Acasă Actualitate Ministerul Educației vrea să desființeze Universitatea „Mihai Eminescu” din Timișoara

Ministerul Educației vrea să desființeze Universitatea „Mihai Eminescu” din Timișoara

4319
DISTRIBUIȚI

Ministerul Educației Naționale vrea să desființeze trei universități private din București, Timișoara și Brașov, punând în dezbatere publică proiectele de lege în acest sens. Potrivit acestora, Universitatea „Mihai Eminescu” din Timișoara și Universitatea Financiar Bancară din București au primit calificativul „lipsă de încredere” din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în 2013 și, respectiv, 2014, pentru nerespectarea standardelor de calitate, în timp ce la Universitatea „George Barițiu” din Brașov nu mai funcționează nicio specializare și niciun program de studii universitare. Universitatea „Mihai Eminescu” din Timișoara a fost înființată în 2005, având în componență Facultatea de Management Turistic, Hotelier și Comercial, cu specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor, cu predarea în limba română, scrie News.ro. Potrivit expunerii de motive a proiectului, Universitatea a fost sub monitorizarea specială a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în perioada septembrie 2013 – martie 2014, iar raportul de evaluare a concluzionat lipsa cadrelor didactice și activitatea necorespunzătoare a secretariatului.

”Acoperirea cu cadre didactice titulare este deficitară, gradul total de ocupare este de 32% la nivel de universitate. Pe cele 22 de posturi normate sunt 7 cadre didactice titulare: 1 conferențiar, 5 lectori și un asistent. Sunt cadre didactice care esfășoară activități la 6, 7 sau chiar 9 discipline,susținând activități didactice pentru care nu au competențe. Activitatea organizatorică și de secretariat a universității este necorespunzătoare la majoritatea capitolelor”, se arată în expunerea de motive a proiectului. În perioada 17-19 octombrie 2012, a avut loc evaluarea externă a calității academice din Universitatea ”Mihai Eminescu” din Timișoara, iar în ședința de aprilie 2013, Consiliul ARACIS, a avizat acordarea calificativului „lipsă de încredere”. Ministerul precizează că, până în 2014, ARACIS nu a primit nicio solicitare din partea Universității pentru schimbarea calificativului. „În raport cu cele constatate în urma verificărilor efectuate, în cadrul Universității ”Mihai Eminescu” din Timișoara nu se poate desfășura un proces de învățământ superior de calitate, care să asigure studenților o pregătire socio – profesională temeinică”, mai spune ministerul. Universitatea ”Mihai Eminescu” din Timișoara a intrat, în 2014, în lichidare cu toate programele / specializările de studii de învățământ universitar, astfel că în anul universitar 2017-2018 nu mai funcționează nici o specializare /program de studii universitare, la nici un an de studii, la nici o formă de învățământ, la nicio locație din țară sau străinătate. „Prin urmare Universitatea ”Mihai Eminescu” din Timișoara se desființează ca instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ”, se arată în proiect.

Studenții care nu și-au finalizat studiile pot fi înmatriculați la alte universități autorizate provizoriu sau acreditate care au specializări din același domeniu de licență. De asemenea, arhiva universității va fi păstrată la Arhivele Naționale ale României, Direcția Județeană Timiș a Arhivelor Naționale. În ceea ce privește Universitatea Financiar Bancară din București, ea a fost înființată în 2009 și are în componență Facultatea de Management Financiar, cu specializarea Finanțe și Bănci. În perioada septembrie 2013 – martie 2014, Universitatea a fost sub monitorizare specială, care a vizat asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învățământului superior, privind întreaga activitate didactică, de cercetare științifică, financiară, administrativă, de finalizare a studiilor și de eliberare a actelor de studii.

Din raportul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a rezultat că universitatea nu a elaborat un plan de măsuri pentru soluționarea observațiilor ARACIS, care au vizat nerespectarea standardelor de calitate și acordarea calificativului “Neîncredere”. „În conformitate cu art.17 din OUG nr.75/2011, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, a informat Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice referitor la aplicarea prevederilor legale, în vederea inițierii unei hotărâri a Guvernului în vederea intrării în lichidare”, explică ministerul, precizând că specializările/programele de studii universitare de licență din structura instituției de învățământ superior au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2014 – 2015, astfel încât în anul universitar 2017 – 2018 nu mai funcționează nicio specializare. Cea de-a treia universitate pe care ministerul vrea să o desființeze este Universitatea ”George Barițiu” din Brașov.

Conform proiectului, universitatea a fost înființată în 2002, cu două facultăți: Facultatea de Drept, specializarea Drept, cu predare în limba română și Facultatea de Științe Economice, specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor, cu predare în limba română. Anul trecut, conducerea Universității a comunicat ministerului decizia Asociației “Societate Ateneul Român”, filiala Brașov, de a desființa instituția. „Având în vedere prevederile legale în vigoare cu privire la desființarea unei instituții de învățământ superior acreditate și înființate prin lege, începând cu anul universitar 2016-2017, prin H.G. 376/2016, Universitatea “George Barițiu” din Brașov a intrat în lichidare cu toate programele / specializările de studii de învățământ universitar. Astfel în anul universitar 2017-2018 nu mai funcționează nici o specializare /program de studii universitare, la nici un an de studii, la nici o formă de învățământ, la nici o locație din țară sau străinătate”, spune ministerul, adăugând că, studenții și absolvenții fără diplomă care au fost înmatriculați la specializări/programe de studii universitare din cadrul Universității ”George Barițiu” din Brașov, au dreptul să finalizeze studiile conform prevederilor art.361, alin.(5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Comentarii

comentarii