentru Turism, reprezentat de Direcţia Gestionare Fonduri Europene (sediul MDRT din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti). Depunerea este continuă, cererea de proiecte fiind deschisă până la depăşirea cu 50% a alocării financiare pentru această operaţiune. Aplicanţii interesaţi pot consulta Ghidul solicitantului, în forma sa actualizată, precum şi formularele necesare, pe site-ul www.inforegio.ro, la secţiunea „Ghidurile solicitantului pentru axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, subsecţiunea „Domeniul major de intervenţie 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora. Pentru prezentul apel de proiecte, valoarea cererii de finanţare poate fi de maxim 330.000 de lei, în cazul proiectelor de dotare a centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, respectiv de maxim 630.000 de lei, pentru proiectele care urmăresc construcţia sau reabilitarea clădirilor care vor adăposti astfel de centre. În cadrul apelurilor anterioare de proiecte pentru operaţiunea „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică şi dotarea acestora” au fost depuse 31 de cereri de finanţare. Pentru 4 dintre acestea, cu o valoare totală de 5,2 milioane de lei (din care 3,419 reprezintă finanţare nerambursabilă), au fost deja încheiate contractele de finanţare. Alte 3 proiecte sunt în prezent în contractare, 17 proiecte în diferite stadii de evaluare, restul de 7 proiecte fiind respinse sau retrase de solicitanţi.

Comentarii

comentarii